Stores opening

By: trademagazin Date: 2009. 10. 27. 08:00

Tesco Express, Budapest (Rákosszentmihály)
Open: 31 August
Chain: Tesco
Store space: 382 m2
SKU: 2500–3000

Tesco szupermarket, Szolnok
Open: 4 September
Chain: Tesco Express
Store space: 1000 m2
SKU: 3–4000

dm drogéria, Zalaszentgrót
Open: 10 September
Chain: dm
Store space: 230 m2
SKU: 10 000

Tesco Express, Budapest (Zugló)
Open: 18 September
Chain: Tesco
Store space: 267 m2
SKU: 2500–3000

dm drogéria, Dunakeszi
Open: 24 September
Chain: dm
Store space: 250 m2
SKU: 10 000

Aldi, Ajka
Open: 8 October
Chain: Aldi
Store space: 1000–1100 m2
SKU: 1085

Aldi, Győr
Open: 8 October
Chain: Aldi
Store space: 1000–1100 m2
SKU: 1085

Tesco, Szigetvár
Open: 9 October
Chain: Tesco
Store space: 5000 m2
SKU: 35 000

Related news