Tavaly 10,4 százalékkal nőtt a termelőiár az élelmiszeriparban

Szerző: trademagazin Dátum: 2009. 02. 02. 08:27

Az ipar belföldi értékesítési árai 2008. decemberben az előző hónaphoz képest 1,6%-kal csökkentek, a 2007. decemberivel összehasonlítva 8,3%-kal emelkedtek.

 

Az ipari exportértékesítés
árai a 2008. novemberihez viszonyítva 0,3%-kal
mérséklődtek, az egy évvel korábbihoz
mérten 3,9%-kal nőttek. A belföldi- és az
exportárváltozás eredőjeként az ipari
termelői árak az előző havinál 0,9%-kal
alacsonyabbak, az egy évvel korábbiaknál
5,8%-kal magasabbak voltak. 2008 egészében az ipar
belföldi értékesítési árai
11,6%-kal, az exportértékesítési árak
0,6%-kal, a kettő eredőjeként pedig az ipari termelői árak
5,3%-kal
nőttek.

Az ipar belföldi értékesítési
árai az előző hónaphoz viszonyítva – a
novemberi árcsökkenést (1,3%) kissé
meghaladó mértékben – 1,6%-kal mérséklődtek.
A feldolgozóipari ágazatok belföldi értékesítési
árai decemberben 2,5%-kal voltak alacsonyabbak az
novemberinél. Ebben a hónapban is jelentős
árcsökkenést mértünk a
kőolaj-feldolgozásban (13,5%) és a vegyi anyag, termék
gyártásában (4,1%) a kőolaj- és
kőolajszármazékok világpiaci jegyzésárainak
további esése, illetve a vegyi alapanyagok árainak
mérséklődése (8,4%) következtében.
A textília és textiláru gyártása
ágazat árai 1,1%- kal, a fémfeldolgozási
termékek árai 1%-kal csökkentek a textilruházati
termékek (1,3%), illetve a fémalapanyagok (1,9%)
árainak mérséklődése nyomán.
Számottevő árnövekedés 2008. decemberben a
bőrtermék, lábbeli (1,5%), valamint a gép,
berendezés gyártása (1%) ágazatban
következett be. A többi feldolgozóipari ágazatban
0,2%-os csökkenés és 0,7%-os emelkedés
közötti ármozgás történt. Az ipar
belföldi értékesítésében
jelentős súlyt képviselő villamosenergia-, gáz-, gőz- és
vízellátás árai decemberben gyakorlatilag
nem változtak (0,1%).
12 havi összehasonlításban
– a feldolgozóipari ágazatok belföldi
értékesítését tekintve – a
legnagyobb mértékben 2008. decemberben a
fémfeldolgozási termékek árai növekedtek
(8,5%). A bőrtermék-, lábbeligyártásban
7%-os, a járműgyártásban 5,8%-os áremelkedés
volt megfigyelhető. 2007. decemberhez viszonyítva a
legnagyobb mértékű árcsökkenés a
kőolaj-feldolgozás ágazatban jelentkezett (10%), a
textiliparban és a vegyi anyag, termék gyártása
területeken ennél szerényebb mértékben
csökkentek az árak (3,1%, illetve 0,7%). A többi
feldolgozóipari ágazatban az áremelkedés
mértéke 0,1% és 4,3% között alakult. A
feldolgozóipar egészében az elmúlt 12
hónap alatt 1,5%-kal nőttek az árak. A
villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás
árai – a novemberben mért értékkel
megegyezően – 23,2%-kal haladták meg az egy évvel
korábbiakat.
2008 egészében 2007-hez
viszonyítva a legerőteljesebben a kőolaj-feldolgozásban
(24,8%), valamint az ipar belföldi értékesítésében
jelentős súlyt képviselő élelmiszeriparban
(10,4%) nőttek az árak. Árcsökkenés
egyedül a textiliparban következett be (1,7%). A
feldolgozóipar egészében 8,6%-kal, a
villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátásban
17,7%-kal emelkedtek az árak.

A belföldi értékesítésben
az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül
2008. decemberben a fogyasztási cikkeket gyártó
ágazatokban 0,6%-os, a beruházási javakat gyártó
ágazatokban 0,2%-os áremelkedés jelentkezett; az
energia- és továbbfelhasználásra termelő
ágazatokban 2,5%-os havi árcsökkenést
mértünk. Az előző év azonos hónapjához
képest a legnagyobb mértékű áremelkedés
az energia- és továbbfelhasználásra
termelő ágazatokban volt megfigyelhető (10,5%). A beruházási
javaknál 4,5%-os, a fogyasztási cikkeket gyártó
ágazatokban 3,8%-os, árnövekedés
következett be. 2008 egészében az előző évhez
viszonyítva az energia- és továbbfelhasználásra
kerülő termékek esetében 14,8%-kal, a fogyasztási
cikkeknél 6,5%-kal, a beruházási javakat
tekintve pedig 2,5%-kal nőttek az árak.

Az ipar forintban mért
exportértékesítési árai 2008.
decemberben az előző hónaphoz képest 0,3%-kal
mérséklődtek, 12 havi összehasonlításban
3,9%-kal emelkedtek. Hazai fizetőeszközünk egy hónap
alatt az euróhoz viszonyítva 0,4%-kal, a dollárhoz
képest 5,5%-kal erősödött, a 2007. decemberivel
összevetve az euróhoz mérten 4,4%-kal, a dollárhoz
viszonyítva 13,2%-kal gyengült.

Kapcsolódó cikkeink