Változatlan fogyasztói, kissé romló üzleti kilátások

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 09. 24. 08:00

Tavaly augusztus óta a GKI konjunktúraindexének szezonális hatásoktól megtisztított értéke egy meglehetősen szűk sávban mozog, s júliusban kissé csökkent. A GKI Gazdaságkutató Zrt. által – az Európai Unió támogatásával – készített felmérés szerint júliusban az üzleti várakozások kissé romlottak júniushoz képest, míg a fogyasztók kilátásai lényegében nem változtak.Az ipari cégek optimizmusa a májusi hatéves csúcspont után júniusban és júliusban is csökkent, de az ágazati kilátásokat összegző bizalmi index pozitív értéke továbbra is kedvező kilátásokra utal. Az elmúlt időszak termelésének megítélése az előző havihoz képest javult, s ugyanez igaz a következő három hónapra vonatkozó várakozások esetében is. A saját termelésű készletek és a teljes rendelésállomány értékelése kissé romlott. Látványosan javult viszont az export-rendelésállomány megítélése. Az elmúlt három hónapban érezhetően erősödtek a magyar iparvállalatok versenypozíciói a külpiacokon, s lényegében változatlanok a hazai piacon.
Az építőiparban az elmúlt három hónap termelési színvonalának megítélése ugyan nem javult, de a rendelésállományok megítélései és a foglalkoztatási szándékok is a korábbinál kedvezőbbé váltak. Az építőipari bizalmi index értéke – a májusi jelentős és a júniusi enyhébb visszaesés után – júliusban kissé növekedett.
A kereskedelmi cégek kilátásait összegző bizalmi index az elmúlt hónapokban elég hullámzóan alakult. Júliusban – a júniusi javulás után – enyhe romlást lehetett elkönyvelni. Az eladási pozíció és a készletek megítélése romlott, de a megrendeléseké javult.
A szolgáltatószféra bizalmi indexe a júniusi növekedés után júliusban érezhetően csökkent. Romlott az üzletmenet megítélése, és negatívan változtak a következő három hónapra vonatkozó forgalmi tervek is, de javultak a foglalkoztatott létszámra vonatkozó várakozások.
Az inflációs várakozások csak az építőiparban csökkentek, a többi ágazatban lényegében nem változtak. A fogyasztók az infláció ütemének némi csökkenésére számítanak. Az ország gazdasági helyzetének megítélése kissé tovább romlott – a fogyasztók és a vállalatok egyaránt az egy hónappal ezelőttinél kissé sötétebben látják a magyar gazdaság közeljövőjét.
A GKI fogyasztói bizalmi index a tavaly nyári nagy zuhanás, majd lassú további romlás után idén januárban érte el mélypontját. E mutató értéke júniusban jelentősen, júliusban csak hibahatáron belül javult. Júliusban a lakosságnak a saját várható pénzügyi helyzetére vonatkozó várakozásai az előző havinál kedvezőtlenebbek voltak, de derűlátóbbak lettek a munkanélküliség és a megtakarítások várható alakulására vonatkozó vélemények. A nagyobb értékű, tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó várakozások az előző hónaphoz képest stagnáltak.

A GKI konjunktúraindexének értékei 2006–2007-ben
2006.
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Fogyasztói bizalmi index –6,3 –10,3 –11.8 –10,5 –24,4 –43,3 –48,2 –46,9 –51,1 –49,0 –51,8 –52,9
Üzleti bizalmi index –8,6 –9,4 –5,4 –3,7 –2,2 –4,4 –5,8 –8,8 –4,2 –7,3 –6,7 –9,7
GKI konjunktúraindex –10,6 –9,6 –7.1 –5,5 –8,0 –14,5 –16,8 –18,7 –16,4 –18,4 –18,4 –21,0

2007.
I. II. III. IV. V. VI. VII.
Fogyasztói bizalmi index –53,5 –53,7 –51,9 –52,0 –51,3 –48,0 –47,7
Üzleti bizalmi index –7,9 –5,8 –2,9 –4,4 –4,6 –4,0 –5,3
GKI konjunktúraindex –19,8 –18,2 –15,6 –16,8 –16,7 –15,4 –16,3
Forrása: KSH, MNB, PM

Kapcsolódó cikkeink