Direktebb marketing az átalakult AMC-től

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 05. 21. 08:00

Nem csupán intézményi formát váltott az Agrármarketing Centrum. Újrahangolja külpiaci stratégiáját, és külsőségekben is megújul. Erről beszélgettünk Pál József ügyvezető igazgatóval.– Mit jelent a partnercégek számára az AMC átalakulása?
– A kht. végelszámolása és az intézmény megalakítása semmiféle negatívummal nem járhat és nem is jár a szakmai partnerek számára. Az új intézmény programjaiban a termelők ugyanolyan feltételekkel vehetnek részt, mint eddig. A szakmai szövetségekkel és a terméktanácsokkal pedig a már megkezdett kommunikációt és a közös program megvalósítását helyezzük előtérbe. A fogyasztókat érintő reklámkampányok, mint például az országos szintű Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy kampány, az év folyamán később indulnak.
– Mennyiben változnak a szolgáltatások, amelyeket az AMC partnerei igénybe vehetnek?
– Az AMC partnerei felé nyújtott szolgáltatásainak várható változása nem a szervezeti változással, hanem inkább a piac mozgásával magyarázható. Ennek legfőbb megnyilvánulása a kiállításokra fordítandó költségvetésnek és ezzel a kiállítások számának csökkenése, ami a kiállítások szerepének globális visszaszorulása miatt elkerülhetetlen. Az itt felszabaduló forrásokat elsősorban a termékpálya-támogatásokra és piackutatásokra kívánjuk átcsoportosítani.
– Változik-e a keret, amit a magyar élelmiszertermékek népszerűsítésére lehet fordítani?
– Az AMC mint intézmény 2008-ban 1,2 milliárd forintot fordíthat szakmai programok megvalósítására, amihez hozzájárul még a kht. tartalékaiból már felhasznált 250 millió forint. Ez 250 millió forinttal haladja meg a 2007. évi költségvetési keretet.
– A továbbiakban mire helyezi a fókuszt az AMC itthon és külföldön?
– Belföldi programjaink fókuszába elsősorban a hazai ellenőrzött forrásból származó minőségi élelmiszerek propagandája kerül, aminek legfőbb megjelenési formája a KMÉ védjegy reklámozása lesz. Hasonlóképpen teret szeretnénk engedni a hagyományos, speciális ízvilágot képviselő termékeknek, elsősorban a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) programunk keretében. Külföldön is a nemzeti jelleget kívánjuk erősíteni.
Külföldi programjaink között egyre nagyobb hangsúlyt akarunk fektetni a jelentős szakmai előkészítést igénylő direkt áruházi értékesítésösztönző akciókra, amelyeken a részt vevő termelő lehetőséget kap az akció ideje alatti ideiglenes belistázásra, ami megfelelő eredmények esetén akár tartós beszállítói kapcsolattá is alakítható. Ezzel módot adunk a hazai termelőknek arra, hogy a nagy külföldi élelmiszerláncokba – ha átmeneti jelleggel is – be tudjanak kerülni. Előrelépés várható az AMC „tudásbázis” jellegének erősítésében is, hiszen piackutatásokat készíttetünk, amelyek megújuló honlapunkra is felkerülnek.
Nagy kihívás a közösségi arculat lecserélése, ami leghamarabb az ősz elejére várható.
– Változnak-e az elsődleges célorszá-gok, kiállítások?
– A célországok köre – elméletben – kibővül, mivel rövid távú stratégiánkban is igazodunk a minisztériumhoz. Azért csak elméletben, mivel a megfelelő forrás a jelenlegi két fő célországban (Oroszország és Németország) való pozíciómegtartáshoz, illetve -javításhoz sem elegendő. Ezt kellene kibővíteni a környező, elsősorban balkáni országokkal és a Közel-Kelettel. Ez a gyakorlatban 1-1 új programot jelent 2008-ban.
– Milyen megjelenések és támogatások a legfontosabbak, amelyekre még az idén jelentkezhetnek a cégek?
– A hazai élelmiszer-ipari vállalkozások számára továbbra is a kiállításokon való ingyenes, illetve kedvezményes megjelenések az AMC közösségi standján a legszámottevőbbek. Ez kiállításonként 13-15 termelő megjelenését jelenti. A SIAL Párizs kivétel, mivel itt több mint 30 kiállítóval számolunk. Hasonlóképpen várjuk a termelők jelentkezését a külföldi direkt értékesítésösztönző akcióinkra. Tovább kívánjuk bővíteni a KMÉ-védjegyet viselő termékek körét, ami az élelmiszer-minőség és -biztonság előtérbe kerülésével nem teljesíthetetlen célkitűzés. A termékpálya-támogatásokhoz kapcsolódó pályázati kiírásokat az érintett terméktanácsok szakmai közreműködésével fogjuk kialakítani.
(x)

Kapcsolódó cikkeink