Zseléfix és befőző cukor vezeti a listát

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Egyre inkább divatba jön a befőzés. Erre en­ged következtetni a Nielsen Kis­ke­res­ke­del­mi Indexe, amely a piac jelentős bővülését re­gisztrálta: az eladások mennyiségben 28, ér­tékben 43 százalékkal emelkedtek 2006. feb­ruár–2007. januárban, az előző évhez ké­pest. Így a kiskereskedelmi forgalom kö­ze­le­dik az 1 milliárd forinthoz.Június–július a befőzőszerek kiskereskedelmi eladásának csúcs időszaka. Az éves eladások több mint fele erre a két hónapra jut. Utána augusztus–szeptember erős még, de október–november is kiemelkedik az év többi periódusának mutatói közül.
Az értékben mért kiskereskedelmi forgalomból a felénél nagyobb rész jut a zseléfixekre, majd a savanyúságtartósító következik. Előbbinél a tendencia növekedést, utóbbinál csökkenést mutat. A befőzőcukor és a befőtt-tartósító aránya közel egyforma.
Mennyiségben a növekedést mutató befőző cukor vezet a csökkenő savanyúságtartósító előtt. Ezeket két növekvő szegmens, a zseléfix és a befőtt tartósító követi.
A szezon olyannyira erős a júniustól szeptemberig tartó négy hónapban, hogy akkor adják el az összes befőzőszer jó háromnegyed részét, mind mennyiségben, mind értékben.
A hagyományos üzletek kiemelkedő szerepet játszottak a savanyúság tartósító és a befőtt tartósító forgalmazásában. Továbbra is felülreprezentáltak a 400 négyzetméternél kisebb üzletek; 52 százalék jutott rájuk a tavaly február és idén január közötti évben. Ez azonban 5 százalékponttal kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában.
A hipermarketek mutatója viszont 5 százalékponttal javult 2006. február–2007. januárban, a megelőző ha­sonló időszakhoz képest.
Hipermarketben legnagyobb mértékben a befőző cukor eladása koncentrálódik.
A modern kereskedelem másik, 401–2500 négyzetméteres szegmense 23 százalékot ért el mindkét szóban forgó, tizenkét hónapos időszak során. Az átlagot a zseléfix eladása haladja meg ebben a bolttípusban.
Az átlagárak sajátosan alakultak. A befőtt tartósító egy kilóra jutó átlagos fogyasztói ára csökkent idén december–januárban, tavalyhoz képest. A zseléfixé lényegében stagnál. A savanyúság tartósító kisebb, a befőző cukor nagyobb mértékben drágult.

A befőzőszerek kiskereskedelmi forgalmából a bolttípusok mennyiségi piaci részesedése az utóbbi két évben, százalékban
Bolttípus 2005. február– 2006. február–
2006. január 2007. január
2 500 nm-nél nagyobb 20 25
401–2 500 nm 23 23
201–400 nm 15 15
51–200 nm 28 27
50 nm és kisebb 14 10
Forrás: Nielsen

Kapcsolódó cikkeink