A Magyar Agrárkamara támogatja az SPS-re való áttérést

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 05. 23. 00:00

A köztestület fontosnak tartja, hogy gazdasági szervezetek is vásárolhassanak földbirtokot, ezzel csökkenteni lehetne a magas takarmányárak miatti feszültséget.Az SPS rendszerben a termelők
támogatási jogosultságot – azaz végeredményét
tekintve mezőgazdasági vagyonértékű jogot
kapnának. Így az egyénileg megállapított
támogatási jogosultságok lehívása
nem az adott termék előállításától,
hanem néhány kivételtől eltekintve, a termelő
tulajdonában lévő földterület nagyságától
függne.

A köztestület elnöksége
külön is hangsúlyozta: az SPS-rendszerre való
áttéréssel együtt rendezni kell a hazai
földbirtok viszonyokat is, hogy lehetővé váljon a
magánszemélyek mellett jogi illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezeteknek is – amelyek árbevétele
több, mint 50 százalékban mezőgazdasági
tevékenységből származik –, hogy termőföldet
szerezhessenek Magyarországon. Így lehetővé
válna az állattartó telepek földtulajdonlásának
elősegítése annak érdekében, hogy ezek a
gazdasági szervezetek a továbbiakban rentábilisan
és versenyképesen működhessenek, ne legyenek
kiszolgáltatva az esetleges takarmánypiaci
anomáliáknak. Szükségesnek tartja, hogy a
tartós földbérlet – 10 év javasolt –
elősegítése érdekében a földbérlet
jogosult legyen adókedvezményre.

A Magyar Agrárkamara
elnökségének álláspontja a Közösségi
Agrárpolitika (KAP) jelenleg folyó felülvizsgálatával
kapcsolatban az, hogy a MA egyetért az egyszerűsítéssel,
hatékonyságnöveléssel, adminisztrációs
terhek csökkentésével és a világpiaci
folyamatokhoz való rugalmasabb alkalmazkodással.

Az agrárkamara a tejkvóta
2015. március 31-ig történő megszüntetéséig
egy úgynevezett rugalmas átmenet kidolgozását
javasolja. Ez a termelés növekedését és
az ágazati verseny erősödését hozná,
ám egyes régiókban a termelés meg is
szűnhetne.

Magyarország földrajzi és
éghajlati adottságaiból adódóan
érdekelt a megújuló energia 2020-as
direktívájának fenntartásában. Az
ország érdeke, hogy a bioüzemanyagok és
biomassza piacán le lehessen vezetni a világpiacra
gazdaságosan nem exportálható
termékfeleslegeket.

Kapcsolódó cikkeink