Önellenőrzés gyakorlati kivitelezése

Szerző: Tisza Andrea Dátum: 2018. 12. 11. 11:04

A hazai és uniós rendeletek egyaránt szabályozzák az élelmiszer-vállalkozások által működtetett önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményeket. Ennek megfelelően a GasztVitál Csoport minden (főző- és tálaló-) konyhája a 2018-as évet már aktívan működő, létesítményekre adaptált önellenőrzési rendszerrel indította.

A rendszer alapja az élelmiszerek kezelése közben végzett tevékenységek esetleges élelmiszer-biztonsági kockázatának megszüntetése, és míg az ezt támogató részfolyamatokat eddig is elvégeztünk, de hiányzott ezek rendszerbe foglalása.

Sok élelmezéssel foglalkozó, vendéglátóipari vállalkozó érdeklődött, hogy miért van erre szükség, miben más, mint a már mindenki által működtetett (és nem feltétlenül szeretett) HACCP-rendszer. Kötelező rossznak és újabb felesleges tehernek érezték, miközben ez a rendszer nemcsak a fogyasztók védelmét, de az előállítók nyugodt, biztonságos napi tevékenységét is garantálja.

A rendszer kidolgozásában nagy segítséget nyújt a NÉBIH által kiadott GHP második kiadása, melynek mellékletében található egy vázlat erre vonatkozóan.

Egy kidolgozott, jó rendszerrel a hibák kiküszöbölhetők, időben észlelhetők és javíthatók. A rendszer célja, hogy a benne foglalt ellenőrzések napi gyakorlattá váljanak, minden dolgozó által ismert és alkalmazott egyszerű módon kivitelezhetőek legyenek, illetve a felügyelet kiszűrje az esetleges hibákat, és ezáltal elvégezhető legyen a rendszer változtatása. Ezért nagyon fontos, hogy a kijelölt felelősök a vizsgálat alá vont területeket fokozott gondossággal ellenőrizzék. Erre a személyi feltételek is adottak cégünknél, hisz saját élelmiszer-biztonsági menedzserek járják napi szinten a konyhákat, sőt ezenkívül akkreditált laboratóriumban is rendszeresen végeztetünk higiéniai, személyi és készételekre vonatkozó vizsgálatokat. Habár ezen extra mikorobiológiai és analitikai vizsgálatokat a rendeletek nem is teszik kötelezővé, de a „Minőség kompromisszumok nélkül” vállalás kötelez bennünket.

Ennek eredményét jól tükrözi, hogy 2018-ban a NÉBIH a Minőségvezérelt Közétkeztetés Program keretében 43, általunk ellátott bölcsőde, iskola és kollégium főző- és tálalókonyháján megtartott élelmiszer-biztonsági ellenőrzésének eredményei magasan az országos átlag fölöttiek. Gasztvitál konyhák 4,3/5 (országos átlag 3,1/5). Illetve az ellátott intézmények értékeléseiből számolt érték is kiemelkedően magas eredményt mutat hónapról hónapra. Az eredményeink a gasztvital.hu honlapon folyamatosan nyomon követhetőek. (x)

Kapcsolódó cikkeink