Szakmai szervezetek levele a miniszterelnöknek

Szerző: Ipacs Tamás Dátum: 2021. 02. 09. 14:54

Hétfőn 5 vendéglátó szakmai szervezet közösen juttatta el levélben összefoglalt legfontosabb javaslatait a Miniszterelnöknek és Guller Zoltánnak, az MTÜ vezérigazgatójának.

 

Orbán Viktor
Magyarország Miniszterelnöke részére


Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A kialakult helyzet súlyosságára tekintettel az alulírott szakmai szervezetek egyeztetéseket folytattak és megfogalmazták közösen azokat a javaslatokat, amelyeket megoldásnak tartanak a veszteségek enyhítésére, a jelenlegi helyzet túlélésére és az újraindítás segítésére:

– a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) pontjaiban meghatározott munkáltatók munkavállalói vonatkozásában 75%-os bértámogatás és teljes, (mind a munkavállalót, mind a munkáltatót terhelő) adó- és járulékmentesség 2021. január 1-jétől való bevezetése a beltéri és kültéri működésre vonatkozó jogszabályi tilalom és / vagy korlátozás idejére (a maximális összegnek a kötelező legkisebb munkabér („minimálbér”) 225%-áig történő emelése mellett);

– a fenti munkáltatók kaphassák meg a 2020. november 4. napján meghirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, minden egyes, működésre vonatkozó jogszabályi tilalommal és / vagy korlátozással érintett hónap után (és minden jövőbeni, bértámogatással érintett hónapban) az azon felszolgálási díjnak megfelelő összeget, amelyet a 2019. év (mint referenciaév) megfelelő hónapjaiban összesen megfizettek a 2020. november 4. napján már és azóta is folyamatosan munkaviszonyban lévő munkavállalóknak. Cél, hogy hogy ezt szétoszthassák közöttük munkaviszonyuk további megőrzése érdekében, tekintettel arra, hogy a bérelemként adózottan kifizetett felszolgálási díj az érintett szektor munkavállalói munkabérének jelentős részét képezte;

– minden egyes olyan hónapban, amikor állami vagy önkormányzati ingatlanban lévő bérlemények után jogszabályi rendelkezés alapján nem kell bérleti díjat fizetni, a nem állami vagy nem önkormányzati tulajdonostól vendéglátás céljára bérelt ingatlan után igazoltan megfizetett bérleti díj 100%-ának és az igazoltan megfizetett rezsiköltségek 50%-ának támogatásként való megfizetése (negyedéves elszámolás alapján);

– 2021 többi hónapjában a vendéglátás céljára bérelt ingatlan után az igazoltan megfizetett bérleti díj 50%-ának és az igazoltan megfizetett rezsiköltségek 50%-ának támogatásként való megfizetése (negyedéves elszámolás alapján);

– a mind a beltéri és mind a kültéri teljes működést lehetővé tevő újranyitást követően 180 napra a valamennyi munkabér elemet alapul vevő, 50%-os bértámogatás és adó- és járulékmentesség megtartása figyelembevéve azt, hogy a működés újbóli beindítása időt és befektetést igényel és azt, hogy rövid távon nem várható a korábbihoz hasonló szintű belföldi és nemzetközi turizmus és a gazdasági visszaesés miatt alacsonyabb vásárlási és fogyasztási hajlandóság várható;

– tegyék lehetővé, hogy szinte korlátozás nélkül lehessen ingyenesen asztalokat, székeket elhelyezni, fogyasztás és kiszolgálás céljából kitelepülni a vendéglátó üzletek előtti területeken, parkolóhelyeken a biztonságos távolság betartása érdekében. Biztosítsák a közterület ingyenes használhatóságát azon célra, hogy az egyes vendéglátóhelyek nyitott térben, minél nagyobb távolság betartása mellett tudjanak szolgáltatni. Az ebből a célból rendelkezésre bocsátott közterületek és a teraszok után ne kelljen közterület-használati díjat fizetni 2021. december 31-ig;

– az ilyen célú közterület-használat, a teraszok használata és a teraszok árnyékolását és fedését célzó szerkezetek engedélyezése gyorsított eljárásban történjen (ha a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül – esetleges hiánypótlási kérelem teljesítése esetén 3 napon belül – nem érkezik válasz, az engedély megadottnak legyen tekintendő);

– a vállalkozások vendéglátóhelyi és rendezvénytartási fogyasztásának megjelenését ösztönözve a jelenlegi – étkezéssel és rendezvényekkel kapcsolatos – reprezentációs adók és járulékok eltörlése;

– A nemzetközi, például a romániai gyakorlatnak megfelelően az érintett cégek részére a kiesett nettó árbevétel egy részének egyszeri megtérítése a veszteségek enyhítésére, illetve az újrainduláshoz szükséges többletköltségeknek tartalék hiányában egyébként nem rendezhető fedezésére.
Ennek összege: a 2019. március 1-2019. december 31. és a 2020. március 1-2020. december 31. közötti időre eső, értékesítés nettó árbevétel-különbözet 20%-a, továbbá a 2021 minden egyes, működésre vonatkozó jogszabályi tilalommal és / vagy korlátozással érintett hónapjára eső értékesítés nettó árbevétele és 2019 ezen megfelelő hónapjaira eső értékesítés nettó árbevétele közötti különbség 20%-a, amennyiben az összehasonlítandó időszakok között legalább 50%-os eltérést mutató visszaesés van. Ezen megtérítésre az legyen jogosult, aki esetében a 2019-es és a 2020-as év vonatkozásában az átlagos statisztikai létszámok között 75%-nál nagyobb eltérés nincs. A megtérítés ne lehessen nagyobb, mint a 2020-as évre az eredménykimutatás szerint igazolt veszteség mértéke.

– A működésre vonatkozó jogszabályi tilalom és korlátozás eltörlése és a kijárási tilalom feloldása után a főétkezések idejét érintő nyitvatartási időnek ne legyen jogszabályi akadálya.

Az alulírott aláíró szervezetek, mint a szakma képviselői kérik, hogy az általuk közösen kijelölt képviselőikkel további egyeztetéseket folytatni szíveskedjenek a kapcsolódó kérdésekben. A biztonságos újranyitás érdekében minden ide tartozó tárgyalás céljára ezúttal is felajánlják együttműködési platformjukon már előre egyeztetett szakmai segítségüket.

Budapest, 2021. február 8.

………………………
Hamvas Zoltán, Molnár Attila László – „Magyar Bocuse d’Or” Akadémia Egyesület
Krivács András, Barabás Zoltán – Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
Berkes Gyula – Magyar Vendéglátók Ipartestülete
Kovács László – Magyar Vendéglátók Ipartestülete
Csapody Balázs, Gerendai Károly – Pannon Gasztronómiai Akadémia Egyesület
Ruprecht László, Dudás Szilárd, Lehrner Lóránt – Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület

 

Kapcsolódó cikkeink