Fejtörést okoz a sokasodó műanyag hulladék

Szerző: Trademagazin editor Dátum: 2018. 05. 16. 14:02

Napjainkban már Magyarországon is trendi zöldnek lenni, és ezt egyre több cég és magánszemély ismeri fel. A hazai hulladékgazdálkodási piaci összeállításunkban részt vevő szereplők szigorodó szabályozásokról számolnak be, amelyek manapság főként a nyomon követhetőségre fókuszálnak, növekvő adminisztrációs terheket róva ezzel a vállalatokra.

HWD Recycling Kft. szakemberei szerint a hulladékgazdálkodási piacot napjainkban Kína azon döntése érinti, mely szerint nem akar többé a világ szemetesládája lenni, és a hulladékimport esetében jelentős szigorításokat léptetett életbe. Ez főként a műanyag hulladékok (pl. a csomagolási fólia) területén okoz fennakadásokat.

Höflinger Norbert
stratégiai igazgató
HWD Recycling

– Az európai feldolgozóüzemek túlkínálattal szembesültek, ami árcsökkentő hatást generált a piacon. Rengeteg műanyag hulladék áll raktárakban, arra várva, hogy valamelyik hasznosítóüzem átvegye azokat – mondja Höflinger Norbert, a HWD Recycling Kft. stratégiai igazgatója, aki azon a véleményen van, hogy versenyelőnyt ma már csak plusz szolgáltatásokkal lehet nyerni, az árak nagyjából minden piaci szereplő esetén ugyanazok.

– Jelenleg szerencsére a szabályozás terén csend honol, de már hallani az EU új szabályozási terveiről, amelyek főként a lerakás csökkentését célozzák (véleményem szerint helyesen), és amelyek hatására növekvő feldolgozóipari kapacitásokra lehet majd szükség – tájékoztat a HWD Recycling Kft. stratégiai igazgatója.

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. főként tanácsadással és egyes, a termékdíjas szabályozással összefüggő feladatok (pl. bevallások elkészítése) kötelezettektől való átvállalásával foglalkozik.

Gönci Beáta
ügyvezető igazgató
ÖKO-Pannon

– A hazai hulladékgazdálkodási piacon az ipari-kereskedelmi hulladékok és a lakosságnál keletkező hulladékok (köztük a szelektíven gyűjtött hulladékok) területén teljesen eltérő a szabályozás, és ebből eredően eltérő piaci feltételek érvényesülnek. Amíg az ipari-kereskedelmi hulladékok gyűjtése és hasznosítása alapvetően versenyviszonyok között történik, a lakossági hulladékgyűjtés központosított állami monopólium, az így szelektíven gyűjtött hulladék pedig egy állami cég (NHKV Zrt.) tulajdona – jelzi Gönci Beáta, az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.ügyvezető igazgatója.

A Biofilter Zrt. szerves hulladékgyűjtéssel foglalkozik elsősorban a HoReCa- és az FMCG-szektorokból, így ezekre a területre van nagyobb rálátása.

Deák György
vezérigazgató
Biofilter

– A begyűjtött használt sütőolaj és élelmiszer-hulladék elszállítása és feldolgozása a folyamatosan növekvő mennyiségeknek köszönhetően még összetettebb logisztikai háttér biztosítását igénylik, mint az előző években. A szabályozók is egyre szigorúbb nyomon követhetőségi rendszerekben ellenőrzik a hulladékok útját, a hulladék termelőjétől a hulladék feldolgozójáig, ezért az adminisztrációs terhek is növekedtek – mondja Deák György.

A vállalat vezérigazgatója úgy látja, a használt sütőolaj és az abból előállított bioüzemanyag nyomon követhetősége különös figyelmet kapott az elmúlt időszakban. Az egyik legújabb kormányrendelet (279/2017. IX.22.) 2017. 09. 22-én jelent meg a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról. Célja a fenntarthatósági nyilatkozattal kísért termékek nyomon követhetősége, ezért 2018. 01. 01-től mindenki köteles felvételt kérni a BIONYOM nyilvántartásba, aki fenntarthatósági nyilatkozatot állít ki Magyarország területén.

– A BIONYOM nyilvántartás definíció szerint a mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett, Magyarország területén termelt, előállított, begyűjtött, feldolgozott, forgalmazott és Magyarországra importált, illetve Magyarországról exportált biomassza – ideértve a termesztett és a nem termesztett biomasszát is –, köztes termék, bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozó nyomon követésére szolgáló elektronikus hatósági nyilvántartás – fejti ki Deák György.

