Magazin: Egekbe szökött költségek a tartósítóiparban

Szerző: Budai Klára Dátum: 2022. 02. 04. 07:09

A tartósítóipar két területét, a hűtőipart és a konzervipart eltérő módon érintette a koronavírus-járvány, és főként a horeca szektor lezárása. Míg az első esetében negatív irányba történt elmozdulás, az utóbbi lendületet kapott az élelmiszer-felhalmozásra irányuló új fogyasztói szokások által. Az ágazat termékei illeszkednek a jelenleg népszerű egészségtudatos trendekbe, ami sikerességüknek biztos alapját jelenti, másfelől viszont a hirtelen megnövekedett költségek jelentős terheket rónak a piac szereplőire.

Szerző: Budai Klára

A tartósítóipari ágazat évi 200 Mrd Ft-ot meghaladó nagyságú, ami a teljes élelmiszer-feldolgozó ágazat 8-10%-át teszi ki. A COVID előtti időszakot, a múlt évtized második felét stabil termelési tevékenység, az összkibocsátás enyhe emelkedése, és szintén enyhén, de érezhetően növekvő eredményesség jellemezte.

Sebesta Péter, Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség

Sebesta Péter
elnök
Magyar Hűtő- és
Konzervipari Szövetség

Sebesta Péter, a Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség elnöke az ágazat működését befolyásoló tényezők között említi a klímaváltozás okozta egyre szélsőségesebb időjárási jelenségek növekvő számát, valamint a COVID megjelenését, ami minden másnál erőteljesebb hatással van az ágazatra.

– Ez a váratlanul kialakult rendkívüli helyzet inkább hátrányosan, mint előnyösen érintette ágazatunkat. Az értékesítés az elmúlt két évben elmaradt a 2019-es évtől, és ez csakis a pandémia miatt alakult így. Komplett szektorok álltak le hónapokra, amelyek egyébként fontos vásárlói, fogyasztói az ágazatunknak – emeli ki Sebesta Péter, utalva a horeca szektor több hónapos leállására Európa-szerte, amit az esetlegesen erősödő kiskereskedelmi forgalom sem tudott kompenzálni.

Bár az elmúlt 6 hónap a nyitásoknak köszönhetően javulást mutat, legalábbis forgalomban, a piaci helyzet a koronavírus által alapvetően megváltozott, és nagyon erős verseny, néhány területen túlkínálat alakult ki a beragadt készletek miatt.

– A járvány más-más helyzetet teremtett ágazatunkon belül a konzerviparnak és a hűtőiparnak. A horeca szektor hosszas leállása a hűtőipart inkább hátrányosan érintette, míg a konzervipar némi pozitív impulzust kapott a növekvő kiskereskedelmi fogyasztáson keresztül – teszi hozzá az elnök.

Modern trendek szerinti működés

Az elmúlt időszak és azon belül a Közös Agrárpolitika ciklus pályázati lehetőségei jellemzően találkoztak az ágazati képviselők beruházási igényeivel, törekvéseivel. Aki fejleszteni akart, az tudott is.

– Azt gondolom, egy megfelelően korszerű ágazatot képviselünk, ahol prioritást élvez a termelés biztonsága, a magas piaci elvárásoknak megfelelő minőség egyenletes biztosítása. De természetesen van hova fejlődni, egyebek mellett, automatizáció, digitalizáció és energiahatékonyság területén is – mutat rá Sebesta Péter.

Véleménye szerint az egészséges életmódra törekvés divatjának, trendjének ideális táplálékai tudnak lenni az ágazatuk által feldolgozott, teljesen természetes, minden mesterséges anyagtól mentes zöldség-gyümölcs termékek.

– Ezt a tényt, felismerést persze megfelelő piaci munkával és marketingtevékenységgel folyamatosan erősíteni kell a fogyasztóinkban – hangsúlyozza a szakember.

Sürgős beavatkozásra van szükség

A Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség elnöke azt látja, hogy az ágazat súlyos kihívások elé néz.

– Egyrészt kulcstermékeink, a zöldborsó és a csemegekukorica nyersanyagárai már évek óta trendszerűen és az inflációt jóval meghaladó mértékben növekednek, kockáztatva versenyképességünket a világpiacon. Ehhez tudni kell, hogy kulcstermékeink több mint kétharmada nemzetközi piacokon kerül értékesítésre. Ez olyan helyzetet teremtett mára, ami megkérdőjelezi a rentábilis működésünk fenntartásának lehetőségét – számol be Sebesta Péter. – Másrészt, talán a COVID hatására, az elmúlt rövid időszakban robbanásszerűen növekedtek az energiaárak és a csomagolóanyagok árai. Ezek egyenként magas részt képviselnek termékeink önköltségében, így ennek együttesen jelentkező hatása sürgős, segítő beavatkozás nélkül kezelhetetlennek tűnik ágazatunk számára. //

A fenti cikk a Trade magazin 2021/12-01. számában is megjelent.

Kapcsolódó cikkeink