Újdonságok és csúcsbírságok a GVH gyakorlatában

Szerző: Trademagazin Dátum: 2023. 12. 14. 11:34

2023. szeptember 1. napjától megemelkedett a GVH által kiszabható bírság maximum mértéke  – hangzott el többek között a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda versenyjogi és fogyasztóvédelmi kérdésekkel foglalkozó üzleti reggelijén. Az alkalmon az iroda munkatársai, dr. Turi Anna és dr. Kovács Márk ügyvédek ismertették a legújabb jogszabályváltozásokat, valamint 2023 bírságolási trendjeit a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyakorlatában, valamint bemutatták a legújabb versenyjogi és fogyasztóvédelmi (tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó) döntéseket, és a korábbi döntések bírósági utóéletét. Végül ismertették a legújabb (gyorsított) ágazati vizsgálatokat és azok eredményeit, valamint röviden a versenyjogi kártérítési perek lényegét és érdekes kérdéseit.

A fogyasztóvédelem, pontosabban a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmához kapcsolódó legújabb fejleményekről is beszámoltak a résztvevőknek. Az előadók elsőként azokat az ügyeket mutatták be a résztvevőknek, melyekben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az elmúlt évben a legnagyobb bírságokat szabta ki. 

Csúcsbírságok

Az ez évi legmagasabb bírság a Vodafone-nal szemben folytatott, a bírságkiszabás tekintetében megismételt eljárás eredményeként született, miután a Vodafone sikerrel támadta meg bíróságon az eredetileg 1,2 milliárd forintos bírságot. A GVH által újra számolt, de még így is közel egymilliárdos – pontosan 932 millió forintot kitevő – bírság azért került kiszabásra, mivel a cég valótlanul állította hirdetéseiben, hogy 4G hálózatán Európa területének a versenytársainál nagyobb része volt elérhető. Az előadók kiemelték, hogy a jelentős bírságtétel meghatározása során a GVH különös jelentőséget tulajdonított a jogsértés ismétlődő jellegének.

A fiatal fogyasztók körében nagy népszerűségnek örvendő, „Elf-Bar” elnevezésű eldobható elektromos cigarettákat árusító szlovák webshopokat összesen 100 millió forint bírsággal sújtotta a versenyhatóság, mivel a vizsgált vállalkozások hamisan keltették annak látszatát, hogy az említett termékeket jogszerűen árusítják Magyarországon. A bírságtétel jól mutatja a GVH azon gyakorlatát, miszerint szigorúan lép fel az időseket, fiatalokat, és további, sérülékeny fogyasztói csoportokat érintő fogyasztóvédelmi szabálytalanságokkal szemben.

Egészséges? 

Az egészségtudatos táplálkozás és étrendkiegészítők piaci szegmense sem volt mentes fogyasztóvédelmi eljárásoktól a 2023-as évben. A GVH jelentős bírsággal sújtotta a Norbi Update és a Helvetia Apotheke nevű vállalkozásokat. Az ismert fitneszedző és üzletember, Schobert Norbert nevéhez köthető Norbi Update az általa forgalmazott élelmiszereket hirdette valótlannak bizonyuló állításokkal, például azoknak cukormentes, vagy csökkentett szénhidráttartalmú jellegére utalva, ezáltal megtévesztve a fogyasztókat. Az említett ügyben a Norbi Update a GVH-val való együttműködése nyomán 60%-os csökkentést tudott elérni a bírság végösszegében, amely így 100 helyett 40 millió forint összegben került megállapításra. Az előadók hangsúlyozták, hogy tapasztalatuk szerint a versenyhatósággal történő együttműködés nyomán sok esetben hasonló, jelentős csökkentés érhető el a kiszabott bírság tekintetében.

Bírság nélkül is lehet

A bírság kiszabásával járó ügyek mellett olyan esetek is bemutatásra kerültek, ahol a fogyasztói érdeket sértő vállalkozások bírság kiszabása nélkül, illetve a bírságösszeg jelentős csökkentésével úszták meg az eljárásokat. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy összességében ne kellett volna az adott cégeknek mélyen a zsebükbe nyúlniuk: A versenyhatóság a Wish és a Media Markt ellen folytatott eljárásokban azért tekintett el bírság kiszabásától/csökkentette azt minimálisra, mert a vizsgált cégek vállalták, hogy a jogsértő magatartásuk által érintett fogyasztókat közvetlenül kompenzálják. Ezekben az esetekben tehát nem feltétlenül fizet kevesebbet a jogsértő vállalkozás, ezt azonban a fogyasztók felé, nem pedig a hatóság kasszájába teljesíti, mely az illető cég vásárlók általi megítélése szempontjából mindenképpen előnyösebb lezárása az ügynek, mint egy bírság megfizetése.