Még van hova fejlődni

Gönci Beáta arról tájékoztat, hogy a következő évek legnagyobb kihívását az EU körforgásos gazdaságra vonatkozó csomagjának a jogszabályi környezetbe és a napi gyakorlatba történő átültetése jelenti a hulladékgazdálkodási piac szereplői számára.

– Ennek számos hatása lesz az FMCG-szektorra is, termékek tervezésétől kezdve a termékből keletkező hulladékért viselt anyagi és a hasznosításért viselt szervezési felelősségig bezárólag. Nem kerülhető el a célok teljesítése érdekében az állampolgárok fokozott környezeti felelősségvállalása sem, amely az utóbbi években keveset fejlődött – tudjuk meg az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától.

A használt sütőolaj gyűjtésének környezeti jelentőségét nemcsak a HoReCa-szektorban, de egyre inkább a lakossági szektorban is kezdik felismerni.

– A szelektíven gyűjtött műanyag, papír és fémhulladék után, növekvő igény mutatkozik a használt háztartási olaj elkülönített gyűjtésére is, ami egyrészt a MOL Nyrt.-vel összefogásban a folyamatosan gyarapodó gyűjtőhelyek számának, másrészt pedig a lakosok egyre tudatosabb döntéseinek köszönhető. Mára már országosan 365 MOL benzinkúton van lehetőség leadni a használt sütőolajat, emellett egyre több hulladékudvar csatlakozik a gyűjtők sorába – jegyzi meg Deák György.

Höflinger Norbert ezzel szemben arra hívja fel a figyelmet, hogy napjaink jelentős problémája a növekvő műanyag hulladékok mennyisége. Ezek újrahasznosítása főként a kompozit műanyagok miatt folyamatos próbatételt jelent a vállalatok számára.

– A hulladékkezelési piacon folyamatosan újabb és újabb kihívások jelennek meg, amelyekre a hulladékkezelő cégeknek reagálniuk kell. Legyen szó a szelektívebb gyűjtésről, vagy arról, hogy a keletkezett hulladék lehetőleg minél nagyobb százalékban hasznosuljon – avat be a HWD Recycling Kft. stratégiai igazgatója.

Nagyobb telephely, bővülő kapacitás

A HWD Recycling Kft. az egyszeri hulladékelszállítástól kezdve a komplex hulladékkezelésig, számos szolgáltatást kínál ügyfelei részére.

– Továbbra is a hűtőgépek, klímák és elektronikai berendezések átvétele a legnépszerűbb szolgáltatásunk, de jelentős bővülésünk volt a POS-anyagok, áruházi átalakításokból keletkező fémhulladékok kezelése és megsemmisítése terén is – tájékoztat Höflinger Norbert.

Tavaly egy új telephely megnyitása volt a vállalat fő projektje, melynek engedélyei december végére meg is érkeztek, így 2018 januárjától egy jelentősen nagyobb és modernebb telephelyen, magasabb dolgozói létszámmal tudják a partnereik által átadott hulladékokat feldolgozni.

– Az idei évre a gépi feldolgozói kapacitás bővítése a cél, hogy az egyre vegyesebb hulladékáramokat is hatékonyabban, automatizálva tudjuk feldolgozni, illetve, ha szükséges, akkor újabb szállítóeszközökkel bővülünk – egészíti ki a stratégiai igazgató.

Használt sütőolajból biodízel-alapanyag

A Biofilter Zrt. a vendéglátóegységek, áruházláncok és feldolgozó egységek számára biztosítja a használt sütőolaj és az ételhulladék elszállítását, ezen túlmenően pedig a konyhák számára étolaj értékesítéssel is foglalkozik.

2011-ben a Biofilter Cégcsoport részévé vált GREENPRO Zrt. szakemberei a lejárt szavatosságú élelmiszerek, állati melléktermékek elszállításának specialistái, ezen felül fő tevékenységi körüknek számít még a zsír- és olajfogók tisztítása és karbantartása is, legnagyobb partnereik között vannak a TESCO és az AUCHAN magyarországi áruházai is. A cégcsoport által begyűjtött használt sütőolajból biodízel, míg az élelmiszer-hulladékból és állati melléktermékből 100%-ban biogáz-alapanyag készül.

– Mindkét üzletágunk dinamikusan növekszik. Azt tapasztaljuk, hogy a hazai cégek már nem csupán jogszabályi kötelezettségüknek szeretnének eleget tenni, de a környezet védelme is fontos értékké kezd válni számukra – mondja Deák György.

A vállalat környezetvédelmi cégcsoportként fontosnak tartja, hogy kívül-belül fenntartható legyen, ezt folyamatos innovációval, átlátható működéssel és körforgásos megközelítésükkel szeretnék a jövőben is támogatni.

Budai Klára

Kapcsolódó cikkeink