Méltánytalan a vállalkozások kezelése az online vásárlások területén

Szerző: Ipacs Tamás Dátum: 2024. 03. 25. 08:55

A vállalkozások online vásárlásával kapcsolatos, diszkriminatívnak tekinthető szabályozás témájában intézett levelet Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke Nagy Elekhez, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökéhez – az alábbiakban a levelet teljes terjedelmében közöljük.

Az MVI álláspontja szerint a szabályozás diszkriminatív az adófizető vállalkozásokkal szemben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete fontosnak tartja, hogy a vendéglátó vállalkozások működését érintő, és a jogszabályi előírásokhoz kapcsolódó esetleges gyakorlati problémákra felhívja a döntéshozók figyelmét. A vendéglátó vállalkozások a mindennapi üzemeltetés során, illetve alkalmi rendezvényekhez különféle eszközöket használnak fel, amelyek beszerzése részben online vásárlással történik. Az ilyen módon megvásárolt eszközök több százezer forintos értéket is képviselnek.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza, hogy az üzleten kívüli, így online módon történő vásárlás esetén a fogyasztót 14 napon belül elállási jog illeti meg. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Emellett a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.§ 10. pontja szerint a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak számít a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is.
A fentiek alapján, ha egy vállalkozás a tevékenységéhez kapcsolódóan vásárol terméket interneten keresztül, akkor nem minősül fogyasztónak, és nem illeti meg a 14 napon belüli elállási jog. A vásárlási mód sajátossága miatt egy vállalkozó – a fogyasztóhoz hasonlóan – a termékkel csak annak kifizetése és átvétele után találkozik, amikor egy termékről adott esetben kiderül, hogy a felhasználási célra mégsem alkalmas. Sajnos előfordulnak olyan esetek, amikor a vendéglátó vállalkozás nem tud megegyezni az értékesítő vállalkozással a termék visszavételéről, és mivel nem minősül fogyasztónak, akár jelentős veszteséget kénytelen elszenvedni.
Úgy gondoljuk, hogy a szabályozás a jelenlegi formájában diszkriminatív a vállalkozásokra nézve, hiszen online vásárlás esetén a cégeknek lényegesen szűkebb mozgásterük van a fogyasztókhoz képest, illetve hasonló jogszabályi védelem nélkül kiszolgáltatott helyzetben vannak, így végső soron csak polgári peres eljárásban van mód rendezni a vitás helyzetet. Álláspontunk szerint ez méltánytalan az adófizető vállalkozásokkal szemben.
Mindezekre figyelemmel kérjük Elnök Úr segítségét a vállalkozások online vásárlását érintő szabályozási probléma megoldásához, amelyben a Magyar Vendéglátók Ipartestülete részéről készséggel állunk rendelkezésükre.

Szíves visszajelzését és segítségét előre is köszönjük!

Budapest, 2024. március 25.

Tisztelettel:
Kovács László
elnök
Magyar Vendéglátók Ipartestülete

Kapcsolódó cikkeink