Nincs drasztikus változás az adózásban

Szerző: jungandrea Dátum: 2017. 08. 30. 15:44

Nem kell jelentősebb adóügyi módosításokra számítani 2018-tól sem. A nyáron elfogadott adózási salátatörvényt – mely több mint 230 paragrafust tartalmaz, és közel két tucat adózási tárgyú törvényt módosít – a Mazars szakértői elemezték.

kisvállalati adó adókulcsa (kiva) 2018-tól további 1 százalékponttal csökken, így 13%-os lesz. A korábbi jogértelmezéssel egyezően a törvényben is kimondásra kerül, hogy a kivára való áttéréssel egy önálló üzleti év zárul le, mely évről a vállalkozásnak beszámolót kell készítenie és azt közzé is kell tennie. Ugyanez érvényes az adóalanyiság megszűnésére is.

A társasági adóban és az ún. Robin Hood-­adóban (azaz az energiaellátók jövedelemadójában) adóalap-kedvezmény lesz érvényesíthető elektromos autók töltőállomásának létesítése és üzemeltetése esetén. Az adózás előtti eredmény azonban csak az egyik adónemben lesz csökkenthető. Kedvező változás, hogy a bejelentett részesedés feltételei közül törlik a 10%-os minimumkorlátot. 2018. január 1-jétől bármilyen mértékű tulajdoni részesedés megszerzése bejelenthető az adóhatósághoz. A bejelentett részesedés kivezetéséhez kapcsolódó korrekciós tételek változatlanul alkalmazandók maradnak.


Változott a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény is. Amennyiben a kkv.-besorolás elvégzéséhez nem áll rendelkezésre elégséges adat a konszolidált beszámoló alapján, úgy az egyedi beszámolóban szereplő mutatók, vagy ezek hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni a státuszt.

Az általános forgalmi adó hozta talán az egyik legfontosabb változást. Az ún. tételes adatszolgáltatási kötelezettség (más néven belföldi összesítő nyilatkozat) értékhatára január 1. helyett csak 2018. július 1-jétől csökken 1 millió forintról 100 ezer forintra. Ez összefügg azzal, hogy ekkortól kerül bevezetésre a számlázóprogramok valós idejű online adatszolgáltatása is.

Tovább bonyolódik az adózás

Ami az adóeljárás szabályait illeti, itt megfigyelhető néhány szigorítás. A belföldi cégeknek a jövőben a külföldi bankszámlájukhoz kapcsolódóan is bejelentési kötelezettsége keletkezik a NAV felé. Átmeneti szabály alapján a már meglévő külföldi számlaszámokat az adózó 2018.január 31-éig köteles bejelenteni.

Bevezetésre kerül az adófizetési biztosíték jogintézménye (ezt pl. korábban adótartozással megszűnt cégek többségi tulajdonosai, ügyvezetői esetén követelheti meg az adóhatóság, amikor e személyek új cégben kívánnak részt venni).

Általános szabállyá válik, hogy a NAV az általános szabályoktól az adózó számára kedvező eltérést csak akkor engedélyezhet, ha az adózó nem rendelkezik nettó adótartozással (kivétel a fizetési könnyítés és az adómérséklés). Ez alapján pl. egy adóelőleg-mérséklési kérelem esetén is figyelni kell az adószámla egyenlegét.

A jövőben a NAV honlapján nyilvánosságra kell hozni azoknak az adózóknak az adatait, akik legalább három egymást követő áfabevallási kötelezettségüket elmulasztották. Változik az ún. súlyosítási tilalomra vonatkozó szabály is. A jövőben, ha például egy felülellenőrzésről készült jegyzőkönyvet az egyéves időtartamon belül átadnak, akkor egy éven túl is hozható az adózóra terhesebb megállapításokat tartalmazó határozat (azonban legkésőbb 18 hónapon belül).

A törvény módosítása megteremti a közvetlen email-kapcsolattartás lehetőségét is mindazon külföldi jogalanyok részére, akik egyébként ügyfélkapu használatára nem kötelezettek (ez például az ún. regisztrációs adószámmal rendelkező külföldi cégek képviselői számára lehet előnyös).

A vámok tekintetében fontos megemlíteni, hogy a vámhatóságok és a gazdálkodók a kockázat azonosítására és ellensúlyozására irányuló kölcsönös együttműködés céljából olyan információkat is cserélhetnek egymás között, amelyeket a vámjogszabályok kifejezetten nem írnak elő. Az engedélyezett gazdálkodói engedéllyel (AEO-engedéllyel) rendelkezők részére a módosítás értelmében a Vámhatóság ilyen kockázati információkat fog átadni, így ezzel is szélesedik majd az AEO-engedélyhez kapcsolódó előnyök köre. Kiemelendő változás továbbá, hogy a vámjogi képviseletre vonatkozó formanyomtatványokat a jövőben csak elektronikus úton lehet majd benyújtani. //

Kapcsolódó cikkeink