A tejágazatot is elérték a járvány hatásai

Szerző: Trademagazin editor Dátum: 2020. 04. 14. 11:35

A héten a tejágazatot is elérte a koronavírus. Észak-Amerikában és a Brit-szigeteken a napokban a terméktanácsok és szakmai szervezetek arra szólították fel a gazdákat, hogy semmisítsék meg a készleteiket, mert a lecsökkent kereslet miatt a feldolgozók nem fogják átvenni azt. Sok tízezer, sok százezer liter tejet kellett így kiöntenie a termelőknek. Az Agrárszektor megkérdezte a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsot, hogy milyen a helyzet a hazai tejágazatban.

Sötét idők köszöntöttek az angolszász tejtermelőkre. Nagy-Britanniából, Írországból, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból is sorra érkeztek a hírek, hogy a gazdáknak ki kell önteniük a tejüket, mivel annyira lecsökkent az irántuk való kereslet, hogy a feldolgozók már nem veszik át a tejet a termelőktől. Nagy-Britanniában ez gazdánként 10-15 ezer liter tejet jelentett, de Kanadában a múlt héten 5 millió liter tej megsemmisítését rendelte el a helyi érdekképviseleti szervezet.

A kereslet bezuhanása miatt nem tudnak mit kezdeni a készleteikkel a gazdák.
A magyarországi tejágazat helyzetét illetően az Agrárszektor kérdéssel fordult a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácshoz, amelynek Elnöksége a következő tejpiaci helyzetértékelést tette közzé a koronavírus-járvány európai kirobbanása tükrében:

1. A koronavírus-járvány európai kirobbanása és az első hazai kormányzati lépések megtétele óta a hazai tejpiaci helyzet viszonylag stabil, de lehetnek igen jelentős kockázatok a rendszer működésében, különösen a húsvét utáni időszakra tekintve.

2. A válság eddig leginkább a kis- és középvállalkozásokat érintette az iskolatej program, a hazai és külföldi HORECA szektor, illetve a közétkeztetés számára történő értékesítés csökkenése miatt. Ugyanakkor a kiskereskedelmi forgalomban a hazai tejtermék fogyasztás összességében nem csökkent az elmúlt hónapokban, sőt időszaki összehasonlításban inkább növekedett. A kiskereskedőktől érkező megrendelések erősek és folyamatosak, csupán március végén voltak a normál szintre történő rövid visszaesések. Ugyanakkor ebben az időszakban a napról napra hullámzó megrendelések teljesítése a feldolgozók részéről nagy rugalmasságot kívánt. Szintén kihívás a feldolgozók számára az utolsó pillanatban törölt akciós újságok miatt tervezett és legyártott, de a kereskedők által esetleg nem lehívott késztermék mennyiség kezelése. A múlt héten bevezetett korlátozások az élelmiszerüzletek nyitvatartási idejének megbontásával (például azzal, hogy 9-12 óra között csak 65 év feletti vásárlók tartózkodhatnak az üzletekben) az első hét tapasztalatai alapján az üzletek jelentős részében forgalomcsökkenéssel jártak, ez középtávon vélhetőleg kiegyenlítődik.

3. A rendkívül enyhe tél miatt a tavaszi biológiai nyerstej-csúcs korábban jelentkezett. Azonban nyerstej feleslegek kialakulását még nem mutatja a piaci helyzet.

4. Az uniós nyerstej és tejtermék árak a szokásos idényhatásnak megfelelően mozognak. A nyerstej és fölözött tej spot árak Olaszországban 6-7 hét alatt 20%-os csökkenést mutatnak. A spot árak jelenleg tapasztalt csökkenése nem egyedi jelenség. A 2012-es, 2014-es, 2016-os és 2018-as években is hasonló meredek áresés volt megfigyelhető a mérvadó spotpiacokon az év ezen időszakában.

5. Az eddig export-kiszállításra kerülő nyerstej, illetve tejtermékek jelenleg is tartják piacaikat. Kizárólag az Olaszországba irányuló nyerstej exportnak kellett új külföldi desztinációt találni, ami a nyerstej kereskedőknek sikerült is. A legújabb információk szerint az olasz piac az újraindulás jeleit mutatja. Amennyiben az export szállítások továbbra is zavartalanul folytatódnak, akkor a (jelentősebb mértékű) belföldi felesleg kialakulása elkerülhető.

