Business Meetup & Business Dinner 2024, jelentkezési lap 2024

  Business Meetup & Business Dinner 2024, jelentkezési lap

  Név /Name*

  Beosztás / Position

  Cégnév / Company Name*

  Levelezési cím / Mail address*

  Adószám / Tax number*

  Telefon / Phone

  Mobil / Mobile

  E-mail*

  Számlázási cím / Billing address*

  E-számlázási e-mail cím / E-invoicing email address*

  Tolmács headszettet szeretnék igényelni / I would like to request an interpreter headset*
  >IgenNem

  VIP vendég vagyok, kérem, a fenti adatokkal regisztráljanak. / I am a VIP guest, please register with the above data.
  >Igen

  Igen, részt kívánok venni a rendezvényen. Kérem, a fenti adatokkal regisztráljanak, és a részvételről szóló számlát (149 000 Ft+Áfa) megküldeni szíveskedjenek. / Yes, I want to participate in the event. Please register with the above data and send the invoice for participation (149,000 HUF + VAT).
  >Igen

  A kapcsolódó Grabowski Kiadó Kft. Adatkezelési Tájékoztató elolvasása és megértése után hozzájárulok a Trade magazin által küldött hírlevelekhez és tájékoztatókhoz. / By reading and acknowledging the contents of the related Privacy Policy of Grabowski Kiadó, I agree to receive the newsletter and other information material sent by Trade magazin.
  >Hozzájárulok / V

  A jelentkezési lap visszaküldése egyben számla ellenében történõ fizetési kötelezettséget is jelent. A részvételi díj 149 000 Ft + áfa, amely 44 200 ft +áfa továbbszámlázásra kerülő vendéglátást tartalmaz.
  A jelentkezés lemondását csak írásban, 2024. május 23-ig tudjuk elfogadni. Amennyiben a lemondás ez után érkezik meg, úgy a részvételi díjat teljes egészében leszámlázzuk. / Sending back the application form entails a payment obligation, for which an invoice is issued. The participation fee is HUF 149,000+VAT, which includes HUF 44,200+VAT worth of hospitality cost that is being re-invoiced.
  We can only accept cancellation of the participation if submitted in writing before 23 May 2024. If the cancellation arrives following this date, we are invoicing the full participation fee.

  Megjegyzés / Note