A vendéglátóhelyi dolgozók számára kötelezővé tehető védőoltás részletei

Szerző: Ipacs Tamás Dátum: 2021. 10. 29. 07:36

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete összegyűjtötte a legfontosabb információkat a kötelezően előírható munkahelyi védőoltásokat illetően.

2021. november 1-jétől lehetővé teszik a munkáltatók számára a védőoltás kötelezővé tételét

Megjelentek a legutóbb bejelentett védelmi intézkedésekről szóló rendeletek a Magyar Közlönyben. Ezek között szerepel a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet, amely 2021. november 1-jétől lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy a munkahely és a munkakör sajátosságaira tekintettel a munkavégzés feltételeként előírják a koronavírus elleni védőoltás felvételét munkavállalóik számára, akár minden dolgozótól elvárt egységes munkafeltételként, akár – munkakörtől függően – egyéni munkafeltételként.

A rendelet alapján a munkáltató a még beoltatlan dolgozóknak legalább 45 napos határidőt állapíthat meg az első oltás felvételére.  Ebben az esetben a munkáltatóknak elektronikus úton (e-mail) vagy papír alapon tájékoztatni kell a foglalkoztatottat az intézkedésről, a határidőről és a védőoltás felvétele elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeiről. Nem lehet a védőoltás felvételére kötelezni olyan munkavállalót, akinél orvosi igazolással alátámasztottan ellenjavallt a védőoltás.

A védőoltás felvételét a munkavállaló a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és a rendeletben meghatározott dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával – a munkáltató által meghatározott módon – igazolhatja.

Ha a dolgozó a védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem veszi fel, akkor a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendelhet el, és ha egy éven belül továbbra sem veszi fel az oltást, akkor a jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti. Amennyiben a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság elrendelését követően felveszi a védőoltást, a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti.

A munkáltató kezeli a foglalkoztatottnak a hatósági igazolványban és dokumentumokban szereplő, a védőoltás felvételére, valamint az esetleges orvosi szakvéleményben szereplő, a védőoltás felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatokat. A munkáltató ezeket az adatokat csak az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges mértékben és ideig, de legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig kezelheti.

A hivatkozott rendeleti szabályozás Magyar Közlöny 197. számában olvasható.

 

Kapcsolódó cikkeink