Megalakult a Munkahelyteremtő Szociális Szövetkezetek Szövetsége

Szerző: trademagazin Dátum: 2016. 07. 07. 11:02

Megalakult a Munkahelyteremtő Szociális Szövetkezetek Szövetsége, amely célja érdekképviselettel támogatni az elmaradott térségekben élő, szegényebb sorsú, gyakran tartósan munkanélküli rétegeket. Ma Magyarországon a szövetkezeti szektor felét lefedve, háromezer szociális szövetkezet működik. A MUSZOSZ várja azok jelentkezését, amelyek úgy érzik, szeretnének teret kapni véleményük, tapasztalataik megosztására, és szívesen részt vennének a helyzetfeltáró, jogszabály formáló érdekképviseleti munkában.

irodaTóth Attila, a MUSZOSZ elnöke:

„A szövetkezeti szektoron belül a legnagyobb szervezeti növekedést és a legnagyobb fejlődési potenciált a szociális szövetkezetek mutatják, mint reális és törvényben kódolt megoldásai a közmunkások nyílt munkaerőpiacra történő visszavezetésének. Ezzel az eszközzel biztosítani lehet az MGYOSZ által is jelzett kétszázötvenezer fős munkaerőhiány csökkentését. A minél teljesebb körű helyzetfeltárásért egyeztetéseket kezdeményeztünk a Szövetkezeti Kutató Intézettel.”

A Munkahelyteremtő Szociális Szövetkezetek Szövetsége legfontosabb célkitűzése, hogy segítse és érdekképviselettel támogassa azon szövetkezeteket, amelyek ma Magyarországon valós tevékenységükkel igyekeznek felkarolni az ország elmaradott térségeiben élő, szegényebb sorsú, gyakran tartósan munkanélküli rétegeket. Fontosnak tartják, hogy minél hatékonyabb módon tudják képviselni ezen szervezetek véleményét. Tapasztalataikat, javaslataikat összegyűjtve igyekeznek hozzájárulni ahhoz, hogy megfelelő törvényi háttér alakuljon ki működésükhöz, illetve ezáltal pártfogolni azon törekvésüket is, hogy a foglalkoztatás növekedését, a vidék felzárkóztatását még eredményesebben elérjék.

A MUSZOSZ részéről a megalakulást követően egyeztetések indultak el a Szövetkezeti Kutató Intézettel a minél teljesebb körű helyzetfeltárás, és a jövőbeni együttműködés érdekében. Szeretnék elérni, hogy a helyzetfeltárást követően, a napi működési problémák megértésével, gyakorlati kérdések tisztázásával párbeszéd alakuljon ki kormányzati szinten a jogszabályalkotók és a szövetkezetek között.

A Szövetség elnöke Tóth Attila – akinek elhivatottsága a szövetkezetek felé több éves múltra tekint vissza – fontosnak tartja, hogy a szövetkezeti eszmét és ismereteket széles körben megismertesse hazánkban. Agrármérnökként küldetésének tekinti a termelőszövetkezetek, munkaszövetkezetek működésének ismételt felvirágoztatását. Törekvése, hogy a Szövetséghez csatlakozó tagokkal karöltve ismereteiket folyamatosan gyarapítsák, a jó és rossz példákat összegyűjtsék, a jogszabályi háttér egyértelműsítésével működésüket stabilizálják.

Kapcsolódó cikkeink