Va­do­na­túj SIÓ pré­mi­um ízek

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A 30 éves szü­le­tés­nap­ját ün­nep­lő SIÓ va­do­na­túj, ma­gas gyü­mölcs­tar­tal­mú pré­mi­um íze­ket kí­nál hű­sé­ges fo­gyasz­tó­i­nak. A SIÓ Pré­mi­um Eper Kok­tél, Pré­mi­um Meggy Nek­tár, Pré­mi­um Narancs-Maracuja Nek­tár, Pré­mi­um Pink Gra­pef­ru­it nek­tár és az im­már 100% gyü­mölcs­tar­tal­mú Multivitamin a gyü­möl­csök va­ló­di za­ma­tá­val, a meg­szo­kott SIÓ mi­nő­ség­ben, egye­di, iz­gal­mas új­don­sá­gok a szé­les SIÓ vá­lasz­ték­ban. Ki­sze­re­lés: 1 li­ter kar­ton, gyűj­tő­nagy­ság: 12 × 1 li­ter/kar­ton, 64 kar­ton/rak­lap. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. ja­nu­ár. Be­ve­ze­té­si tá­mo­ga­tá­sok: tv-kam­pány, POS-anya­gok. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: SIÓ-ECKES Kft., 8600 Sió­fok, Má­jus 1. út 61.; Kap­cso­lat­tar­tó: Ve­vő­szol­gá­lat; T.: (84) 501-550; F.: (84) 501-560; E-mail: [email protected]; www.sioeckes.hu

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek