Maszk miatt bezárni? De hát van itt más is

Szerző: Trademagazin editor Dátum: 2020. 09. 14. 11:55

És ha félrelöki az eladót a maszkot nem viselő vásárló? Egyébként kész csoda is lehetne, ha találsz nyitva boltot: a szolgáltatókat ellenőrző hatóságok fegyvertárában szép számmal akad ok a boltbezárásra – írja a blokkk.com.

A kormányfő már bejelentette, de az új maszkszabályok rendelet formájában még nem jelentek meg a bejegyzésünk írásáig, így eddig még nem kellett csinálni semmit. Van persze, aki jelen időben foglalkozik ezzel, de az nem időszerű még. És csapásszámokról beszélni sem szerencsés, mert most járvány ellen kell védekezni, ez pedig messze nem ugyanaz, mint egy régebbi, egyébként is pontatlan példa.

Nem tudni ma, maszk nélkül milyen összegű bírságot kap a vásárló, ha egyáltalán bejut a boltba, és mennyit a kereskedő (nyilván lesz különbség), de azt sem, mennyi ideig lesz zárva a bolt. Fontos az is, hogy a boltos csak figyelmeztethet, felszólíthat. De vajon mi lesz akkor, ha ennek a vásárló nem tesz eleget, és beviharzik a boltba? Jöhet a rendőrség, de addig? Nyilván megtagadja a kiszolgálást. Szóban.

De van itt más más is: sok ok miatt be lehet zárni a boltot, vagy éppen nem szolgálható ki a vásárló

A kereskedelmi jogban egy bolt élete a kereskedelmi hatóságnál, a jegyzőnél indul. Ott is végződik, ha felhagy a kereskedéssel, de közben is előfordulhat, hogy akarata ellenére a jegyző közreműködésével le kell húznia a redőnyt. A jegyző ugyanis a boltos tevékenységére vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén elrendelheti az üzlet ideiglenes, vagy azonnali bezárását.

És ha éppen csak zajong a kereskedő, nem tudnak a lakók pihenni miatta, korlátozhatja 22 óra és 6 óra között a kereskedelmi tevékenységet (gyakori példa az alkohol árusításának megtiltása), de az üzlet éjszakai zárva tartását is elrendelheti.

Ha a kereskedő egyes előírásoknak nem tesz eleget, és a jogsértés másként nem orvosolható, a jegyző a hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a jogellenes tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja. És a jegyző a működési engedélyt vissza is vonja, a kereskedőt és üzletét a nyilvántartásból törli, így az üzletet bezáratja, ha a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn. Akkor is, ha a kereskedő a jegyző határozatát nem hajtja végre.

Ha a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkezik, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

A nyugtaadás elmulasztása is üzletbezárással járhat, ha az első ellenőrzéstől számított egy éven belül második alkalommal mulasztotta el a boltos a számla- vagy nyugtakibocsátási kötelezettségét. És az is, ha a pénztárgép kötelező használatával és üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségét megszegte.

A visszaesők visszatartása érdekében a mulasztás ismételt előfordulása esetén a lezárás időtartama harminc, majd minden további esetben hatvan nyitvatartási nap. Az ismétlődésre vonatkozó szabályok három éven belül élnek, utána újra kell számolni.

Ráadásul az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása mellett az adóköteles tevékenység célját szolgáló helyiséget tizenkettő nyitvatartási napra lezárhatja, ha az adózó be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztatott, továbbá igazolatlan eredetű árut forgalmaz.

Pityóka a gyereknek? Az sem mehet, a kiszolgálást meg kell tagadni

Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére alkoholtartalmú italt, szexuális terméket és dohányterméket értékesíteni, valamint kiszolgálni. Kétség esetén fel kell hívni a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására, ennek hiányában pedig a termék értékesítését, kiszolgálását meg kell tagadni. Tehát kell.

És a fogyasztóvédelmi ellenőr a jogsértés megállapításától számított legfeljebb egy évig megtilthatja az alkoholtartalmú ital, a dohánytermék, valamint a szexuális termék forgalmazását, e rendelkezések ismételt megsértése esetén pedig elrendelheti az üzlet legfeljebb harminc napos ideiglenes bezárását.

A fogyasztóvédelem a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti, vagy megtilthatja az áru forgalmazását, értékesítését, de el is rendelheti az üzlet ideiglenes bezárását, ha az a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének védelme vagy a fogyasztók széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges, a hiba kijavításáig. De más hibák esetében is a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti, vagy megtilthatja az áru forgalmazását.

A webáruházak sem ússzák meg, a fogyasztóvédelmi hatóság ugyanis elrendelheti az online felületről a tartalom eltávolítását vagy egy online felülethez a hozzáférés korlátozását.

Az élelmiszerlánc felügyeleti hatóság is végzésében rendelheti el a vásárlók egészségének védelme érdekében a bolt tevékenységének felfüggesztését, korlátozását, vagy éppen megtiltását. És az újbóli működést feltételhez kötheti.

Következik: a maszk.

(blokkk.com)

Kapcsolódó cikkeink