A turizmus újranyitása

Szerző: Ipacs Tamás Dátum: 2021. 02. 10. 20:23

Hét magyar vendéglátós érdekvédelmi szervezet többhetes egyeztetés után közös javaslatban foglalta össze elképzeléseit a turizmus újranyitásáról és küldte el azokat dr. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárnak.

Javaslatok a vendéglátó-vállalkozások működésének támogatásához

Komoly munka, jól átgondolt javaslatok

 

Dr. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár
Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért Felelős Államtitkárság
1011 Budapest, Fő utca 44-50. Tárgy: Turizmus újranyitás


Tisztelt Államtitkár Úr!

Vezetői összefoglaló
Előzetes konzultációt folytattunk a turizmus ágazat érintett szövetségeivel és főbb szereplőivel. A Covid világjárvány rendkívül súlyosan érintette a világ gazdaságát, ezen belül is kiemelten a turizmus-vendéglátást. Így történt ez hazánkban is, ahol az ágazat GDP-hez és devizaegyenleghez való hozzájárulása kiemelkedően magas. A járvány megfékezése érdekében a kormányzatok ágazatunkat gyakorlatilag több lépésben leállították. A világ legtöbb országában az ennek következtében elszenvedett károk enyhítését vállalták a kormányzatok. A kártérítés mértéke országonként különböző volt, mi a mezőny utolsó részében voltunk találhatóak. Ez is egy magyarázata a ma már az utcán is manifesztálódott elégedetlenségnek. A koronavírus világjárvány által előidézett, a magyar lakosság életét és egészségét védeni célzott intézkedések fontosságát egyöntetűen elismerjük, a járvány elleni védekezésben magunk is igyekeztünk, tudásunk és lehetőségeink szerint kivenni a részünk.
Az oltási kampány következtében és az átvészeltség növekedésével a járványválság vége egyre közeledik, melyre fel kell készülnünk. Olyan újraindítási rendszert kell előkészítenünk, ami biztosítja a versenyképességet munkaerőnk főbb piacaival szemben, hogy ne induljanak el ismét tömegesen az első adandó alkalommal ágazatunk kulcsemberei versenytársainkhoz (Németország, Ausztria, Olaszország, Nagy-Britannia).
Egy indikatív javaslatot teszünk, ami az egyes ágazatok sajátosságait tükrözi. A beindulásig is óvandóak, támogatandóak a még életben maradt vállalkozások és a szakszerű újranyitást biztosítani hivatott munkatársaik.

Egységesen javasoljuk minden alágazatra:
1. A munkaadók és munkavállalók járulék- és adóterheinek teljes elengedését kérjük a vészhelyzet végét követő plusz 3 hónapig.
2. A bértámogatás mértékének 75%-os szintre emelését kérjük 2021. február 1-től.
3. Mivel az Ágazati Bértámogatási program már nem csak a november, december, január hónapot érinti, hanem további hónapokat is, így javasolt a bázis időszaknak meghatározott támogatási maximum emelése a minimálbér emelésének értékével.
4. A 4%-os turizmusfejlesztési hozzájárulás eltörlését kérjük 2021. december 31-ig.
5. Javasoljuk, hogy a bértámogatás legyen igényelhető a 485/2020-as Korm. rendelet hatálybalépéskor fennálló, de a támogatási időszak alatt megszűnő munkaviszony pótlására létrejövő új munkaszerződés esetén.
6. A 2021. február hónaptól életbe lépett minimálbér mértéke miatt nincs összhangban a Kormany.hu oldalon megjelent információ, amely szerint „a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50 százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható, legfeljebb a legkisebb munkabér 150%-áig, és a munka.hu oldalon fellelhető hirdetményben meghatározott maximális összeg 241.500 Ft. Javasoljuk a 150% 200%-ra való emelését megelőzendő konkurens turisztikai desztinációk munkaerő elszívó hatását (Ausztria, Németország).
E kérések egy számottevő részének fedezetét nyújthatja, hogy a korábbi támogatási időszakban a foglalkoztatottak jelentős része erősen lecsökkentett munkaidőben és munkabérért maradt csak állományban, így például a bérkiegészítésre szánt költségvetési összegek is jóval az előre tervezettek alatt maradtak.

I. Szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5510 (Szállodai szolgáltatás), TEÁOR 5520 (Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás), TEÁOR 5530 (Kempingszolgáltatás), TEÁOR 5590 (Egyéb szálláshely-szolgáltatás)
A szakképzett munkavállalók megtartásához, az elvándorlás megakadályozásához, s így a gördülékeny újrainduláshoz, valamint az esetleges csődök elkerüléséhez, a fenti egységes javaslatok mellett az alábbiakat kérjük ezen alágazatra:
– A ténylegesen felmerült és igazolt energiaköltségek és bérleti díj 50%-ának (forgalmi- és alapdíjra vonatkozóan) visszatérítését 2021. január 1-től a korlátozások (szabadidős vendégek fogadása és határnyitás) feloldásáig.
– Kérjük az építményadó eltörlését 2021. december 31-ig.
– A korlátozások feloldása után 3 hónapig kérjük, hogy 50%-os bértámogatással és a munkaadói járulékok elengedésével támogassák a lassan induló forgalmat.
– Egy egyszeri támogatást javaslunk a korlátozások feloldása után azoknak a szálláshelyeknek, melyek 2019-ben legalább 300 napot nyitva tartottak. 50 szoba alatti szolgáltatóknál ez 5 millió Ft, 50-100 szoba között 10 millió Ft, 100 szoba felettieknél pedig 20 millió Ft lenne.
– A munkaidőkeret 12 hónappal való meghosszabbítását javasoljuk a veszélyhelyzet megszűnése után.
Javasoljuk a többlépcsős nyitás esetén az esetlegesen szükséges szektorspecifikus intézkedések közös kidolgozását – az MTÜ COVID-19 Kézikönyv ajánlásait figyelembe véve – a szállodai szolgáltatások teljeskörű, egyidejű megnyitása érdekében.

II. Rendezvényszervezés (TEÁOR 8230 (Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése)
– Az egész ágazat beindulását nagyban segítené az az innovatív megoldás, amit Ausztria és Németország már alkalmaznak, azaz a tervezett nyitás utáni időszakra szabadon vesznek fel rendezvény megrendelést. Amennyiben ezek a rendezvények járvány
okokból mégis lemondásra kerülnek, akkor az ezzel kapcsolatos felelősségvállalást, az ebből következő kötbér finanszírozását is a kormányzat biztosítaná. Ez az egészségügyi biztonsági lépések hangoztatásával és a gazdasági kockázatmentesség megerősítésével együtt komoly versenyképességi tényező lehetne az ágazatnak a nemzetközi piacokon.
– Minden olyan vállalkozás, amelynek a 2020. április-december időszakra eső nettó árbevétele legalább 70%-kal alacsonyabb volt, mint a megelőző év azonos időszakában, jogosulttá válik egy olyan támogatásra, amelynek számítási alapja a 2019-ben bevallott éves fizetendő áfa összege. A jogosultak a 2019-es lezárt könyvelésük alapján a bevallott áfa összegének 50%-át igényelhetik egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként.
– Emellett a rendezvényiparág újraindulásához nélkülözhetetlen a szolgáltatói szektorban működő beszállító cégek támogatása is, akik nem a megjelölt TEÁOR 8230 tevékenységi körön dolgoznak, de tevékenységük egyértelműen a Konferencia és kereskedelmi bemutató szervezéséhez köthető. Közös érdek, hogy ezek a cégek se maradjanak ki a támogatási lehetőségekből, ugyanis a gazdaság beindulásánál nélkülük nem fog tudni elindulni az iparág. Ezért javasoljuk, hogy a kormányrendeletben meghatározott tevékenységi körök mellett a TEÁOR 8230 (Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése) tevékenységeket végző vállalkozásokkal, mint megrendelőkkel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló beszállítókra is terjesszék ki a jogosultság körét, amennyiben árbevételük legalább 50%-a megjelölt tevékenységi kört végző megrendelőktől származott.

III. Utazásszervezés és – közvetítés (TEÁOR 7912 (Utazásszervezés), TEÁOR 7911 (Utazásközvetítés), TEÁOR 7990 (Egyéb foglalás)
– Az utazási irodák megsegítésére 2021. január 1-től a határnyitást követő 3-6 hónapra a számviteli törvényben meghatározott 51 és 52-es főkönyvi szám alá tartozó:
o 513 Egyéb anyagköltség
o 522 Bérleti díjak
o 523 Karbantartási költségek
o 529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségeinek 50%-os megtérítését kérjük.
– Az határnyitást követően 6 hónapig tartó további bér- és járuléktámogatási időszakot javasolnánk az utazási irodák részére, a külföldi vendégforgalomtól való erős függés miatt.
– Továbbra is kérjük a támogatottak körébe a 7990-es TEÁOR alá eső tevékenységet végző vállalkozásokat és munkatársaikat.

