Atipikus foglalkoztatási formák

Szerző: Trademagazin Dátum: 2021. 05. 28. 10:17

Egy évvel a pályázat benyújtását követően március 1-től végre megindulhatott a szakmai munka az MVI által a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségével (VIMOSZ) és az Edutus Egyetemmel közös konzorciumban elnyert GINOP-pályázat célkitűzéseinek megvalósítására. A 48,5 millió forint támogatású projekt elemeiről és kivitelezéséről Zerényi Károllyal, az ipartestület képviselő­-testületi tagjával beszélgettünk.

MVI logo

Zerényi Károly mvi

Zerényi Károly
képviselő -testületi tag
MVI


A munka és magánélet egyensúlyának megteremtését célzó komplex foglalkoztatási programok a vendéglátó- és szállodaiparban munkát vállalók számára, illetve ehhez kapcsolódó atipikus foglalkoztatói gyakorlatok pilot projekt keretén belüli bemutatása – így lett meghatározva a projekt témája.

Minthogy a turizmus dinamikus növekedésének érdekében szükség van megfelelően képzett munkaerőre, amelynek eléréséhez ki kell használni az országon belüli munkaerő-tartalékban rejlő lehetőségeket, természetes volt, hogy a szakmai szervezetek éltek a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó uniós pályázati lehetőséggel.

Mindezt egy olyan rugalmas foglalkoztatási és munkaszervezési megoldásokra fókuszáló program kialakításával, használatával kívánjuk elérni, amellyel növelhető a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása, illetve az ezekben a formákban való elhelyezkedés.

A program eredményeinek felhasználásával pedig kialakítható legyen egy országosan is alkalmazható módszer az ágazat foglalkoztatási problémáinak kezelésére.

A célcsoportot elsősorban olyan, a turizmus területén szakképzettséggel és/vagy többéves szakmai tapasztalattal rendelkező álláskeresők alkotják, akik készek a munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodni. A tervezett program kiemelt figyelmet fog fordítani a 45 évnél idősebb álláskeresők célcsoportjára, valamint azon munkaerőpiacra lépni nem tudókra, akik a hagyományos foglalkoztatás keretein belül nem képesek jogviszonyt létrehozni, így számukra személyre szabott atipikus foglalkoztatás kialakítása a cél.

A vázolt céloknak a piac munkavállalói oldaláról az alábbiak felelhetnek meg:

inaktív időskorú, illetve nyugdíjas emberek, akik hajlandóak és képesek munkát vállalni;

tanulók (diákok, hallgatók), akik elsősorban a turisztikai főszezonban vállalnának munkát;

kisgyermeket nevelő nők vagy tartósan beteg hozzátartozót ápoló személyek, akik rugalmas munkavállalási lehetőségeket keresnek;

munkanélküliek, akik a turizmus-vendéglátás területén szakmai ismeretekkel, illetve tapasztalattal rendelkeznek;

tartósan munkanélküliek, illetve hátrányos helyzetű emberek, akik érdeklődnek a turizmus-vendéglátás iránt és dolgoznának ezen a területen.

A munkaadói oldalon a célcsoport a szálláshely-szolgáltatással és vendéglátással foglalkozó vállalkozások, főleg a kis- és középvállalkozások (pl. önálló szállodák, panziók, vendéglátóhelyek), ahol az atipikus foglalkoztatási formák, illetve a rugalmas munkaszervezési megoldások alkalmazása kevésbé van jelen a mindennapi üzemeltetésben.

A megfogalmazott fejlesztési célok a munkahelyi rugalmasságot, illetve a rugalmas munkavégzés lehetőségét egyaránt ösztönözni kívánják, így azok szorosan kapcsolódnak a gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai célú hazai és európai uniós stratégiai célkitűzésekhez.

A projekt befejezésének határideje 2022. június 30-a, bár az indulás csúszása miatt valószínű ennek meghosszabbítása augusztus 31-ig.

Első lépésben helyzetelemzést végzünk, az atipikus foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó adatokat elemzünk, hazai és külföldi példákat, megoldástípusokat, jógyakorlatokat gyűjtünk – elsősorban a részmunkaidős, az alkalmi (főleg szezonális) vagy határozott idejű munkavállalás és az önfoglalkoztatás, valamint munkaerő-kölcsönzés területén. A programban arra keressük a válaszokat – a gyakorlati ajánlások szintjére lebontva –, hogyan és milyen munkaterületeken lehet ezeket fejleszteni, a lehető leghatékonyabban alkalmazni.

A munkafolyamat végére tanulmányokat, ágazati ajánlásokat készítünk, a projektbe bevont munkaadóknak célzott tanácsadást, a munkavállalóknak pedig képzési lehetőséget biztosítunk, valamint szakmai javaslatokat fogalmazunk meg a kormányzati döntéshozók és a jogalkotók számára.//

Kapcsolódó cikkeink