Magazin: Szakmai helyzetértékelés

Szerző: trademagazin Dátum: 2011. 11. 21. 12:44

A közelmúltban érzékelhetővé váltak az ipartestület szakmai érdekérvényesítési törekvéseinek első komoly eredményei!

Bár az illetékes minisztériumok kommunikációjukban és intézkedéseiben egyre többször adják jelét a vendéglátószakmával kapcsolatos attitűdjük pozitív változásának, számos konkrét probléma megoldása továbbra is a szakmai érdekvédelmi szervezetek kezdeményezését igényli. Egy, az MVI elnöke által Bánki Eriknek, az Országgyűlés Hivatala Sport- és turizmusbizottsága elnökének címzett, figyelmét a NAV által irányított Vám- és Pénzügyőrség egyes intézkedéseire felhívó levél nyár végén a szakma szempontjából rendkívül fontos folyamatot indított meg: a bizottság több érintett szervezet bevonásával megkezdte a vendéglátás jelenlegi helyzetének legmagasabb szintű elemzését.

Bánki Erik az MVI elnökét, Kovács Lászlót kérte fel egy, a szakma állapotát, problémáit, valamint a nemzetgazdaságban elfoglalt aktuális pozícióját értékelő anyag összeállítására és prezentálására a bizottság felé.

A tanulmányban az ipartestület elnöke a vendéglátás jellemző statisztikai adatait bemutatva vázolta az elmúlt évek tendenciáit a foglalkoztatás, az árbevétel, a forgalom és az adók területén, és levonta a legfontosabb konzekvenciákat, különös tekintettel az étkezési jegy liberalizálása okozta anomáliákra és a vendéglátók szürkegazdaságba terelődésére az adórendszernek köszönhetően.

Kovács László kiemelte: a nagyfokú bürokrácia ellehetetleníti a mikro- és kisvállalkozásokat, és érthetetlen adminisztrációs kötelezettségeket ró rájuk az adatszolgáltatásban. A statisztikák szinte teljesen a szállodai forgalomelemzésre épülnek, ezzel félrevezetnek az éttermi vendéglátás bevételét és foglalkoztatottjainak számát illetően. Aláhúzta, hogy szükség lenne egy koncessziós törvényre, amely biztosítja, hogy meghatározott területen csak meghatározott számú és szakmai szervezetek által regisztrált vendéglátóegység működhessen. Felhívta a figyelmet egy ellenőrzési etikai kódex összeállításának fontosságára, hogy az ellenőrzések során az először előforduló, kisebb súlyú szabályszegéseknél a hatóságok csak figyelmeztessenek, ne szabjanak ki pénzbírságot!

Az elnök rámutatott, hogy az ipartestület vezetői nem látnak az üdülési csekk által nyújtott melegétkezési lehetőséget kiváltó alternatívát. Kihangsúlyozta: rendkívül fontos, hogy csak megfelelő TEÁOR-besorolással rendelkező, melegkonyhát üzemeltető vendéglátóegységek válhassanak a Széchenyi Pihenő Kártya elfogadóhelyeivé, kereskedelmi egységek nem.

Szakképzett, jó munkaerő csak akkor fog a szakma rendelkezésére állni, ha jó minőségű képzés során sajátíthatja el a megfelelő szakismereteket – erre a gondolatra építve Kovács László körvonalazta egy triális szakképzési rendszer legfontosabb elemeit, amelynek az oktatásnak megfelelő elméleti képzést, szintetizáló, bemutató, gyakoroltató tanüzemi képzést és munkahelyi képzést kell magában foglalnia, méghozzá a gyakorlati képzés 70 százalékos részarányával.

Kapcsolódó cikkeink