Partnerségi megállapodást írt alá a Bizalom Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet és a COOP

Szerző: Trademagazin editor Dátum: 2017. 10. 17. 11:25

Felmérések, híradások, munkáltatói nyilatkozatok sokasága tanúskodik arról, hogy a magyar gazdaság akut munkaerő-hiánnyal néz szembe. A hiány meglehetősen széles körű, kvalifikált és kevésbé kvalifikált foglalkozásokat, termelő és szolgáltató ágazatokat egyaránt érint.


A munkaerő-hiány egyes vállalati felmérésekben az elmúlt években a termelést akadályozó egyik legfontosabb tényezőjévé vált.
A szakképzettséget – vagy legalábbis szaktudást – igénylő foglalkozások iránti kereslet elsődlegessé vált, de jelentős a kereslet a szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások iránt is. A kormány felismerte, hogy az egyre nagyobb munkaerő-hiány egyik megoldása lehet a dolgozni akaró nyugdíjasok munkába állításának ösztönzése. Ezért a Kormány előterjesztésére az Országgyűlés megalkotta annak a kereteit, hogy a nyugdíjasok egy közérdekű szövetkezet tagjaként rugalmasan, nagyon kedvező feltételekkel vállalhassanak munkát.

A nyugdíjban részesülők jelentős része szeretne tovább dolgozni, illetve többen tovább dolgoztak még akkor is, amikor rájuk kedvezőtlenebb jogszabályok vonatkoztak. A nyugdíjasok jelentős részének a végzett munka sikerélmény, a munkahelyi közösség életének része, és erről nem kívánnak lemondani. A nyugdíjba vonulók úgy érzik, hogy meg van a tudása, tapasztalata, energiája, és az igénye, hogy ne egyik napról a másikra lépjen ki élete aktív időszakából. A 40 év munka után nyugdíjba vonuló női dolgozók közül sokan a „biztos” nyugdíj mellett – egészségi állapotuktól és családi elfoglaltságuktól függően -, szeretnének az „aktív” nyugdíjas korra tartalékot képezni. A közalkalmazott nyugdíjasok nem vállalhattak nyugdíj mellett költségvetéshez tartozó munkahelyen munkát. Ezen igényeket is kielégíti az Országgyűlés által megalkotott törvény.

2017. augusztus 17-én, 23 fő részvételével alakult meg, a szövetkezet székhelyén, Szolnokon a Krúdy Gyula út 108. szám alatt. Az alapítók – két fő kivételével -, mind öregségi nyugdíjas tagok, illetve 40 éves munkaviszony után kedvezményes nyugdíjas nők.

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet célja:

• a még aktív időskorúak számára foglalkoztatást, munkaerőpiaci reaktivizálást biztosítson,
• a tagok gazdasági és szociális helyzetét előmozdítsa,
• a nyugdíjas szövetkezet a következő generációk számára a tagoknál felhalmozódott tudása, szakmai és élet tapasztalata átadásra kerüljön,
• a nyugdíjas szövetkezet a céljainak megvalósításával közérdeket is szolgál.

Nyugdíjas szövetkezeti tagság feltétele:
• Az lehet a szövetkezet tagja, aki 100 Ft vagyoni hozzájárulást megfizeti.
• A szövetkezeten keresztül kiközvetítésre kerül egy munkáltatóhoz, és szerződést köt a szövetkezeti tag a szövetkezettel.
• A szövetkezeti tag addig lehet szövetkezeti tag, amíg a szövetkezeten keresztül munkát végez.

