Nincs kompromisszum!

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A GfK Hungária Piackutató Intézet összehasonlító elem­zé­sében kitér a kereskedelmi láncok stra­té­giá­já­ra. Ez a fogyasztók ár/ér­ték arányhoz való viszonyát, és annak ten­den­ciáját szem­lél­teti. Amíg ugyanis a ko­rábbi években a vásárló minden szinten kompromisszumot kö­tött, és tudta, hogy az ol­csó ter­mék­hez alacsony mi­nő­sé­get, a drá­gább áruhoz magasabb mi­nő­sé­get kap, addig a fogyasztói el­vá­rá­­sok­ban ma már a magas mi­nő­ség­hez is a mind­inkább ol­csó ár len­ne kívánatos. Ezt hasonló, né­met és angol példák is alá­tá­masztják.

Kapcsolódó cikkeink