Az uralom tudása vagy a tudás uralma

Dátum: 2017. 06. 02. 19:41

… És folytathatnánk a felcserélt fogalmak játékát: a jog uralma vagy uralom a jogon… Ezzel a „kis” szójátékkal megelőlegezem cikkem végkövetkeztését is… de ne ugorjunk ekkorát előre. 2017. május 25-én Orbán napján a Lánchíd Klub és Trade magazin abban a megtiszteltetésben részesült, hogy hagyományos Business Dinnerén 3 „luminary” személyiséget láthatott vendégül. A szót az amerikai angolból kértem kölcsön, jelentése világító elme,
valóságalapú víziókkal, mély elemzésen alapuló következtetéssel, azokat alátámasztó történelmi ismeretekkel.
Jeszenszky Géza a 3. Köztársaság első külügyminisztere, gyakorló diplomata és történész, Bod Péter Ákos MNB elnök, gazdasági miniszter, Tálas Péter (ez szubjektív) a leghitelesebb biztonságpolitikai szakértő hazánkban…
A kérdés se több, se kevesebb: hová sodródik megint kompországunk? Szeretnék mindenkit megnyugtatni: szerintük is tagjai maradunk az Európai Uniónak. A kérdés, milyen pozícióban és milyen minőségben? Erre választ keresve és kutakodva az este gazdag szellemi emlékei között, bevillan első éves egyetemista korom gazdaságtörténet-órája Pach
Zsigmond Pállal, az akkori „Közgáz” nagytekintélyű rektorával. „Zweite Leibeigenschaft”, második jobbágyság, harsogta Pach tanár úr a pulpitusról. Megtudtuk, hogy mi (Közép-Kelet-Európa) nem tettük szabad földműves bérlővé a jobbágyokat, ezzel nem lett ipari munkaerő-tartalék, termelékenységnövekedés stb., stb.
A három kiváló tudós tegnapi előadásából kiderült, hogy teljesen függetlenül attól, hogy egy változó világban mekkora lesz Európa súlya, és hogy kezeli a népvándorlást, nem az lesz az alapkérdés, hogy (co. Bod Péter Ákos) ki gyártja az autót, hanem hogy ki tervezi. Tehát liberális vagy illiberális, a legfontosabb beruházás az oktatás. (Szingapúr!!!) Mi meg ugye nem… Így járja meg egy ország ki tudja hányadik jobbágyságát, mert nem a tudás uralkodik a jog felett, hanem fordítva. És innen már csak egy pici lépés, hogy nem a jog uralma számít, hanem
az uralom joga.
Ezen a napon még nagy örömmel értesültünk, hogy rövidesen hazánkba látogat Ilhan Alijev elvtárs, az Azeri Köztársaság érdemdús elnöke. Lehet, hogy letesszük egy balta-összeszerelő üzem alapkövét… //