adidas Pure Energy ter­mék­csa­lád

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A le­he­tet­len nem lé­te­zik, ha kont­rol­lá­lod és ha kell, fel­sza­ba­dí­tod a ben­ned rej­lő ener­gi­át. Fe­dezd fel az erő­det, sza­ba­dítsd fel az ener­gi­á­dat, érd el a le­he­tet­lent! Az erő­tel­jes il­lat ere­jét jel­ké­pe­zi az egye­dül­ál­ló fe­ke­te üveg és az ikon­sze­rű­en meg­min­tá­zott cso­ma­go­lás. A vö­rös láng gra­fi­ka az ener­gi­át, fér­fi­as­sá­got és mo­dern­sé­get köz­ve­tí­ti. Az il­lat: friss, fér­fi­a­san fás. Ki­sze­re­lés: Eau de Toilette: 50 ml, Deo 150 ml, tus­für­dő 250 ml, after shave 100 ml, go­lyós deo. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. áp­ri­lis. Be­ve­ze­té­si tá­mo­ga­tá­sok: tv-rek­lám, POS, pr, bol­ti promóciók. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: COTY Hun­ga­ry Kft.; Kap­cso­lat­tar­tó: Ve­vő­szol­gá­lat; T.: (1) 887-2400

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek