Tisztújító közgyűlés a Magyar Vendéglátók Ipartestületénél

Szerző: Trademagazin Dátum: 2018. 05. 17. 09:17

Május 16.-án került sor a Magyar Vendéglátók Ipartestületének tisztújító közgyűlésére.
Kovács László elnök előterjesztette a 2017-es elnöki, valamint pénzügyi beszámolót, amiket a jelenlévők tartózkodás és ellenvetés nélkül elfogadtak, akárcsak később a felügyelőbizottság beszámolóját.
A közgyűlésen az MVI teljes elnöksége benyújtotta lemondását, hogy a vezetőség négyéves ciklusának lejártával a grémiumnak lehetőséget nyújtson a tisztújításra. A jelölőbizottság a korábban összegyűjtött tagi javaslatok alapján az elnöki posztra újra Kovács Lászlót jelölte, akit a közgyűlés egyhangúan újraválasztott. Az alelnöki pozíciókat a következő négy évben Semsei Rudolf, Berkes Gyula, Garaczi János és Kiss Zoltán tölti be.
Korára és egyéb elfoglaltságaira hivatkozva Arnold Károly lemondott felügyelőbizottsági posztjáról, helyét Gombás András vette át.
A képviselői testületben három új tag is megkezdi munkáját. A testület tagjai: Balázs József, Bardóczy Ákos Kolos, Csúcsy István, Gottwald Zoltán, Ipacs Tamás, Major Vilmos, Molnár Attila, Rápolthy István, Sztankó Tamás, Zerényi Károly.
A szakmai és regionális bizottságok munkájáról az elnökség a következő képviselőtestületi ülésig dönt; az előzetes elképzelések szerint csak az regionális bizottságok alakulnak újra.
Az elnök ezután ismertette a 2018-as pénzügyi és cselevési tervet, amelynek fő hangsúlyai:
– Lobbitevékenység az áfa és a reprezentációs adó mértékének ésszerűsítéséért;
– Egyenrangú szakmai kapcsolatrendszer építése a NAV-val és az Artisjus-szal, illetve a szakma képviselete a felügyeleti, illetve rendeletalkotó szervekkel és hatóságokkal folytatott egyeztetések során;
– Szakmai konferenciák szervezése, illetve az azokon való építő részvétel;
– Szakmai versenyek anyagi és erkölcsi támogatása, segítség a lebonyolításukban (például előadások tartása, zsűritevékenység);
– Díjazás, jutalmazás: Gundel-díj, Év Vendéglőse díj,
– Hagyományőrzés és tiszteletadás: Gundel-emléktábla, Jakabffy László könyv, Jakabffy emlékgyűjtemény;
– Gundel-díjkiosztó gálaebéd;
– Szakmai gasztronómiai túrák szervezése külföldre és belföldre;
– MVI alapítványok jogi helyzetének végleges rendezése.
A közgyűlésen a tagok tájékoztatás kaptak az ipartestületet érintő jelenleg futó eseményekről. Zerényi Károly ismertette Az MVI az érdekképviseleti tevékenységével összefüggésben 2017 második felében készített kérdőíves felmérés legfontosabb megállapításait.

Kapcsolódó cikkeink