Nyolc turizmus és vendéglátó szervezet javaslatcsomaggal fordult az MTÜ és az MTSZA felé

Szerző: Trademagazin editor Dátum: 2020. 04. 08. 10:44

Az elmúlt napokban, hetekben több közlemény is megjelent szakmai szervezetek javaslatcsomagjairól. Ezekre reagálva 8 turizmus és vendéglátó szervezet (BTSZ, MTDMSZ, MVSZ, MVI, MFSZ, MLTSZ, TUTSZ, FATOSZ) közösen összeállította, és megküldte a tegnapi nap folyamán az MTÜ és az MTSZA részére a javaslatát.

 

Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a szervezetek levelét:

Dr. Guller Zoltán, Vezérigazgató Úr részére
Magyar Turisztikai Ügynökség
Farkas Dávid, Munkacsoport Vezető Úr részére
Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány

Tisztelt Vezérigazgató Úr, kedves dr. Guller Zoltán!
Tisztelt Munkacsoport Vezető Úr, kedves Farkas Dávid!

Az alábbi 8 turizmus és vendéglátó szakmai szervezet,
– a Balatoni Turizmus Szövetség
– a Falusi Turizmus Országos Szövetsége
– a Magyar Fesztiválszövetség
– a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség
– a Magyar TDM Szövetség
– a Magyar Vendéglátók Ipartestülete
– a Magyar Vitorlás Szövetség
– a Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetsége
a kormányzat által kialakítandó, a turizmus ágazatot érintő válságkezelési csomaghoz az eddig beérkezett, más szakmai szervezetek által javasolt csomagok mellett a következő javaslatot tesszük:

1. Fenti turisztikai szakmai szövetségek teljes mértékben egyetértünk és támogatjuk az MSZÉSZ, a MARESZ, a MUISZ, a MABEUSZ és a VIMOSZ által közösen benyújtott, a munkaerő megtartását célzó javaslatcsomagot.
Mindazonáltal fontosnak tartjuk, hogy a döntéshozók megfontolják a Magyar Vendéglátók Ipartestülete által javasolt rendkívüli munkajogi státusz jogszabályi szintű bevezetését, amely közös költségvállalást jelent a munkaadói kör, a munkavállalók és a kormányzat között, ezzel is erősítve az ágazaton belüli szolidaritást.

2. Az ágazat újraindulásának az eddigi adatok alapján a vártnál az előrejelzések szerint lassúbb üteme miatt szükségesnek tartjuk a járulék- és adókedvezmények határidejének meghosszabbítását a “rendkívüli helyzet” feloldását – veszélyhelyzet megszűnését – követő 12 hónapig, de legalább 2020. december 31-ig.

3. Javasoljuk, hogy ezzel párhuzamosan kerüljön sor a felszolgálási díjhoz kapcsolódó 3,5%-os járulékemelés, továbbá a foglalkoztatással összefüggő minimum járulékfizetés július 1-jei bevezetésének elhalasztására is.

4. Javasoljuk, hogy a helyben fogyasztásra érvényes kedvezményes (5%-os) áfa-kulcs átmenetileg (a veszélyhelyzet megszűnését követő két hónapig) az elvitelre történő
értékesítés és a házhoz szállítás esetén is alkalmazható legyen a vendéglátóhelyek számára.

5. Meglátásunk szerint a vállalkozásokat érintő hitelmoratóriumok kiterjesztésére is szükség van a “rendkívüli helyzet” feloldását – veszélyhelyzet megszűnését – követő 12. hónapig, tekintettel a fenti időpont bizonytalan voltára.

6. Javasoljuk a 4%-os turisztikai hozzájárulás fizetési kötelezettségének eltörlését a “rendkívüli helyzet” feloldását – veszélyhelyzet megszűnését – követő 12 hónapig, de legalább 2020. december 31-ig.

7. Az ágazat újraindulása várhatóan a vidéki turizmus területén, a belföldi turizmus révén fog megkezdődni, ezért a magyarországi turizmus területi és átlagos üzemi méret eloszlására való tekintettel, valamint a szakmai szervezetek által egyöntetűen képviselt szakmai álláspont alapján különösen fontosnak tartjuk, hogy az intézkedések prioritásként kezeljék a vidéki, illetve a üzemméretüket tekintve kicsi, akár egy személyes turisztikai vállalkozások túlélését is a járvány utáni újrakezdés eredményessége érdekében, amellyel kapcsolatosan az alábbi javaslatokat tesszük:
– javasoljuk a munkahelymegőrző intézkedéseknek (adó- és járulékkedvezményeknek, rendkívüli munkajogi státusznak, stb.) a vállalkozói formától függetlenül (beleértve az önfoglalkoztatók körét is) alkalmazását az alábbi TEÁOR és ÖVTJ főcsoportok alkalmazásával:
TEÁOR: 01, 49, 55, 56, 63, 70, 74, 77, 82, 85, 90, 93, 94, 96
– javasoljuk a magánszálláshelyek esetében a szobánként fizetendő átalányadó eltörlését 2020. dec. 31-ig

Szövetségeink körében folyamatban van egy, a vidéki helyzetet felmérő elemzés kiértékelése, amely mintegy 1300 szolgáltatótól kapott adatok alapján történik. A munkát várhatóan április 5-ig (vasárnapra) tudjuk lezárni, a vidéki és kisebb üzemméretű szolgáltatókkal és az ágazat „újraindításával” kapcsolatos részletes javaslatainkat az elemzés lezárultával – reményeink szerint még aznap – tudjuk majd Önöknek megküldeni.”
Kérjük, hogy javaslatainkat megfontolni szíveskedjenek. Bármilyen felmerülő kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.
Budapest, 2020. április 03.
Szívélyes üdvözlettel,
– Balatoni Turizmus Szövetség elnöke, Hoffmann Henrik
– Falusi Turizmus Országos Szövetsége elnöke, Frankó Pál
– Magyar Fesztiválszövetség elnöke, Márta István
– Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség elnöke, Lóska János
– Magyar TDM Szövetség elnöke, Semsei Sándor
– Magyar Vendéglátók Ipartestülete elnöke, Kovács László
– Magyar Vitorlás Szövetség elnöke, Dr. Kollár Lajos
– Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetsége elnöke, Dr. Fekete Mátyás