Elégedett a Tej Terméktanács a válságtámogatás gyors kifizetésével

Szerző: trademagazin Dátum: 2016. 04. 12. 11:20

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács az alábbiakra hívja fel a sajtó és a kiskereskedelmi láncok figyelmét:

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács üdvözli, hogy a Kormány – a Tej Terméktanács javaslatát figyelembe véve, jóval a megadott határidő előtt – kifizette a gazdák likviditási helyzetének javítását célzó, minden aktív tejtermelő számára elérhető európai uniós válságtámogatást, melyhez hazai forrásból száz százalékos támogatás-kiegészítést is biztosított.

tej_uj

Rendkívül fontos az is, hogy a legkisebb tejtermelőknek segítséget jelentő, a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű jövedelempótló támogatásról szóló 23/2016. (IV. 5.) FM rendelet is kihirdetésre került.

Ez utóbbi rendelet kapcsán azonban fontos azt látni, hogy 7500 liter/év tejhozammal, 310 Ft/€ árfolyammal számolva a ≥40 tehenet tartó gazdák kapják meg a rendelet szerinti teljes 15 Ft/kg-os támogatást!

A 40 tehénlétszám alatti gazdák száma nagy, tejtermelésben betöltött szerepük jelentős, ugyanakkor látni kell, hogy a nyerstej értékesítésben elfoglalt arányuk 10% alatti.

Fontos, hogy a sajtóban megjelent, a rendelet részletes szabályaihoz képest téves hírek alapján, egyes kiskereskedelmi láncok kellő szakmai ismeretek hiányában, a hazai tejértékesítés másik 90%-át adó, 40 tehénnél jóval többet tartó tejtermelők vonatkozásában a félreértett támogatás miatt ne generáljanak további árcsökkentést.

A Földművelésügyi Minisztérium eredeti közleményében egyértelműen megfogalmazásra került, hogy ez a támogatás az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerint mezőgazdasági csekély összegű jövedelempótló támogatásnak minősül. Az egyes tejtermelők részére kifizethető támogatás összegét az adott tejtermelő rendelkezésére álló egyéni szabad csekély összegű támogatási kerete határozza meg, amennyiben ezt az elmúlt 3 évben nem használta fel. Uniós szabály alapján a mezőgazdasági csekély összegű támogatás mértéke egymást követő 3 évben legfeljebb 15.000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet egy és ugyanazon vállalkozásonként.

Kapcsolódó cikkeink