Nyugdíjas szövetkezeti tagra vonatkozó kedvezmények:
• A tagok szövetkezeten keresztül végzett munkája nem számít munkaviszonynak, így nem kell megfizetni a 10% nyugdíjjárulékot, valamint a 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot
• A nyugdíjas szövetkezet tagjai részére a személyes közreműködése (munkabére) terhére fogyasztásra, készétel vásárlására felhasználható utalvány formájában adómentes juttatást nyújthat a minimálbér 25 százalékáig. (Ez 2017 évben 31.875 Ft/hó.)
• Az eredményes működés esetén keletkező közösségi alap (nyereségből képződhet) terhére Erzsébet-utalványt kaphat a szövetkezet tagja, vagy családtagja. (2017 évben akár 127.500 Ft/hó lehet.)
• A jelenlegi társadalombiztosítási törvény nyugellátásra vonatkozó rendelkezései szerint a kedvezményes nyugdíjban részesülő nőknek munkavállalás esetén a nyugdíj és a bér összesen nem lehet több mint a mindenkori minimálbér 18-szorosa, ám a szövetkezeten keresztül végzett munka nem minősül munkaviszonynak, így nincs bérkorlát.

Munkaadók az alábbi előnyöket élvezik:
• A nyugdíjas szövetkezeten keresztül megbízott munkaerők esetében a munkaadók mentesülnek az alábbiak megfizetése alól:
o 22%-os szociális hozzájárulási járulék
o 1,5%-os szakképzési járulék
o 55 év feletti munkavállalók esetén a havi bruttó bér 100 000 Ft-ig terjedő részére a 11%-os szociális hozzájárulás

Nyugdíjas szövetkezet kötelezettségei:
• A nyugdíjas szövetkezet a tagokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tag személyes adatait, a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, valamint a tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját.
• Vállalkozói szerződés megkötése a munkavállalókkal illetve a munkaadókkal. A munkaadókkal megkötött vállalkozói díj tartalmazza az alapbért, a különböző pótlékokat, a szabadság, egyéb kollektív szerződési járandóságot, fizetett ünnep, stb. összegét.
• Minden hónapban el kell számolni a munkaadókkal illetve a kiközvetített munkavállaló tagokkal.
• Közösségi alapot képez a nyereségből.

Közösségi alap az alábbiakra használható fel:
Havonta a minimál bér összegéig adómentes juttatást lehet adni a tagoknak és családtagjaiknak, ami az alábbi lehet:
• Szociális juttatás
• Segély
• Lakásépítési támogatás
• Gyógyszervásárlás
• Keresőképtelenségi segély (táppénz helyett)
• Temetési segély
• Nyugdíj kiegészítés
• Étkezési hozzájárulás
• Üdülési támogatás
• Oktatási támogatás
• Kulturális támogatás
• Közművelődési tevékenység
• Sporttevékenység (amatőr, tömegsport)
• Egyéb (szövetkezet céljához igazodó pl.: nyugdíjas nap, kirándulás, stb.)

Az alapító tagok egy csoportja

A Bizalom Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet új ügyfélfogadó irodájáról

Az ügyfélfogadó iroda címe: 5000 Szolnok, Baross út 6.

A Bizalom Szövetkezet a tényleges tevékenységet 2017. szeptember 16-án kezdte el. Az első megbízások a Coop Szolnok Zrt. részéről történtek, ami létszámban tovább növekszik, mára a foglalkoztatottak létszáma 100 főt meghaladta. A szövetkezet tevékenységére igény van, mivel reklám és tájékoztató anyag nélkül számtalan cég illetve nyugdíjas érdeklődőnk van, ezért is van szükség egy mindenki által könnyen megközelíthető ügyfélfogadó irodára. Jelenleg 5 munkaadó és közel 150 tag van, aki már a szövetkezeten keresztül vállal munkát.
A kor követelményeinek megfelelő helyen lett kialakítva az ügyfélfogadó irodánk, mivel Szolnok központjában könnyen megközelíthető helyen parkolási lehetőség biztosítása mellett tudjuk fogadni az érdeklődőket. A kialakított irodában minden ügyféllel biztosított az internetes, telefonos kapcsolat.
A működéshez szükséges szerződés minták, nyomtatványok rendelkezésre állnak. Többek között van belépési nyilatkozat, megbízási szerződés a munkaadókkal, megbízási szerződés a munkavállalókkal. Az ügyfélfogadó iroda 2 fő alkalmazottal kezdi meg tevékenységét.

 

Kapcsolódó cikkeink