Mit és hogyan vizsgál a Fogyasztóvédelem a reklámozási gyakorlatban?

Szerző: Trademagazin Dátum: 2024. 04. 15. 11:18

Rekord létszámú érdeklődés mellett rendezte az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT) az első közös workshopját az Igazságügyi Minisztérium (IM) szakembereivel a fogyasztóvédelmi hatóság reklámozási gyakorlatot érintő tevékenységével kapcsolatban. A kiemelt vizsgálati témák mellett a korábbi ellenőrzési eredmények és azok tapasztalatai is bemutatásra kerültek a közel száz, az ÖRT tagságát képviselő szakember számára.

Pilz Tamás

Az előzetes megfelelés és ennek érdekében a jogi és az etikai szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet köszöntőjében dr. Pilz Tamás, az Igazságügyi Minisztérium közjogi és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára. Az etikus reklámozás nemcsak az egészséges piaci versenyhelyzet betartása miatt fontos, a fogyasztók védelme is kiemelt jelentőséggel bír mind egy-egy reklám, mind pedig az általános reklámozás megítélése szempontjából. Különösen fontos, hogy ezen a területen a hatóságok mellett egy olyan szakmai szervezet, mint az Önszabályozó Reklám Testület is segíti a helyes gyakorlatok megismertetésében és betartásában a tagságát, a reklámkészítés gyakorlatában részt vevő szakembereket. – mondta az Igazságügyi Minisztérium témában felelős vezetője. 

Csákiné dr. Gyuris Krisztina, a Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztály főosztályvezetője tartott részletes előadást a fogyasztóvédelem reklámozási gyakorlatot érintő munkájáról. Előadásában kitért az intézményrendszer bemutatása mellett a fogyasztók védelme érdekében a szakmai szervezettekkel történő együttműködés jelentőségére is. A résztvevő reklámszakemberek számára fontos témaként áttekintésre kerültek az ellenőrzési program reklámokat is érintő főbb területei, ahol a főosztályvezető asszony külön is felhívta a figyelmet a gyermek- és fiatalkorúak védő reklámszabályok betartására. Ebben a tekintetben, különösen érzékeny témák az emberi értékek, a tudás és a tanulás, párkapcsolatok bemutatása, a veszélyes és erőszakos magatartást bemutató helyzetek és az öncélú szexualitás ábrázolása. A szakmai szervezet munkájának eredményességét igazolták a 2023. évi ellenőrzések tapasztalatai is, ahol közel 1800 reklám vizsgálata során mindösszesen 30 esetben – 1.6%-os arány – volt kifogásolható tartalma a reklámoknak, amely eredmény más ágazati vizsgálatokhoz képest példaértékű lehet – foglalta össze az előadása végén a megállapításokat a Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztályának vezetője.

Gerendi Zsolt

Az ÖRT szakmai szervezetként nagy hangsúly fektet arra, hogy segítse tagságát az előzetes megfelelés területén. Az éves szinten több mint 1000 reklám előzetes véleményezése és számos vállalati tréning, valamint egyedi konzultáció mellett fókusz terület a hatóságokkal való együttműködés is. Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy dr. Pilz Tamás helyettes államtitkár úr kinevezése után elsők között fogadott bennünket és támogatásáról biztosította az ÖRT-t az etikus reklámozásért folytatott munkájában, melynek köszönhetően többek között létrejöhetett a tagságunk részéről is nagy érdeklődéssel várt közös workshop. – nyilatkozta Gerendi Zsolt, a szakmai szervezet főtitkára, az esemény szervezője. 

A 2 szervezetről röviden:

Igazságügy Minisztérium – Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztály

A Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztály kiemelt feladatot lát el az IM fogyasztóvédelmi szakterületén belül, feladatkörébe tartozik többek között a fogyasztóvédelmi politika kidolgozása, valamint a gazdasági reklámtevékenységgel és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos szabályozás előkészítése, továbbá a fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatok koordinációja, e körben a szakmai szervezetekkel történő egyeztetések lefolytatása. A főosztály közreműködik a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szakmai tevékenységének irányításában, ellenőrzésében. Előzőek mellett a főosztály számos európai uniós feladatot is végez, így például ellátja az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság 13. Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme szakértői csoport vezetését, illetve részt vesz az európai uniós döntéshozatali eljárásokban képviselendő tárgyalási álláspontok kialakításában.

Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT)

Több mint, 25 évvel ezelőtt, a reklámpiaci szereplők által alapított szervezet stratégiai feladata, hogy a reklámozás területén a reklámozásra vonatkozó szabályozásban az önszabályozás mint a jogi szabályozás kiegészítője, helyettesítője elfogadott legyen. (ld. „Better regulation”) Ennek érdekében a testület feladata a társadalmi érzékenység elemzése, annak figyelembevétele, a hatóságokkal és jogalkotókkal való kapcsolattartás. Az ÖRT konkrét tevékenységei – Magyar Reklámetikai Kódex gondozása a Magyar Reklámszövetséggel közösen, reklámok előzetes véleményezése, edukáció, útmutatók készítése és workshopok szervezése az etikus reklámozási gyakorlat érdekében, panaszkezelés, valamint monitoring vizsgálatok készítése – a szakma szereplőinek napi munkáját is segítik.

Kapcsolódó cikkeink