Minden hatodik kertészetet fiatal gazda vezet

Szerző: trademagazin Dátum: 2016. 03. 10. 11:20

A kertészet a kormány agrárprogramjának sarkalatos területe, azért is, mert a 2020-ig tartó uniós pénzügyi ciklusban a vidéki munkahelyek számát szeretnék gyarapítani, s a legnagyobb munkaigényű mezőgazdasági ágazatnak ez számít. A KSH egy korábbi mezőgazdasági összeírása feldolgozásának részeként hozta nyilvánosságra elemzését a kertészeti gazdaságok tulajdonosairól, s ebből kiderül az a nem éppen kedvező adat, hogy csak minden hatodik kertészprofilú gazdaság vezetője számított fiatalnak. A fiatal kertészek aránya 2013-ban 12 százalék volt; összesen 10,5 ezer olyan gazdaságot találtak, amelyet 40 évesnél fiatalabb gazdálkodó vezetett.

42.2016.03.08.Minden hatodik kertészetet fiatal gazda vezet

A kiadvány egyébként bemutatja az ágazat szereplőinek általános helyzetét, külön figyelmet fordítva a fiatal gazdálkodókra. A legutóbbi, 2013-as gazdaságszerkezeti összeírás (GSZÖ) alkalmával összesen 491,3 ezer gazdaságot írtak össze. A 8800 gazdasági szervezet mellett 482,5 ezer egyéni gazdaság folytatott mezőgazdasági tevékenységet. Az előző, 2010-es teljes körű összeíráshoz képest 15 százalékkal csökkent, 2000-hez képest pedig megfeleződött a gazdaságszám, elsősorban az egyéni gazdaságok fogytak. A kutatás szempontjából releváns, kertészetbe sorolt gazdaságok száma összesen 86,6 ezer volt, aminek 82 százaléka ültetvénytermesztéssel (főként gyümölcs- és szőlőtermesztés), 11 százaléka különféle kertészeti tevékenységgel (jellemzően növényházi zöldségtermesztés, valamint virág- és dísznövénytermesztés), hét százaléka pedig szántóföldi zöldségtermesztéssel foglalkozott. 2010 és 2013 között a típusba sorolt gazdaságok száma 14 százalékkal csökkent, az ezredforduló óta pedig összességében 21 százalékkal visszaesett.
Általánosságban nézve egyfajta specializáció ment végbe, leginkább a vegyes gazdaságok szűntek meg. Az átrendeződés eredményeként a kertészetek aránya az összes gazdaságból a 2000-ben mért 11 százalékról 2013-ra 18-ra növekedett.

A fiatal kertészek aránya 2013-ban 12 százalék volt; összesen 10,5 ezer olyan gazdaság, amelyet 40 évesnél fiatalabb gazdálkodó vezetett. Az egyéb gazdaságokhoz képest nincs jelentős eltérés, hiszen ez az arány esetükben 13 százalék. A fiatalok aránya a szántóföldi zöldségtermesztőknél volt a legmagasabb (19 százalék), a különféle kertészetet vezetők körében 16 százalék, az ültetvényt művelők között viszont az átlagosnál alacsonyabb (11 százalék). A jelentős számú és egyben a legnagyobb súllyal rendelkező gyümölcstermesztők között átlagos (13 százalék), a szintén jelentős számú szőlészek között viszont csupán 9,7 százalék volt az arányuk.

A legutóbbi összeírás adatai alapján a fiatal kertészek összesen12,3 ezer hektáron gazdálkodtak. A terület 37 százaléka szántó, 24 százaléka szőlő, 21 százaléka pedig gyümölcsös volt. A fiatal gazdálkodók számuk alapján betöltött súlyukhoz (12 százalék) képest nagyobb arányban részesedtek a különböző művelési ágú földterületekből. Az üvegház, fóliaterület 21 százalékát, a szőlő- és zöldségterület 18–18 százalékát művelték. Összességében a kertészek által használt mezőgazdasági terület 17 százalékán gazdálkodtak a fiatalok 2013-ban. A mezőgazdasági területük az utolsó teljes körű összeírás (2010) óta 7,1 százalékkal csökkent, valamelyest nagyobb mértékben, mint a teljes kertészeti ágazaté. A gyümölcsterület számottevően, 30 százalékkal visszaesett, de a szántó (16 százalék) és a szőlő (11 százalék) is jobban csökkent a fiataloknál, mint az ágazat egészében. 2000 óta összességében nem változott jelentősen a mezőgazdasági terület nagysága, a gyümölcsös és a szőlőterületek nőttek, a szántó viszont jelentősen csökkent.

A vizsgált gazdaságok átlagos mezőgazdasági területe 2013-ban 2,3 hektár volt. Szántó művelési ágban ez az érték 3,8 hektár, gyümölcs művelési ágban 1,2 hektár, szőlőben egy hektár volt. A fiatal gazdák kedvezőbb helyzetére utal, hogy körükben az átlagos mezőgazdasági terület jelentősen (38 százalékkal) nagyobb az összes kertészhez viszonyítva. Ez alól csak a zöldségterület kivétel. A szőlő művelési ágban nagy az eltérés, a fiatal szőlészek közel kétszer akkora átlagos területen gazdálkodnak, mint idősebb társaik. (munkatársunktól)

Kapcsolódó cikkeink