NIS2 – Keveseket érint, de sokakat formál

Szerző: Trademagazin Dátum: 2024. 04. 02. 11:10

kiberbiztonsági tanúsításról és  felügyeletről szóló törvény („ Kibertan-törvény”) közvetlenül csak a gazdaság nagyobb szereplőire fókuszál, de az ellátási láncokon keresztül a cégek egy jóval szélesebb körére fog  hatást gyakorolni.  

Az EU-ból indult NIS2 (Network Information System) 2024. elején érkezett meg Magyarországra a „Kibertan-törvény” képében, és kimondott célja a kockázatos ágazatokban működő nagyvállalatok kiberbiztonsági érettségének és ellenállóképességének növelése és rendszeres vizsgálata.  

Az új NIS2 ezért nem csak szigorúbb megfelelési követelményeket fogalmaz meg a korábbiakhoz képest, de jelentősen ki is szélesíti az érintett cégek körét, valamint egy olyan ellenőrzési és szankcionálási rendszert fogalmaz meg számukra, ami nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a vállalkozások  komolyan is vegyék  az új kiberbiztonsági követelményeket.

Az információbiztonsági kockázat a beszállítókra is kiterjedhet

Amellett, hogy a NIS2 nagy hangsúlyt fektet a vállalatok működéséhez kapcsolódó információbiztonsági kockázatok azonosítására és elemzésre, konkrét lépéseket is elvár a cégektől az információbiztonsági kockázatok kezelésére.  Sok vállalat működésében jelentős szerep hárul a partneri kapcsolatokra. Az ügyfelek kiszolgálása, a szolgáltatások biztosítása náluk már elképzelhetetlen külső partnerek és beszállítók közreműködése nélkül. Emiatt a NIS2 elkerülhetetlenül hatással lesz arra is, ahogyan ezek a társaságok az ellátási láncuk biztonságáról a jövőben gondolkozni fognak. 

A magyar „Kibertan-törvény” közvetlenül közel 50 főágazatot és közel 150 alágazatot sorol fel tételesen, ahol a cégmérettől függően a menedzsmentnek foglalkoznia kell a kiberbiztonsági érettséggel, és az azokat vizsgáló kétévenkénti hatósági auditokkal. Előzetes becslések szerint nagyjából 3000 cég regisztrációjára számít az auditálással megbízott hatóság.  

Ők azok a cégek, akik a NIS2 szigorú követelményrendszerében az ellátási láncokra vonatkozó kockázatkezelés fejezettel is szembe fognak találkozni.  Az elvárt védelmi intézkedések tervezett katalógusában (19. Fejezet) a kutatás-fejlesztésben, a tervezésben, a gyártásban, a beszerzésben, a szállításban, az üzemeltetésben és a karbantartásban részt vevő alvállalkozókhoz kapcsolódóan többek között az alábbi feladatok találjuk: 

  • Az ellátási láncra vonatkozó kockázatkezelés szabályzatának kialakítása 
  • A kockázatok elemzésére és kezelésére vonatkozó eljárásrend bevezetése 
  • Kontrollok kialakítása annak érdekében, hogy az ellátási lánccal kapcsolatos kockázatok és a lehetséges káresemények hatásai csökkenthetőek lehessenek 
  • A kontrollokban adminisztratív eszközök mellett módszertanokat és eszközöket is alkalmazni kell  
  • A beszállítói láncban szereplők által hordott kockázatokat rendszeres ellenőrzése 

A beszállítói lánccal kapcsolatos kockázatok felmérése, besorolása és kezelése pedig nem végezhető el teljes körűen az abban szereplők aktív közreműködése nélkül.

Így a NIS2-elvárásokkal közvetlenül érintett vállalatok mellett közvetve olyan cégek is érintettekké válhatnak, amelyek mérete vagy ágazati besorolása amúgy nem tenné azt indokolttá. 

A „Kibertan-törvény” elvárásai leszivárognak az alvállalkozókhoz is

A „Kibertan-törvényben” megfogalmazott elvárások az elsődlegesen érintett cégektől indulva lassan „leszivárognak” majd azok alvállalkozói kapcsolatain keresztül további cégekhez is, amit már gyakorlati tapasztalataink is megerősítenek.  

Tanácsadóinkhoz érkeztek már megkeresések a NIS2-jogszabállyal egyáltalán nem érintett cégektől is, akik beszállítói olyan társaságoknak, amelyek viszont érintettek. Partnereik  szeretnék alvállalkozóikat információbiztonsági szempontok alapján átvilágítani vagy nyilatkozattételre kérni a NIS2-elvárásokkal összhangban. Az ő esetükben akár kulcskérdés is lehet a vevőik által lefolytatott vizsgálatok eredménye, hiszen a jövőbeli tendereken való indulásukat is befolyásolhatják az itt szerzett „pontszámaik”. 

NIS2 szakmai mentorálás szolgáltatásunkat pont olyan ügyvezetőknek és menedzsereknek ajánljuk, akik jelenleg nem rendelkeznek információbiztonsági irányítási rendszerrel (IBIR), de partnerei vagy beszállítói a hazai „Kibertan-törvény” hatálya alá eső vállalatoknak, ezért szeretnének eligazodni a NIS2-auditok új jogszabályi követelményeiben és szeretnék megismerni az ezzel kapcsolatban náluk is felmerülő feladatokat és kihívásokat.

Kapcsolódó cikkeink