Zewa Plus min­tás szal­vé­ták

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Is­mét egy új­don­ság a Zewától! A pi­ros és kék min­tá­jú, 1 ré­te­gű Zewa Plus szal­vé­ták vi­dám ki­egé­szí­tői lesz­nek a hét­köz­nap­ok­nak és az ün­ne­pek­nek egy­aránt! Ki­sze­re­lés: 50 db/24 csomag/30 kar­ton/rak­lap; 45 db/24 csomag/30 kar­ton/rak­lap. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. feb­ru­ár. Be­ve­ze­té­si ked­vez­mé­nyek és tá­mo­ga­tá­sok: fo­gyasz­tói ak­ci­ók. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: SCA Hygiene Products Kft.; Kap­cso­lat­tar­tó: Ve­vő­szol­gá­lat; T.: (1) 392-2112, 392-2117

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek