Számlázás határértékkel

Szerző: Trademagazin Dátum: 2017. 02. 21. 10:21

Komoly mulasztási bírságra számíthatnak azok, akik nem követik figyelemmel az adójogszabályok ez évi változásait a számlaadás tekintetében. Mivel az áfatörvény és az adózás rendjéről szóló törvény módosításai nem egyszerre lépnek hatályba, zavar alakult ki a számlákkal és az egyes értékhatárokkal kapcsolatban – hívják fel a figyelmet a Mazars szakértői. Változnak ugyanis a számla kötelező tartalmi elemei: a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adószámát eddig csak abban az esetben kellett feltüntetni, ha az áthárított adó összege elérte az egymillió forintot. Ez az értékhatár zuhant most le a tizedére. A hibásan kiállított számlát befogadók is retorzióra számíthatnak: az adóhatóság megtagadhatja a levonási jog érvényesítését.

penz2

A bizonytalanság főként az 1 millió, illetve 100 ezer forintos értékhatár kérdését érinti a számlaadással kapcsolatban. A törvény értelmében a számla kötelező tartalmi kelléke a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adószáma abban az esetben, ha a számlán az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. Ez az értékhatár tavaly még 1 millió forint volt, 2017. január 1-jei hatállyal módosult 100 ezer forintra. Az átmeneti szabályok értelmében kizárólag a 2017. január 1-jén, vagy ezt követően kiállított számlákra érvényes az új értékhatár. Ez azt jelenti, hogy amennyiben 2016-ban került sor a számla kiállítására, de 2017. évi teljesítési időponttal, még a korábbi szabályok érvényesek.

Nem változik ugyanakkor az adózás rendjéről szóló törvény arra vonatkozó szabálya, mely szerint a belföldi összesítő jelentéstételi kötelezettséget azon számlák tekintetében kell teljesíteni, amelyeken az áthárított adó értéke az 1 millió forintot eléri vagy meghaladja. Január 1-jétől tehát változatlan marad azoknak a bizonylatoknak a köre, amelyeket a 65-ös bevallás M lapján szerepeltetni kell.

Kardos Dóra, a Mazars Kft. adómenedzsere ugyanakkor felhívta a figyelmet:

– A változás ezen a területen is hamarosan beköszönt, hiszen az elfogadott módosítás értelmében 2017. július 1-jétől itt is módosul az értékhatár: a jelenlegi 1 millió forintról, követve a számla adattartalmához kapcsolódó jogszabályi változásokat, 100 ezer forintra csökken.

Kapcsolódó cikkeink