Testületi ülés

Szerző: Tisza Andrea Dátum: 2019. 03. 10. 11:30

A szakképzéssel kapcsolatos problémákra reagálva az MKIK megkereste az érdekképviseleti szervezeteket, hogy szakmai javaslataikkal segítsék az ágazati készségtanácsok (ÁKT-k) létrehozását. A szakképzési törvény módosításával és az ahhoz kapcsolódó kormányrendelet elfogadásával 2018-ban megalakultak az ÁKT-k, amelyek a munkaadói és a munkavállalói képviseleten keresztül igyekeznek a munkaerőpiaci igényeket és a képzési rendszert egymáshoz közelíteni.

Az ágazati készségtanácsok egyike a Turizmus-vendéglátás ÁKT, amelynek létrehozásában aktív szerepet vállalt a Magyar Vendéglátók Ipartestülete is. Az ágazati készségtanácsok, köztük a Turizmus-vendéglátás ÁKT tagjai hozzáláttak az OKJ racionalizálását célzó javaslatok kidolgozásához. Ennek keretében valamennyi ÁKT javaslatot készített az adott ágazatra vonatkozó képzési struktúrára, az OKJ-s és az OKJ-n kívüli képzésekre, továbbá a komplex vizsgáztatási rendszer átalakítására és a szaktanárok gyakorlati képzésére, valamint a finanszírozási és támogatási rendszer módosítására.

Az ágazati készségtanácsok által kidolgozott javaslatokról az MKIK összefoglaló anyagot készített, amelyet eljuttatott az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz. Az elkészült javaslatok megvitatását követően hamarosan sor kerül azon szakértők kiválasztására, akik majd többek között a tananyagfejlesztésről (például kerettantervek, SZVK-k elkészítéséről) gondoskodnak.

Az MVI a kezdetektől fogva támogatja a Turizmus-vendéglátás ÁKT munkáját a szakképzés rendszerszintű átalakítása érdekében. Az ipartestület fontosnak tartja, hogy az új képzési rendszer minden szereplő – diákok, oktatók, szülők, munkaadók  – számára átlátható és elfogadott legyen, ugyanakkor igazodik a megváltozott munkaerőpiaci igényekhez és a digitális kor adta kihívásokhoz is. //

Kapcsolódó cikkeink