Átalakuló fogyasztói szokások – 4 új szegmens a láthatáron

Szerző: Kátai Ildikó Dátum: 2020. 04. 29. 00:30

Az Ernst & Young (EY) öt nagy piacon, közel ötezer megkérdezés alapján vizsgálta a koronavírus fogyasztói viselkedésre gyakorolt hatását. Az elemzések eredményeként 4 fogyasztói csoportot definiáltak: „Visszafogók”, „Nyugodtak”, „Spórolósak”, „Költekezők”.

Vásárlói-szegmensek-a-koronavírus-helyzetben

Megváltoztak a vásárlói szokások a koronavírus helyzet hatására

Az USA, Kanada, UK, Franciaország és Németország területén összesen 4 859 ember válaszát kiértékelő EY Future Consumer Index című tanulmányból kiderül, hogy összességében a fogyasztók 42%-a gyökeresen meg fogja változtatni vásárlási szokásait a COVID-19 hatására. A márkák és termékek vonatkozásában a fogyasztók 34%-a hajlandó többet fizetni a helyi árucikkekért, 25% a megbízható márkákért, 23% az etikus cikkekért. A fogyasztók 54%-a hajlandó engedményekre a személyes adatvédelem terén, ha ezzel hozzájárul a járvány feltérképezéséhez.

Négy dobókocka jelképezi a négy vásárlói szegmenst

Négy új fogyasztói szegmenst határozott meg az EY a COVID-19 hatására kialakuló helyzet jellemzésére

Minimálra kapcsolnak

A „Visszafogó” csoport a megkérdezettek 23,7%-át teszi ki. 45 évesek vagy idősebbek, egynegyedük munkahelyi helyzete bizonytalanná vált vagy végleg elvesztették kereseti lehetőségeiket. 78%-uk kevesebbszer vásárol, 64% pedig csakis a legszükségesebbekre költ. 33%-uk úgy érzi, hogy ebben a helyzetben a márkák keveset jelentenek.

Figyelnek és kivárnak

A „Nyugodtak” 26,2%-ot képviselnek és ők változtattak eddig legkevesebbet szokásaikon, maradnak a normál fokozaton. Nem érzik közvetlen a saját bőrükön a világjárvány hatását, ezért nem is változtatnak szignifikánsan az eddig bevett vásárlási rutinokon. Egyötödük többet költ élelmiszerre, 18%-uk pedig kevesebbet.

Megtakarítanak és felhalmoznak

A „Spórolósak” jelentik a legnagyobb részt, a fogyasztók több, mint egyharmada, 35,1% tartozik ebbe a pesszimista, a jövőt negatívan értékelő csoportba. Családcentrikus gondolkodás és hosszabb távú megfontolások jellemzik őket. 36%-uk többet költ most élelmiszerre, bespájzol, viszont más területen spórolnak, 72%-uk kevesebbet költ ruházatra és 85% fizet kevesebbet szabadidős elfoglaltságokra.

Márkákat vásárolnak

A „Költekezők” 11,4%-ot tesznek ki, és általánosságban többet költenek. Elsősorban a 18-44 éves korosztályból kerülnek ki és nagyon is tisztában vannak a koronavírus hatásaival. Csak 40%-uk vallja azt, hogy ritkábban vásárol. 42%-uk gyökeresen megváltoztatta a vásárolt cikkek körét. 46%-uk számára a márkák sokkal fontosabbak a jelenlegi helyzetben.

Átértékelődési irányok

A COVID-19 válság után a fogyasztói csoportok átrendeződésére, öt új csoportba való átmenetre számítanak a kutatók, bár hangsúlyozzák, hogy a bizonytalan helyzetben ez csak egy lehetséges előrejelzés a fogyasztói válaszok alapján. 31%, „Visszatér a normálishoz”, bár nem is nagyon érintette meg a vírushelyzet, nem igazán változtatott szokásain. „Óvatos vagány” lehet 25%, akik közepes vagy magas jövedelműek, relatív optimisták, egészségtudatosak és az ehhez kapcsolódó költéseiket növelik. „Mértékletes marad” 22%, költései visszafogására kényszerül, próbál talpra állni vagy talpon maradni, a jövőt ők látják a legpesszimistábban.„Tovább visszafog” 13%, a legalacsonyabb képzettségűek és leginkább érintettek a munkanélküliségben, így költési lehetőségeik tovább csökkennek. „Látványosan visszatér” 9%, ők fiatalok és dolgoznak, sokkal többet költenek minden kategóriában, így kárpótolják magukat a korlátozások miatt. Ők a legoptimistább csoport.

Általános előrejelzés, hogy a közösségi értékek előtérbe kerülnek, a közérdek, az idő, tehetség, természeti kincsek felértékelődnek.

Kátai Ildikó

Kapcsolódó cikkeink