Tovább romlottak az üzleti és fogyasztói várakozások

Szerző: trademagazin Dátum: 2011. 10. 24. 14:55

Októberben folytatódott a GKI-Erste konjunktúraindex (szezonális hatásoktól megtisztított) értékének csökkenése. A GKI (www.gki.hu) által az EU támogatásával végzett felmérés szerint a pesszimizmus fokozódása nyolcadik hónapja tart. Októberben az üzleti és fogyasztói várakozások is romlottak, s szintjük egyaránt a 2009 végi, 2010 elei, meglehetősen alacsony értéknek felelt meg.

Az üzleti szférán belül októberben csak a messze legalacsonyabb, s szeptemberben is jelentősen csökkenő építőipari bizalmi index értéke emelkedett egy kissé, a többi ágazaté esett. Az ipari várakozások az európai tendenciáknak megfelelően fél éve romlanak. Most egyedül a saját termelésű készletállomány megítélése javult az előző hónaphoz képest, az elmúlt időszaki és a következő negyedévre várt termelés, valamint a rendelésállomány – ezen belül az exportrendelések – megítélése jelentősen romlott. Az építőipari bizalmi index értéke – a szeptemberi jelentős csökkenés után – októberben felfelé korrigált. Az előző három hónap termelési színvonalának megítélése ugyan enyhén tovább romlott, de a rendelésállományoké javult. A kereskedelmi bizalmi index a szeptemberi szerény pozitív korrekciót követően októberben jelentősen csökkent. Romló eladási pozíció és enyhén növekvő készletszint mellett a rendelésekre vonatkozó várakozások kifejezetten zuhantak. A szolgáltatói bizalmi index egyértelműen, de a kereskedelminél kevésbé romlott októberben. Kedvezőtlenebb lett az elmúlt és a következő időszak forgalmának megítélése is.

A foglalkoztatási hajlandóság az iparban sokkal rosszabb lett, a leépítést tervezők aránya ismét jelentősen meghaladta a bővíteni szándékozókét. A kereskedelemben és a szolgáltató szférában némi gyengülés, az építőiparban erősödés volt tapasztalható, s markánsabb lett a lakosság munkanélküliségtől való félelme. Az áremelési szándék az építőipar kivételével minden ágazatban erősödött, ez utóbbi ágazatban azonban az árcsökkenést előre vetítők jelentős és növekvő többségben vannak az áremelésre készülőkkel szemben. Tovább nőtt a fogyasztók inflációs félelme. A magyar gazdaság helyzetének megítélése az iparban zuhant, a kereskedelemben, a szolgáltató szférában és a lakosság körében csökkent, az építőiparban lényegében nem változott.

A GKI fogyasztói bizalmi index csökkenése egy év óta szinte folyamatos. A lakosság saját pénzügyi helyzetének következő egy évét jóval rosszabbnak ítéli meg, mint egy hónappal ezelőtt. A következő egy évben várható megtakarítási képesség valamint a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése is rosszabb lett, mint az előző hónapban volt.
Módszertani magyarázat:

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU módszertanának megfelelően – konjunktúra-indexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem az építőipar és a szolgáltató szektor várakozásait veszi figyelembe. (A szolgáltató szféra cégei közül – hasonlóan az EU gyakorlatához – a pénzügyi és a közszolgáltatások területén működő vállalkozások egyelőre nem szerepelnek a vizsgált szektorok között.) Szezonálisan kiigazított adatokat közöl, vagyis megfelelő matematikai módszerekkel kiszűri a szezonális hatások (például a téli és a nyári időjárás különbségei, a karácsony előtti nagyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés) okozta eltéréseket.

2011 januárjában – az EU új ajánlásának megfelelően – a GKI a korábbi adatokat a „TEÁOR 08”-nak megfelelően újraszámította.

A fogyasztói bizalmi indexet a háztartások pénzügyi helyzetének jelenlegi és várt alakulására, az ország gazdasági helyzetének jelenlegi és várt alakulására, valamint a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják.

Az üzleti bizalmi indexet az ipari, a kereskedelmi, az építőipari és a szolgáltató vállalkozások üzletmenetére és várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják. A szolgáltató szféra várakozásait kifejező index története rövidebb, mint a többi szektoré, ez a fajta felmérés 1998-ban indult. Ezért az 1996-1997-es évekre az üzleti bizalmi index újraszámításához felhasználásra kerültek az egyes szektorok bizalmi indexei közötti 1998 után tapasztalt matematikai összefüggések.

Kapcsolódó cikkeink