Saját pálinka a rendezvényen

Szerző: Trademagazin editor Dátum: 2017. 09. 18. 09:46

Az MVI a házi pálinkák (esetlegesen más jövedéki termékek) rendezvényekre, például családi eseményekre történő bevitelével, illetve azok felszolgálásával kapcsolatos szabályok egyértelműsítése érdekében kérdéssel fordult a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságához. A dr. Minya Mihály igazgató által a régi és az új jövedéki szabályozásról küldött tájékoztatás alapján nem kifogásolható, ha a megrendelő a rendezvényhez közvetlenül kapcsolódva, saját jövedéki terméket (is) kíván biztosítani a vendégei részére egy zárt körű rendezvényen, és erről a felek előzetesen megállapodtak, és nem történik értékesítés. A későbbi vitás helyzetek elkerülése, illetve a hatósági ellenőrzések során megállapított jogsértések megelőzése érdekében néhány feltétel teljesülése azonban szükséges. Az italok beszerzésének a hatályos jövedéki szabályozásban foglaltak szerint igazoltnak kell lennie.

Célszerű, ha a bérfőző a bérfőzés, a magánfőző a magánfőzés tényéről és a vendéglátóhelyre beszállított párlat mennyiségéről szóló írásbeli nyilatkozatot ad a vendéglátó vállalkozó részére. Mindemellett indokolt, hogy a zárt körű rendezvényen elfogyasztásra szánt jövedéki termékek beszállítása átadás-átvételi jegyzéken történjen, amelyhez a jövedéki termékek származását igazoló bizonylatokat, nyilatkozatokat eredetiben vagy másolatban csatolni szükséges. Az átadás-átvételi jegyzéken célszerű a megrendelő által beszállított jövedéki termékek mennyiségét, megnevezését tételesen, fajtánként az űrtartalom megjelölésével feltüntetni. E termékeket a vendéglátó vállalkozó készletétől elkülönítve kell tárolni.

A zárt körű rendezvény befejezésekor a megrendelő által hozott jövedéki terméket a vendéglátóipari egységből azonnal el kell szállítani, így a következő nyitvatartási napon már nem lesz a vendéglátó vállalkozás birtokában más tulajdonát képező termék.

Az üzleten kívüli alkalmi rendezvényeknél a vendéglátóipari egység a tulajdonát képező jövedéki terméket úgy értékesítheti, ha a tevékenységét az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal bejelenti.

A bejelentési kötelezettség akkor is fennáll, ha közvetlen értékesítés nélkül történik a megrendelt/kifizetett, jövedéki terméknek minősülő italok felszolgálása a rendezvényen. //

Kapcsolódó cikkeink