Statisztikai helyzetjelentés

Szerző: Tisza Andrea Dátum: 2019. 08. 20. 07:12

Az MVI idén is összegyűjtötte a vendéglátással kapcsolatos legfontosabb hazai és nemzetközi statisztikai adatokat. Az így készült éves ágazati helyzetjelentésből megismerhető a vendéglátás-ágazat 2018-as teljesítménye: többek között a forgalom alakulása, az üzletszám változása, az egy üzletre jutó napi forgalom, valamint a foglalkoztatási és az átlagkereseti adatok is.

Az alapvetően a KSH által közzétett – a forgalom tekintetében 2019 márciusától már az új (az online pénztárgép adatokat is figyelembe vevő) módszertanra épülő – statisztikai adatokat feldolgozó helyzetjelentést Zerényi Károly, az MVI képviselő-testületi tagja állította össze, ebből készítettük összefoglalónkat.

A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (I) nemzetgazdasági ág beruházásainak értéke folyó áron a 2017-es bővülést (+24,5%) követően 2018-ban 32,5%-kal tovább nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és 85,8 milliárd forintot tett ki. Magyarországon a vendégeket 2018-ban több mint 51 ezer vendéglátóhely várta, ez 0,9%-kal (485 üzlettel) kevesebb egységet jelentett az egy évvel korábbi állapothoz képest. A vendéglátó üzleteken belül a kereskedelmi vendéglátóhelyek 88%-kal képviseltették magukat, míg a munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetést végző vendéglátóhelyek részesedése 12%-os volt. Előbbiek száma 2010–2018 között több mint 4 ezerrel csökkent, utóbbiaké némileg nőtt.

 

 

 

Minden ötödik vendéglátóüzlet Budapesten található, amelyeknek a 90%-át a kereskedelmi vendéglátóhelyek adják.

A vendéglátóhelyek üzemeltetésében az egyéni vállalkozók szerepvállalása folyamatosan csökken, 2018-ban már csak a vendéglátóüzletek 1/3-át üzemeltették egyéni vállalkozók.

2018-ban a vendéglátóhelyek összesített bruttó árbevétele 1287 milliárd forintot tett ki, amely 14,4%-os növekedést jelent a 2017-es évhez képest. Az árbevétel 91%-át, 1169 milliárd forintot a kereskedelmi vendéglátás, 118 milliárd forint a munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetést végző vendéglátás adta. A kereskedelmi vendéglátás forgalma 16,3 %-kal, volumene 11,5 %-kal nőtt, a munkahelyi vendéglátásé 1,6, volumene 6,1%-kal csökkent.

A vendéglátásban a fogyasztói árak 2018-ban 4,3%-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva, ami meghaladta az átlagos fogyasztói árindexet (102,8%). Ennek megfelelően a vendéglátás egészére vonatkozó forgalom volumene 2017-hez képest 9,6%-kal nőtt.

Ha a vendéglátóhelyek eladási forgalmának volumenváltozását a 2007-es évhez viszonyítjuk, akkor a vendéglátóüzletek összesített változatlan áras forgalma csak 2016-ban érte el, illetve hosszú idő után meg is haladta a világgazdasági válság előtti szintet. A 2007–2018 közötti időszakban jól nyomon követhető, hogy 2008-tól kezdődően folyamatosan elmaradt a változatlan áras vendéglátóhelyi forgalom a 2007-es szinthez képest. Ugyanakkor 2014-től elkezdődött egy felívelő trend, amelynek köszönhetően 2016-tól kezdve évről évre dinamikusan nő a vendéglátóhelyek összesített változatlan áras forgalma. Megjegyzendő, hogy a vendéglátás-ágazat fogyasztói árindexének változása 2007–2018 között 156,6%-os volt, miközben a nemzetgazdaság egészét tekintve ennél alacsonyabb, 136,5%-os változás történt.

A kereskedelmi vendéglátóhelyeknél az éven belüli forgalomváltozás igazodik a nyári szezonális időszakhoz, amelynek eredményeképpen az éves árbevétel közel 1/3-a a nyári hónapokban realizálódik.

2018-ban az egy üzletre jutó napi folyóáras bruttó forgalom az összes vendéglátóhelyet tekintve közel 70 ezer Ft-ot tett ki. Az összesített fajlagos bruttó forgalom 2007 és 2018 között évente átlagosan 7%-kal nőtt.

A vendéglátó-forgalomnak a jelentős részét (mintegy 3/4-ét), a korábbi évekhez hasonlóan az ételforgalom teszi ki, amely 2018-ban 73,16%-ot jelentett. A fennmaradó 26,84%-ot az alkoholtartalmú italok (10,96%), az alkoholmentes italok (10,95%), a kávé (4,3%), valamint az egyéb termékek (0,63%) adták.

A vendéglátásban az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 2018-ban 195 ezer forintot tett ki (fizikai 178 ezer; szellemi 278 ezer), ami 13,3%-kal volt magasabb az előző évinél és a nemzetgazdasági átlag 59%-ának felelt meg. Az ágazatban az üres álláshelyek száma az idei év első negyedévében megközelítette a 3000-et. Az üres álláshelyek aránya a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén szezonálisan ingadozott, de tendenciáját tekintve folyamatosan emelkedett az elmúlt években.

Kapcsolódó cikkeink