Kedvező változások a közvetlen támogatások 2023. évi szabályaiban

Szerző: STA Dátum: 2023. 05. 26. 09:00

Az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak első heteinek tapasztalatai alapján, a magyar KAP Stratégiai Tervben foglaltak sérelme nélkül több – a gazdálkodók számára kedvező – módosításra kerül sor a közvetlen támogatásokra vonatkozó idei jogszabályokban.

(Fotó: Pixabay)

A hamarosan megjelenő módosítások úgy kerülnek kidolgozásra, hogy egyrészt nem teszik szükségessé a gazdálkodók számára a már benyújtott egységes kérelmek módosítását, mégis jelentősen megkönnyítik az egyes támogatási jogcímekben foglalt vállalások teljesítését.

A pontosításokra a másodvetésre, az agro-ökológiai programra, a 12% feletti lejtésű szántóterületekre és talajtakarásra vonatkozó egyes előírások tekintetében kerül sor, a következők szerint:

Másodvetés tekintetében:

–          A másodvetés bejelentése egyszerűsödik, mert az egységes kérelemben nem tervezett, de a gazdálkodók által szükségesnek ítélt másodvetések is a másodvetések bejelenésére nyitva álló 15 napos határidőn belül, legkésőbb szeptember 29-ig bejelenthetőek lesznek.

–          Pontosításra kerül a „másodvetés” fogalma, elegendő a növénykultúrákat ugyanazon szabályok szerint (tehát nemzetségi szinten) elkülöníteni a másodvetésekben, mint ahogy az általános vetésváltás szabályai ezt megkövetelik – azaz a növénycsalád szintű elkülönítést nem kell alkalmazni. Ennek köszönhetően a termelőknek jóval nagyobb mozgástere nyílik a másodvetések fajösszetételének kialakításában. Ez a már benyújtott kérelmek vonatkozásában is előnyös, hiszen a tényleges másodvetések megvalósítására tárgyév júliusában vagy azt követően kerül sor.

–          Ugyanakkor néhány faj növénykultúrái még keverékben sem követhetik egymást: a repce (Brassica napus), a mustár (Sinapis alba), és a retek (Raphanus sativus).

–          Ha technológiai vagy üzemszervezési okokból egy-egy másodvetés nem ott és nem olyan méretben valósul meg, ahogyan azt a termelő eredetileg tervezte, akkor lehetőség nyílik a máshol, más méretben megvalósuló másodvetések figyelembe vételére, tehát az eredetileg tervezettnél nagyobb másodvetés is elfogadható. Természetesen az adatváltozásra vonatkozó egyéb szabályok, amelyek a támogatás növelésre irányuló kérelemmódosításokat tiltják, továbbra is érvényesek.

Agro-ökológiai Program tekintetében:

–          A kérelembenyújtás időszakát követően azonosíthatja a Területi Monitoring Rendszer (TMR), hogy egy vagy több táblán más földhasználati kategóriába tartozó növénykultúra található, mint amit a gazdálkodó az egységes kérelmében megadott. Egy ilyen irányú korrekció következtében felmerülhet, hogy az Agro-ökológiai programban (AÖP) az így megállapított földhasználati kategóriára pótlólagosan kell agrotechnikai műveletet tervezni és megvalósítani. A jogszabály módosításának köszönhetően az ilyen adatváltozásokra is lehetőség lesz a kérelembenyújtást követően, az egységes kérelem felületén.

–          Lehetőség nyílik arra is, hogy egy már vállalt AÖP gyakorlat további – az egységes kérelemben már bejelentett – területekkel bővüljön.

–          A karbamid tartalmú műtrágya környezetbarát kijuttatására irányuló AÖP gyakorlat keretében egyértelműsítésre kerül, hogy a 35-90 kg nitrogén hatóanyag számításakor kizárólag azokat a készítményeket kell figyelembe venni, amelyek tartalmaznak karbamidot, azoknak viszont teljes nitrogén hatóanyag tartalmát figyelembe kell venni. Ez azért előnyös a termelőknek, mert feltehetően kevesebb hibát fognak elkövetni a vállalás teljesítése során, továbbá nem fognak szükségtelen mennyiségben nitrogén hatóanyagot kijuttatni.

–          A gyepek legeltetésére irányuló AÖP gyakorlat szabályai között pontosításra kerül egyrészt a legeltetési időszak hossza, amely immár a Natura 2000 földhasználati szabályokhoz igazodva lerövidül október 30-ig. Másrészt egyértelműsítésre kerül, hogy az egyes gyep fölhasználati kategóriákra (Natura 2000 gyep és egyéb gyep) külön-külön kell teljesíteni és ellenőrizni a gyakorlatot. Ugyanitt, a szakaszos legeltetés szabályainál pontosításra kerül, hogy az egy területen legeltethető állatok egyszerre 50%-át foglalhatják el a gyakorlatba bevitt gyepterületnek.

12% feletti lejtésű szántóterületek tekintetében:

–          A 12% feletti lejtésű szántóterületeken a táblán belül létrehozott erózióvédelmi sáv vagy sávok tekintetében egyértelműsítésre kerül, hogy az ezen sávokra vonatkozó fizikai méretbéli szabályok csak akkor alkalmazandók feltétlenül, amikor a termelő egyéb erózióvédelmi megoldást nem alkalmaz a területen. Ugyancsak pontosításra kerül, hogy a táblán belüli elhelyezkedésnél a legfeljebb 100 méteres távolságot a  táblán belül nem mereven, hanem átlagosan kell érteni. Így tehát egyértelművé válik, hogy a valós domborzati viszonyokhoz alkalmazkodó, változatosabb elhelyezkedésű sávok is elfoghatóak.

Talajtakarás szabályaiban HMKÁ6 és AÖP tekintetében:

–          A HMKÁ6 talajtakarásra vonatkozó pontosításra kerülő előírás alapján nem csak a tarló, hanem az élő növény is kielégíti a talajtakarás követelményét. A módosítás így egyértelművé teszi azt az agronómiai tényt, miszerint a területen legalább szeptember 30-ig jelenlévő, élő növény legalább olyan hatékony talajtakarást valósít meg, mint a szeptember 30-ig fenntartott tarló.

–          Az AÖP szántó talajtakarásos gyakorlatában pontosításra kerül, hogy a nyáron lekerülő növény betakarítása után a fennmaradó tarló is megfelelő talajtakarást biztosít. Emiatt a 15 napos időszak, amelynek letelte előtt az új talajtakarási módot (pl. őszi vetés) létre kell hozni, csak akkor veszi kezdetét, amikor a tarlót felszámolják.

–          A fiatal gazdák számára elérhető kiegészítő támogatás szabályai az alábbiak szerint egészülnek ki:

A jogszabály módosítása lehetővé teszi, hogy a megkövetelt szakmai gyakorlati időbe a 2021 előtt a családi gazdaságban eltöltött idő is beleszámítson.

Ugyancsak lehetőség nyílik arra, hogy a rendelet 1. mellékletében nem szereplő, ám mezőgazdasági végzettségek is elfogadásra kerülhessenek, amennyiben azok legalább egyenértékűnek tekinthetőek valamely, az 1. mellékletben felsorolt képzettséggel.

kap.mnvh.eu honlapon az új támogatási rendszerrel kapcsolatban felmerült „Gyakran Ismételt Kérdések” heti rendszerességgel frissülnek, amellyel célunk, hogy az érintettek a jogszabályok értelmezését segítő hasznos információkat találhassanak.

AM

Kapcsolódó cikkeink