Magazin: ÁKT alakuló ülés

Szerző: Trademagazin editor Dátum: 2017. 11. 20. 07:40

Október elején tartották a turisztika-vendéglátás ágazati készségtanács alakuló ülését. Az ÁKT-k célját és struktúráját előző számunkban elemeztük. Az ÁKT-nak javaslattételi feladatköre lesz a szakképzési rendszer egészét, jogszabályi környezetét illetően, valamint egyetértési jogköre lesz a tanügyi dokumentumok kapcsán (szakmai vizsgakövetelmények, kerettantervek), melyek csak az ÁKT jóváhagyásával kerülhetnek elfogadásra. Az ÁKT-k munkáját segítő szakértői (szakmai és módszertani) csoport tagjainak kiválasztása szintén az ÁKT hatásköre, melybe természetesen oktatók is bevonhatók, akik a vállalatok mellett jól érzékelik a jelenlegi rendszer hiányosságait, naprakész tudással rendelkeznek.

Az ÁKT-k felállításával párhuzamosan marketingtevékenység indul, melynek célja az ÁKT rendszerének népszerűsítése annak érdekében, hogy a fórumon keresztül minél több érintett bevonódjon a munkába. A vállalatok kiválasztásának szempontjait és a felkért vállalatok listáját is a szakmai szervezetek (köztük az MVI) állították össze, amelyek az előkészítő szakasz munkálataiban vettek részt. Az ÁKT-k további munkájában csak a vállalatok delegáltjai vesznek részt, a szakmai szervezetekre ezentúl a háttérfolyamatokban számítanak a szervezők, elsősorban a fórumon keresztül. A delegált tagokkal szemben elvárás, hogy naprakész tudással rendelkezzenek az iskolarendszerrel kapcsolatban. Az ÁKT-kel kapcsolatban keretszabályozás jelenik meg, amely 2018. január 1-jén lép hatályba.

Az idei év feladatai közé tartozik a tanácsok felállítása, az ügyrendek megalkotása, a szakértői csoport összeállítása, illetve a jövő évi tématervek kidolgozása az NGM elvárásaival összhangban, valamint az ágazati helyzetfelmérés elkészítése. Emellett az ÁKT fórum honlapja is elindításra kerül.

A helyzetfelmérés kapcsán az MKIK javaslatokat vár arról, hogy milyen adatokra, statisztikákra lenne szüksége az ágazatnak. 1-1,5 éven belül az ÁKT-k munkája és munkájuk eredményességének felülvizsgálatára kerül sor. Amennyiben szükséges, újragondolásra kerül a rendszer és struktúra. Az ÁKT-k működtetésének akkor van értelme, ha a megfogalmazott javaslatok meghallgatásra találnak.

Az ÁKT-k munkaterve alapvetően 3 részből tevődik össze: 1. a szakképzési rendszer egészét érintő kérdések (pl. a hallgatók, oktatók képzése, a struktúra), 2. az NGM kérései, elvárásai, 3. a piacról bejövő észrevételek, problémák kezelése. A tervek szerint az ÁKT-k havonta legalább egyszer tartanak ülést. A jelenlévők kihangsúlyozták, hogy egyik első feladatként az ágazatban a mestervizsga felülvizsgálatára van szükség. //

Kapcsolódó cikkeink