Nőttek az ipari termelés belföldi árai

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 12. 03. 00:00

A KSH információ szerint az ipar belföldi értékesítési árai 2008. októberben az előző hónaphoz képest 1,2%-kal, a 2007. októberivel összehasonlítva 13,2%-kal emelkedtek.

Az ipari exportértékesítés
árai a 2008. szeptemberihez viszonyítva 5,1%-kal, az
egy évvel korábbinál 3,8%-kal voltak magasabbak.
Az előző hónaphoz mért exportértékesítési
árindexet nagymértékben
befolyásolta a forint főbb devizákkal szembeni
árfolyamváltozása. A belföldi- és az
exportárváltozás eredőjeként az ipari
termelői árak az előző havinál 3,4%-kal, az egy
évvel korábbiaknál 7,8%-kal magasabbak voltak.
Az ipar belföldi értékesítési árai
az előző hónaphoz viszonyítva a múlt havinál
nagyobb mértékben, 1,2%-kal nőttek.

A feldolgozóipari ágazatok
belföldi értékesítési árai
októberben – a múlt hónapban mért
értékkel megegyezően – 0,3%-kal emelkedtek
szeptemberhez képest. A legnagyobb mértékű
árnövekedés 2008. októberben a
járműgyártásban következett be (2,9%),
ennek hátterében a több járműipari
szakágazatban is megfigyelhető áremelkedés áll.
A villamos gép, műszer gyártás területén
1,4%-kal nőttek az árak, elsősorban az iroda- és
számítógépgyártásban
4,3%-kal emelkedő árak hatására. A gumi-,
műanyag termékek árai 1,1%-kal nőttek havi
összehasonlításban. Árcsökkenés
következett be a kőolaj-feldolgozás (0,7%), a vegyi
anyag, termék gyártása és a fémalapanyag,
fémfeldolgozási termékek gyártása
ágazatokban (0,5%), illetve a textilipari termékek és
a gép, berendezés gyártásában
(0,2%) is. A többi feldolgozóipari ágazatban 0,1%
és 1,0% közötti árnövekedést mért
a KSH.
Az ipar belföldi értékesítésében
jelentős súlyt képviselő villamosenergia-, gáz-,
gőz- és vízellátás árai
októberben 3,1%-kal nőttek, elsősorban az október
1-jétől érvényesített gázáremelés
következtében. 12 havi összehasonlításban
– a feldolgozóipari ágazatok belföldi
értékesítését tekintve – a
legnagyobb mértékben 2008. októberben a
kőolaj-feldolgozás árai növekedtek (27,9%). A
fémfeldolgozási termékek gyártásában
11,0%-os, a vegyianyag-, -termék-gyártás
területén 10,1%-os áremelkedés volt
megfigyelhető.
Árcsökkenés csak a
textília, textiláru gyártása (2,2%), és
a fafeldolgozás (0,6%) ágazatokban következett be.
A többi feldolgozóipari ágazatban az áremelkedés
üteme 1,0% és 6,4% között alakult. A
feldolgozóipar egészében az elmúlt egy év
alatt 8,7%-kal nőttek az árak. A villamosenergia-, gáz-,
gőz- és vízellátás árai 22,6%-kal
haladták meg az egy évvel korábbiakat.
A belföldi értékesítésben
az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül
2008. októberben az energia- és továbbfelhasználásra
termelő ágazatokban 1,4%-os, a beruházási
javakat gyártó ágazatokban 1,1%-os, a
fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban
0,7-os havi áremelkedés jelentkezett. Az előző év
azonos hónapjához képest a legnagyobb mértékű
áremelkedés szintén az energia- és
továbbfelhasználásra termelő ágazatokban
volt megfigyelhető (17,4%). A fogyasztási cikkeket gyártó
ágazatokban 5,1%-os árnövekedést mértünk,
a beruházási javaknál az árak nem
változtak éves viszonylatban.
Az ipar forintban mért
exportértékesítési árai 2008.
októberben az előző hónaphoz képest 5,1%-kal,
12 havi összehasonlításban 3,8%-kal emelkedtek.
Hazai fizetőeszközünk egy hónap alatt az euróhoz
viszonyítva 7,2%-kal, a dollárhoz képest
15,4%-kal, a 2007. októberivel összevetve az euróhoz
mérten 2,9%-kal, a dollárhoz viszonyítva
9,6%-kal gyengült.

Kapcsolódó cikkeink