Tavaly az ipari termelés növekedési üteme elmaradt a 2006-os eredménytől

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 02. 15. 00:00

A KSH adatai szerint az elmúlt évben az ipari termelés volumene 8,1%-kal volt magasabb, mint 2006-ban. 2007 decemberében az ipari termelés az előző év azonos időszakához viszonyítva 5,3%-kal nőtt.2007-ben az ipari termelés
8,1%-os növekedési üteme kismértékben
elmaradt az előző évi, 9,9%-os
bővüléstől. Az ipari
kibocsátásban a negyedik negyedévben a dinamika
kissé mérséklődött.

A feldolgozóipari termelés
volumene 2007-ben az előző évhez képest 8,7%-kal
nőtt, a decemberi növekedés (5,2%) az éves
átlag alatt alakult.

A feldolgozóiparban 2007-ben
három alágban regisztráltunk visszaesést.
A feldolgozóipari termelés egytizedét képviselő
élelmiszer, ital és dohány gyártása
4,4%-kal csökkent, ez elsősorban a mezőgazdasági termelés
visszaesésével függ össze.


A létszám-kategóriák
alapján képzett vállalatcsoportok közül
2007-ben a legnagyobb mértékben, 8,9%-kal a 250 fős és ennél
nagyobb létszámmal működő ipari
nagyvállalkozások termelése emelkedett,
nagyrészt a külpiaci keresletnek köszönhetően.
A kis és a közepes méretű vállalatok
termelése együttesen 6,3%-kal nőtt.

Tavalyhoz hasonlóan a
feldolgozóipar legnagyobb alága, a belföldi
értékesítés közel egynegyedét képviselő élelmiszer-,
ital-, dohánygyártás hazai eladásaiban
visszaesés (5,3%) figyelhető meg.


Kapcsolódó cikkeink