Egy év alatt több mint 10 százalékkal emelkedtek az ipar belföldi értékesítési árai

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 05. 06. 00:00

A legnagyobb mértékű árnövekedés (2,6%) a kőolaj-feldolgozás ágazatban következett be, elsősorban a kőolaj és kőolajszármazékok világpiaci áremelkedésének köszönhetően.

 Az ipar belföldi értékesítési
árai 2008. márciusban az előző hónaphoz képest
0,8%-kal, a 2007. márciusival összehasonlítva
10,8%-kal emelkedtek. Az ipari exportértékesítés
árai az előző hónaphoz viszonyítva 0,3%-kal
csökkentek, az egy évvel korábbihoz képest
2%-kal nőttek. A belföldi- és az exportárváltozás
eredőjeként az ipari termelői árak az előző havinál
0,2%-kal, az egy évvel korábbinál 5,7%-kal
magasabbak voltak. Az ipar belföldi értékesítési
árainak előző hónaphoz viszonyított emelkedése
(0,8%) márciusban magasabb volt a februárban mért
0,5%-nál.

A feldolgozóipari ágazatok
belföldi értékesítési árai
1%-kal emelkedtek az előző hónaphoz képest. A
bőrtermék, lábbeli, illetve az egyéb nem fém
ásványi termékek gyártása
területeken szintén az átlagos szintet meghaladó,
1,1%-os az árnövekedés. Az élelmiszer-ipari
ágazatban az áremelkedés havi üteme 2008.
márciusban 0,6% volt az előző hónaphoz viszonyítva.
A gumi-, műanyag termék gyártása ágazat
árai nem változtak. Árcsökkenés
következett be a fafeldolgozás és a papírgyártás,
kiadói, nyomdai tevékenység ágazatokban
(0,5%), valamint a textília, textiláru gyártása
(0,3%) területén. A többi feldolgozóipari
ágazatban 0,1–0,7% közötti áremelkedést
mértünk. Az ipar belföldi értékesítésében
jelentős súlyt képviselő villamosenergia-, gáz-,
gőz- és vízellátás ágazatban
márciusban a februári áremelkedéssel
megegyező mértékű, 0,4%-os árnövekedés
valósult meg.

12 havi összehasonlításban
a feldolgozóipari ágazatok belföldi értékesítését
tekintve a legnagyobb mértékben (26,2%) a
kőolaj-feldolgozás szakágazatban nőttek az árak
A meghatározó súlyt képviselő
élelmiszer, ital, dohány gyártása
ágazatban 13%-os, a fémalapanyag, fémfeldolgozási
termékek gyártása ágazatban 7,3%-os
áremelkedés volt megfigyelhető. Árcsökkenés
csak a járműgyártás szakágazatban
mutatkozott (2%). A többi ágazatban az áremelkedés
üteme 0,5% és 6,5% között alakult. A
feldolgozóipar egészében az elmúlt egy év
alatt 9,5%-kal nőttek az árak. A villamosenergia-, gáz-,
gőz- és vízellátás ágazat árai
13,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat.


 

Kapcsolódó cikkeink