De emelkedett is a bírság kiszabható mértéke

Fontos újdonság, hogy 2023. szeptember 1. napjától megemelkedett a GVH által kiszabható bírság maximum mértéke. A korábbi 10 % helyett, a versenyhatóság már a vizsgált vállalkozásra annak vállalkozáscsoportja által a döntést megelőző évben, világszinten elért nettó árbevétel 13%-ának megfelelő összeget szabhat ki a bírság legmagasabb összegeként. Ez nem csak kartellügyekre és erőfölénnyel való visszaélésekre, hanem olyan fogyasztóvédelmi (fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma) ügyekben is alkalmazandó, melyekben a GVH jár el fogyasztóvédelmi hatóságként.

Az előadók kitértek egy további újdonságra is, a felszólító levél intézményére, mely a GVH elnökének ad lehetőséget arra, hogy potenciálisan jogsértő esetekben informális módon, eljárás indítása nélkül hívja fel az érintett vállalkozás figyelmét bizonyos kifogásolható gyakorlatokra. Az újonnan bevezetett jogintézmény tekintetében jelenleg kevés gyakorlati tapasztalat áll rendelkezésre, az azonban elmondható, hogy a jogalkotó célja a versenyhatóság eszköztárában megjelenő új, soft law eszközzel elsősorban a jogsértések minél gyorsabb megszűntetése. A felszólító levelet nem szükségképpen követi versenyhatósági eljárás. Feltételezhető azonban, hogy amennyiben a megkeresett vállalkozás nem, vagy nem megfelelő választ ad a GVH elnökének levelében foglalt aggályaira, úgy nagy valószínűséggel hatósági eljárás keretében kerül kivizsgálásra az érintett eset. Az előadók javaslata szerint a felszólító levelet kapó vállalkozásoknak érdemes élniük az önkéntes válaszadás lehetőségével, bemutatva a kifogásolt gyakorlat esetleges feloldása körében megtett intézkedéseket.

A szállásfoglalók viadala

A téma aktualitására tekintettel az előadók kitértek prezentációjukban az utóbbi időszakban nagy figyelmet kapott online szállásfoglalások piacához kapcsolódó versenyhivatali vizsgálódásokra is. Mint ismeretes, az év folyamán több hír is érkezett arról, hogy a Booking.com online szállásfoglalással foglalkozó platform üzemeltetője jelentős késéssel fizette meg a szállásadók felé a felületén keresztül tett foglalások után azokat megillető díjat. Az esettel kapcsolatban több bejelentés is érkezett a GVH-hoz, amely úgy döntött, hogy az online szállásfoglalás teljes piacát érintő, gyorsított ágazati vizsgálat keretében vizsgálja meg a terület működését. A versenyhatóság által ősszel közzétett jelentéstervezetben fontos javaslatok szerepeltek mind a jogalkotó, mint pedig a vizsgált platformok felé, mely a fogyasztók számára is érzékelhető változásokhoz vezethetnek:

  1. A GVH javasolja a jogalkotónak, hogy jogszabályi úton tiltsa az online szállásfoglalási platformok számára, hogy a szállásadókkal kötött szerződéseikben korlátozzák utóbbiak azon lehetőségét, hogy más felületeken (például: saját honlapjukon) olcsóbban hirdessék az általuk kínált szálláshelyet.
  2. A versenyhatóság megfogalmazta jelentéstervezetében az online szállásfoglalási portálokkal szembeni azon elvárását is, hogy a jelenlegi gyakorlatukhoz egyértelműbb tájékoztatás adjanak a fogyasztók felé azt illetően, hogy a keresési rangsorok milyen szempontokra tekintettel kerülnek kialakításra (például, hogy fizetnek-e az egyes szállásadók, hogy előkelőbb helyen szerepeljenek a keresési eredmények között). 
  3. A GVH tervei szerint kötelesek lesznek az online szállásfoglaló platformok egy, a jelenleginél sokkal hatékonyabb panaszkezelési rendszert fenntartani, mely például a fizetési késedelmekkel kapcsolatos panaszok minél gyorsabb kezelését szolgálja.

A jelentéstervezetre az érintett piac szereplői észrevételeket tehettek, a végleges jelentés elkészítése jelenleg folyamatban van.

A fentieket összefoglalva elmondhatjuk, hogy fogyasztóvédelmi szempontból eddig is eseménydús évet tudhatunk magunk mögött, melynek még nem is vagyunk a végén. Nem sokkal az előadás után derült fény például – a GVH 2023. november 30. napján közzétett sajtóközleménye nyomán – arra, hogy a TikTok tulajdonosával szemben is lezárult a GVH eljárása, mely a fiatal fogyasztókat védeni hivatott lépésekre vonatkozó kötelezettségvállalásokkal zárult. Ráadásul más jelentős cégekkel, többek között a Wizz Air-rel és a Foodora-val szemben is folyamatban van fogyasztóvédelmi tárgyú eljárás, melynek eredményei jelentősen befolyásolhatják az előadáson felvázolt statisztikai mutatókat.

Kapcsolódó cikkeink