Tag "turisztikai beruházások"

The tourist season was opened at Lake Tisza

The tourist season was opened at Lake Tisza with the participation of the mayors of Lake Tisza and the leaders of the institutions – the local government of Tiszafüred informed...

Read more