Erősödhet Szlovákiával az agrár-kapcsolat

Szerző: Trademagazin Dátum: 2017. 06. 19. 10:18

Szlovákiával harmonikus politikai kapcsolatokra épülő, sokszínű gazdasági kapcsolatokat ápolunk. Az egyre intenzívebbé váló gazdasági kapcsolatok szintjén az energetikai együttműködés ugyan kiemelkedő jelentőséggel bír, de Szlovákia az agrárgazdasági kapcsolatok terén is kiemelt jelentőségű partnerünk.

Szlovákia, a Cseh Köztársaság után, a régiónk legdinamikusabban bővülő gazdaságává nőtte ki magát, miközben mind az infláció, mind az eladósodottság mértéke alacsony szinten ­mozog.

Ha hinni lehet a statisztikáknak, akkor a pénzromlás mértéke 2015-ben és 2016-ban is –0,3% volt, ami párját ritkítja nemcsak a régiónkban, hanem az Európai Unión belül is. A szlovák gazdaság eladósodottsági szintje lényegesen alacsonyabb a magyarénál, alig haladja meg az 52%-ot, ami versenyelőnyt kölcsönöz a külföldi működő tőke megszerzéséért folytatott küzdelemben és az adósságszolgálat finanszírozása tekintetében.

Állati deficit

A szlovák mezőgazdaság termékszerkezete sok átfedést mutat a magyaréval, így a gabona, a burgonya, a cukorrépa, a gyümölcs, a sertés, a marha, a baromfi és az erdészeti termékek igen jelentős nagyságrendet képviselnek. A két ország közötti felfokozott termékcserét látva arra gondolhatunk, hogy versenyelőny mindkét oldalon adódik, így a kölcsönös előnyök mentén évtizedek óta intenzív cserekereskedelem zajlik.

Agrárgazdasági kapcsolataink 2010 óta meglehetősen hektikusan alakultak, jóllehet a szlovák piacot az utóbbi évtizedben az első öt legjelentősebb agrárkülpiacunk között jegyezhettük. A nagyságrendeket nézve Szlovákia a legjelentősebb agrárkülpiacaink egyike, jóllehet az exportunk jelenleg lejtmenetben, az importunk pedig felemelkedőben van. A külkereskedelmi egyenleg, számunkra pozitív mérlege a gyengülő export és az erősödő import hatására 2015-re elkopott, a mérleg az utóbbi két évben negatívra váltott.

Egyenlegrontó tényezőként kell megemlíteni, hogy az élő állat és állati termék importunk már jó ideje meghaladja a szlovák piaci exportunk nagyságrendjét. Kiváltképp az élő állat külkereskedelmi mérlege romlott az utóbbi időben. Mégpedig olyannyira, hogy az élőállat-exportunk csak alig egyharmadát teszi ki a szlovák importnak. Ezzel szemben a húsexportunk az import háromszorosát is meghaladja.

A tej- és tejtermékek tekintetében is deficites a külkereskedelmi mérleg, hiszen a behozatal 77%-kal múlja felül a kiviteli értéket. Negatív a mérlegünk továbbá, bármennyire is meglepő, a gyümölcs, a kávé- és teatermékek, a malomipari termékek, a húsos ételek, a kristálycukor, a kakaókészítmények, a levesporok, szószok és jégkrémek tekintetében is. Az export-import nagyságrendek ütköztetése az adatok szintjén sem érdektelen, ugyanis a szlovák piac már önmagában is nagyságrendet képez, hiszen Németország, Olaszország, Ausztria, Románia után a legfontosabb agrár-külkereskedelmi partnerünkről lévén szó, nem elhanyagolható a termékpályánkénti nagyságrend sem.

Visszaüt a versenyhátrányunk

Exportszerkezetünkben, a 2015-ös helyzetet nézve 40% fölötti nagyságrendet képviseltek a magasan feldolgozott élelmiszertermékek, 30%-ot a gabona, illetve növényi termék és 20%-ot élő állat (főként napos csibe) és állati termékek. Szlovák piaci élelmiszerimportunkon belül a magasan feldolgozott élelmiszertermékek 44, a növényi termékek 30, és az állati termékek 22%-ot képviseltek.

Néhány termékcsoport esetében már 2015 előtt sem ment ritkaságszámba a negatív mérleg. Ezt látjuk az élő állatok és állati termékek, valamint a gabona és malomipari termékek esetében. Ezeken a területeken mind 2008-ban és 2009-ben, mind pedig 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban is negatívvá vált, illetve stagnált az egyenlegünk. Az utóbbi három évben a növényi olajon kívül minden jelentősebb árucsoport esetében negatívra váltott az egyenlegünk, ami a szlovák élelmiszeripar versenyképesebb voltára utal.

Itt üt vissza a gazdasági növekedésben megmutatkozó hátrányunk, hiszen az alapanyagok szállítási költségei túl nagy szerepet nem játszanak a termékkereskedelemben, viszont a jobb technikai felszereltség, a korszerűbb feldolgozókapacitás versenyelőnyt biztosít a szlovák élelmiszeripar számára, amit az áfakülönbözetből adódó előnyök még tovább erősítenek.

Jól közvetítenek

Nemcsak a hagyományos, mindkét országban megtermelt termékkörök esetében mutatkozik versenyhátrányra utaló importtöbblet. Erre jó példa a déligyümölcs-importunk forrásösszetételének változása. Bármennyire is az abszurditás kategóriájának tűnik, de az utóbbi időben Szlovákia vált a legjelentősebb déligyümölcs-, azon belül kiváltképp a banánszállítóvá, a maga 24,2 ezer tonnás, 18,9 millió eurós banánszállítmányával.

A szőlőimport zömét is „közvetítő” kereskedők bonyolítják. Pontosabban a származási országból alig érkezik közvetlenül termék. A 15,2-ről 18,4 millió euróra (11,7-ről 14,6 ezer tonnára) bővülő csemegeszőlő-importunk legjelentősebb forrása, 6,2 millió euró értékben (6,4 ezer tonna mennyiségben) Olaszország volt ugyan 2016-ban, majd 4,2 millió euró értékben Németország következett. Harmadik legjelentősebb szállítónk ugyanakkor az 1,2 ezer tonnát szállító Iránnal versenyezve, közel ekkora importtal jeleskedő, köztudottan „nagy csemegeszőlő-termelő” Szlovákia.

Dinnyeimportunk 5,9-ről 6,7 millió euróra bővülő behozatalában ugyan a spanyolok, az olaszok, a görögök, a csehek, a britek, az irániak jeleskedtek, de Szlovákia is, 163 ezer euró értékben, 381 tonna mennyiségben dinnyebeszállítónkká vált.

Ezek a jelenségek a hazai termelői összefogás szerény voltára, a feldolgozóipari háttér korszerűtlenségére, az értékesítési csatornák összehangolatlanságára utalnak. Nem ártana, ha a fejlesztéspolitika a külpiaci folyamatok alakulására is figyelve tenne lépéseket e hiányok és versenyhátrányt okozó körülmények felszámolására.

Kapcsolódó cikkeink