6. A nyerstej és tejtermékek exportra történő, valamint a csomagolóanyagok és egyéb input anyagok Magyarországra történő szállítását, az árumozgást eddig sikerült biztosítani. Az áruszállítás fenntartása, vagyis a tejipar számára az áruk, az alapanyagok és a csomagolóanyagok zavartalan ellátása, az állattenyésztők számára a takarmányok telepekre érkezése továbbra is kiemelt prioritást élvez. Amennyiben szükséges, a Tej Terméktanács az Agrárminisztériummal együttműködve megteszi a szükséges operatív intézkedéseket.

7. A Tej Terméktanács az Agrárminisztériumtól a hirtelen felmerülő ügyek megoldásában jelentős segítséget kapott, azonban az egész ágazatra vonatkozó kríziskezelési program egy eleme sem került eddig nyilvánosságra. A Tej Terméktanács kezdeményezte a az agrártárcánál kedvezményes forgóeszközhitelek meghirdetését, az egyes tejtermékek tárolásának költségeit csökkentő támogatás meghirdetését, valamint egy krízis-alap felállítását.

8. A hagyományosan a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban is használt védőfelszerelésekből, szájmaszkokból hiány volt tapasztalható, ráadásul e termékek ára jelentősen megugrott. A hiányok ellenére a termelés folytonossága nem szakadt meg, a termékellátás minden szinten biztosított. De a közeljövő legnagyobb kihívása a humánerőforrás biztosítása lesz, az ellátás folytonosságának fenntartása érdekében.

9. A forint drasztikus gyengülése az euróhoz képest, az árfolyam „bezuhanása” jelentős mértékű drágulást okoz az import élelmiszertermékek, valamint a termeléshez szükséges importból származó, vagy euróban lekötött inputanyagok esetében, amely nagymértékben növeli a tejtermelők és feldolgozók termelési költségeit, ugyanakkor segíti a tejágazati exportot, és mérsékli az importnyomást.

10. Egyes hazai feldolgozók – hivatkozva a kialakult piaci helyzetre – árcsökkentési szándékkal kerestek meg egyes hazai tejtermelőket. Egyes kereskedők – hivatkozással a kis és közepes feldolgozók némelyikének értékesítési gondjaira – árcsökkentési szándékkal keresték meg a feldolgozókat.

Összefoglalás
A hazai tejágazat működése eddig nem „fagyott le”, a Tej Terméktanács megítélése szerint nincs általános értelemben vett piaci vis maior helyzet, a hatályos szerződéses kapcsolatok egyoldalú felmondását semmi sem indokolja. A szerződések teljesíthetőségének megítélése egyedi esetekben ugyan eltérhet a piaci szereplők helyzete alapján, de csak a kölcsönös érdekek mentén történő, közös megegyezésen alapuló szerződésmódosítási igények képezhetik megfontolás tárgyát.

A jelenlegi és a várható piaci folyamatok, a fellépő feszültségek ellenére nem indokolnak árcsökkentést a termékpályán, mivel minden szereplőnek emelkednek a költségei és a keresleti piac várhatóan fennmarad, valamint a forint árfolyam változása is az áremelések irányába hat. A Tej Terméktanács annak érdekében, hogy segítse a szerződéses partnerek döntéseit, az alábbi két szempontot tartja fontosnak kiemelni:

A tejágazat alapvető érdeke a tejfeldolgozói szektor piacra jutásának biztosítása, a hazai tejtermékek piaci pozíciójának javítása, elismerve a tejtermék-előállítás megnövekedett költségeit.
A piaci helyzet változását minden szakértői elemzés átmenetinek tartja, aminek a rendeződésére az év második felében kerülhet sor. A nehézségek a következő 2-3 hónapban kiemelt együttműködési szándékot követelnek meg a felek részéről, melyre átmeneti megoldások teremthetnek mozgásteret.
A fentiek érvényesülésének elősegítésére a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szakmaközi megállapodásként, a jelenlegi helyzetre vonatkozó etikus piaci magatartási ajánlást tesz közzé hamarosan. (Szedlák Levente, agrarszektor.hu)

Kapcsolódó cikkeink