IV. Vendéglátás (TEÁOR 5610 (Éttermi, mozgó vendéglátás), TEÁOR 5620 (Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás), TEÁOR 5621 (Rendezvényi étkeztetés), TEÁOR 5629 (Egyéb vendéglátás), TEÁOR 5630 (Italszolgáltatás)
– Javasoljuk a ténylegesen felmerült közmű és bérleti díjak 50%-ának visszatérítését 2021. január 1-től az újranyitást követő 6 hónapig, ezzel csökkentve a vendéglátóhelyek terheit.
– A vállalkozások vendéglátóhelyi és rendezvénytartási fogyasztásának megjelenését ösztönözve a jelenlegi – étkezéssel és rendezvényekkel kapcsolatos – reprezentációs adók és járulékok eltörlését is javasolnánk. Az előbb felsoroltak, és az elvitelre és a házhoz szállításra ideiglenesen érvényes 5%-os áfakulcs alkalmazhatóságának meghosszabbítását 2021. december 31-ig kérnénk.
– A veszélyhelyzet végét követő 180 napig – forgalomfüggő támogatás keretében – azok a vendéglátó egységek és turisztikai (jelenlegi szabályozásban meghatározott TEÁOR) vállalkozások kapják meg a veszélyhelyzetre érvényes mértékű bértámogatást, melyeknek az adott havi nettó forgalma 50%-kal, vagy annál jobban visszaesett, mint a 2019-es év üzleti év havi nettó forgalmának átlaga. Azon gazdasági szervezetek, amelyek nettó forgalma a 2019-es év havi átlagos nettó forgalmához képest kevésbé esett vissza, az a visszaesés arányában kapja a támogatást (például 20%-os forgalomcsökkenés esetén a lehetséges bértámogatás 20%-át kapja meg a vállalkozás).
– A vendéglátás egyszeri újrakezdési támogatására javaslatunk:
• 10 millió Ft – azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek 2019. évi forgalma 150 millió Ft alatt volt,
• 20 millió Ft – azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek a 2019. évi forgalma 150 millió Ft felett volt,
• A támogathatóság felső határa a 2019. évben elért 1,2 milliárd Ft forgalom.
– Az újranyitástól kezdődően a teraszok után ne kelljen közterület-használati díjat fizetni 2021. december 31-ig.
– A vendéglátóhelyeken használt pénztárgépek évenkénti felülvizsgálatára türelmi időbe kérjük beszámítani a vészhelyzet időtartamát.
– Kérjük az építményadó eltörlését 2021. december 31-ig.
– A vendéglátóhelyekkel kapcsolatban javasolnánk a fokozatos nyitást, melynek részletei 1. sz. mellékletünkben találhatóak.
Kérjük, hogy a részletes pontos átbeszélésre és a végleges javaslattételre jöhessen létre egy munkacsoport a virológus szakemberek, a kormányzati pénzügyi, adóügyi, versenyképességi szakemberek és az ágazat képviselőinek részvételével 2021. február 15-ig.
Budapest, 2021.02.05.

1. sz. melléklet
Újranyitáshoz kapcsolódóan javasolt szabályok:
• Az üzletben foglalkoztatottak számára kötelező az egészségügyi FFP2 maszk viselése.
• Maszkviselés vendégeknek:
A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy
a) a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, vagy
b) ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt nem köteles a maszkot viselni.
• Vendégeknek kézfertőtlenítő pontok kialakítása a bejáratnál, a vendégtér minden helyiségében, a mellékhelyiségekben.
• Naponta virucid hatású felületfertőtlenítő szerrel és takarítószerrel történő takarítás
• Az egyes asztaltársaságok között legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani.
• Egy asztaltársaság maximális létszáma: 12 fő
• Amennyiben a kijárási korlátozás időtartama csökken vagy megszűnik, akkor 23 óráig nyitva lehessenek a vendéglátóhelyek.
• A higiéniai szabályokra és a vendégfogadás körülményeire vonatkozóan legyen ismét egy MTÜ-s vagy NNK-s ajánlás

Kapcsolódó cikkeink