Magazin: Milyen erők hatnak az élelmiszer-ellátási láncokra 2019-ben?

Szerző: Tisza Andrea Dátum: 2019. 03. 11. 07:04

Az IGD minden év elején megnevezi az élelmiszer-ellátási láncokat a következő 12 hónapban várhatóan formáló trendeket. Ezek között vannak olyanok, amelyek félő, hogy érvényesülnek, mások hatásukat az üzleti életben nem érzékeltetik, megint mások körül egyszerűen túlzott a felhajtás, és csupán kis részük hoz valós átalakulást.

Idén a vállalat kereskedelmi kutatásai alapján a következő négy, az élelmiszerkereskedelem fejlődését előmozdító, az új vásárlói igényeket magyarázó és a növekedést támogató ellátási láncok kiépítését segítő trendre érdemes készülni:

  • Micro-fulfillment nagyban
  • Lelkes kísérletezők
  • A fenntarthatóság más megközelítése
  • A kapcsolódások pénzre váltása

Mikro-fulfillment nagyban

A fulfillment szolgáltató egy olyan logisztikai vállalat, amely átveszi a webáruház-tulajdonosoktól és egyéb online kereskedelemmel foglalkozó vállalatoktól a teljes logisztikai folyamatokat, ezáltal kiszervezésre kerül az értékesített termékek raktározása, csomagolása, kiszállítása és sok esetben a számlázása is. A micro-fulfillment, azaz mikroszintű kiszervezett raktározási és kiszállítási szolgáltatás a fogyasztók közelében működő kisebb raktárlétesítményeket fedi. A költségspirál elindulását megakadályozandó a mikro-fulfillment egységeknek nincs egységes arculata – a létesítmények működhetnek akár egy modernizált garázsban, de egy RaaS automatizált fulfillment center formájában is – a lehetőségek tárháza igencsak széles.

Egyvalami azonban fix: jellemzően városias közegben létesülnek, és hajlandók rugalmas, utolsó mérföldes megoldásokért – ha szükséges – a „haknigazdasághoz” (azaz egyszeri munkára felbérelt alkalmi munkásokhoz) folyamodni. A hagyományos létesítményeket nem helyettesítik, hanem kiegészítik. A technológia kulcsszerephez jut a létesítményeken belül, de – az átvételt és kiszállítást lehetővé tévő alkalmazások révén – az azokon kívüli operációk támogatásában is.

Lelkes kísérletezők

E trend megjelenése jelzi, hogy az egyre strukturálatlanabb külső környezetben egyre szervezettebb és e környezettel minél inkább összehangolt munkafolyamatokra van szükség. Ez pedig a kísérletező kedvet ösztönző, célkitűzésekkel alátámasztott, önmagát új utakért lebontani, felforgatni képes (ún. self-distruptive) ellátásilánc-kultúra létrejötte és beágyazódása révén valósulhat meg.

Mivel az ellátási lánc a kivételek elvén alapuló vezetés felé tolódik, az emberek nyújtotta értékeket azok a dolgok jelentik, amelyekben ők a gépeknél jobbak. A hangsúly eltolódása miatt az ellátási láncoknak stratégiát kell alkotniuk, és annak megfelelően kell készülniük.

Az élelmiszer-gazdaság egyre diverzifikáltabb, és újabbnál újabb területekre lép be. Ezzel egyidejűleg új szereplők jelennek meg új ötletekkel. Tanulni és inspirálódni immár új helyekről lehet, hiszen a nyugati piacok legjobb gyakorlatok terén birtokolt fölénye lassan, de biztosan elpárolog.

2019-ben az új kihívások és a sikertényezők jobb megértése a „kifelé tekintésen” múlik: az új forrásokból merített ötletek támogatják a bátor és vevőközpontú döntéshozatalt. Az „új idők szeleinek” megértése és célokká formálása segíthet a tervben ránk rótt szerepet meghatározni, ami már formálisan is a kísérletezés folytatására kötelez.

A fenntarthatóság más megközelítése

Egy, a minimum elvárások fölött működő lelkiismeretes és fenntartható ellátási lánc kiépítése a versenyelőny megszerzésének lehetőségével kecsegtet, aminek megragadása az üzletmenet körforgásos szemlélettel való megközelítését feltételezi.

Jó esetben a körforgásos szemlélet egyszerre generál közvetlen és közvetett gazdasági értéket. A termékek, azok összetevői és anyagai „mindenkori legmagasabb felhasználási szinten és értéken” tartása fontos ama nézet eloszlatását tekintve, miszerint a körforgásos szemléletre alapuló fenntarthatóság pusztán egy nemes ügy.

Az Ellen MacArthur Alapítvány szerint a körforgásosság „egy alapértelmezetten helyreállító és megújító gazdasági koncepció, amely fokozatosan választja egymástól szét a gazdasági tevékenységet és a véges erőforrások fogyasztását, valamint kiiktatja a rendszerből a hulladékot”. A körkörös gazdaság felvirágoztatásában egyaránt megvan a gyártók, kereskedők és fogyasztók szerepe, ám a változást a fogyasztók katalizálják, akiknek immár alapvető elvárása a vállalatokkal szemben egy haladó és nagyra törő CSR-stratégia követése.

A kapcsolódások pénzre váltása

Az elmúlt években több olyan technológiát vázoltunk fel, amelyek hatással lesznek az ellátási lánc fejlődésére. E technológiák fejlődése eltérő stádiumokban jár, ám egyszerre több fronton zajlik. Az adatátvitel sebességét és megbízhatóságát fokozó 5G és a gépi mélytanulás pedig felülírhatják a jelenlegi játékszabályokat.

2019-ben több technológia összekapcsolásával létrejöhet a valóban digitális ellátási lánc, amivel javítható az időérzékeny fogyasztók kiszolgálása, ha az ellátási lánc mentén dolgozók azt folyamatos stratégiai inputokkal segítik.

Összegzésként elmondható, hogy azok a vállalkozások, amelyek az azonosított trendeket magukévá teszik és azok kiaknázásával hosszú távon nyújtanak értéket, ám közben rendes munkájukat továbbra is rendkívül jól végzik, nyerő pozícióba kerülhetnek 2019-ben, de azon túl is. //

Kapcsolódó cikkeink