A dolgok állása II.

Szerző: Trademagazin Dátum: 2017. 06. 08. 10:09

Folytatjuk beszélgetésünket a szakma jelenlegi problémáiról és sikereiről Kovács Lászlóval, az MVI elnökével, akitől újra azt kértük, aktuális hívószavakra reagálva fejtse ki véleményét. Mi jut eszébe arról, hogy…

A dolgok allasa II.Áfatörvény

Hogy a kedvezményes adómértéket érintő szabályozás egyszerűen értelmezhetővé és könnyen alkalmazhatóvá válhasson, már megtettük módosítási javaslatainkat az illetékesek felé.

A jelenleg érvényben lévő jogszabályt jó szándékúnak tartom, de átgondolt módosításokkal a szakma életét jóval könnyebbé tehetné, élhetőbb, vállalkozóbarátabb környezetet teremtene a vendéglátósoknak. Nem is az adó mértékéről van szó elsősorban, hanem arról, hogy a szakmai kompetencia nélkül hozott rendelkezések nehezen követhetők és bajosan betarthatóak. A korszerűtlen jogszabályokat ki kell gyomlálni, már csak azért is, mert amelyik közülük többféleképpen értelmezhető, az biztosan vitát is generálni fog. Az értelmezhetőség feltételezi a büntethetőséget!

S hibát véteni még jó szándékkal is lehet! A szakma számára szerencsésebb lenne, és még ha a terhek enyhe növekedésével járna is, könnyebben tudnánk elfogadni, ha a jogszabályok egyértelműek, könnyen követhetőek lennének.

BKIK-egyeztetések

Ha van rá lehetőségünk, most is több fronton „támadunk”! Örülünk a kamarai aktivitás növekedésének – ami a két tárgyalási forduló között ott történt, vezetőségváltás után is megmaradni látszik –, és igyekszünk kihasználni a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által nyújtott lehetőséget. Bízom benne, hogy ezen a csatornán keresztül véleményünk eljut a számunkra fontos helyekre, és főleg, hogy értő fülekre talál. (Az egyeztetések részleteiről lásd külön anyagunkat! – a szerk.)

Személyi változások
az érdekvédelmi szervezetekben

Az MSZÉSZ-ben történő változásokról az előző alkalommal már beszéltünk. Ami a Pannon Gasztronómiai Akadémiát illeti, biztosra veszem, hogy az új elnök, a remek realitásérzékkel bíró Csapody Balázs stílusa, tettrekészsége új színt hoz a szakma érdekvédelmi tevékenységének erre a területére. A PGA MSZÉSZ-be tervezett betagozódása után az akadémiának szélesedhet a lefedettsége, ami által értelemszerűen hatékonyabbá válik a munkája is.

Meggyőződésem, hogy a vendéglátást az alulról szerveződő szövetségek és jogutódjaik tartják valódi mozgásban. A szakma az őt megillető méltó figyelmet – és bizonyos területeken az anyagi támogatást – Széll Tamás Bocuse d’Or-sikere után kapta meg. Azt hiszem, a média figyelme a pénznél is többet ért.

Közétkeztetés

Nehéznek látom a talpon maradást ebben a szegmensben, főként mert itt nem csökkent az áfa, és így a személyzeti jövedelmeket sincs miből növelni. Márpedig enélkül a már most is a legsúlyosabb szakemberhiánnyal küzdő közétkeztetés akár válságos helyzetbe is kerülhet, hiszen a kereskedelmi vendéglátás a külföldre távozó kollégákat innen fogja pótolni, az értékesebb munkaerőt elszívni.

Muszáj megoldást keresni ezekre a problémákra, mert a közétkeztetés szociális és népegészségügyi szempontból is rendkívül fontos, nélküle sok helyen még napi egyszeri meleg étkezést sem lehetne biztosítani sok gyerek számára.

Szakmai statisztikák

Az Opten által nemrég bemutatott adatok a 2015-ös forgalomnövekedésről és az alkalmazottak számának növekedéséről jórészt inkább csak az online pénztárgépek kötelező használatának és a munkaügyi ellenőrzések szaporodásának folyományai.

Éttermi toplisták

Nagyon szubjektívnak tartom őket, sokszor részrehajlónak tűnnek, ami a publikált ítéleteiket gyakran teszi érthetetlenné, sőt, hiteltelenné. Nem magával a „műfajjal” van bajom: ismerek egy-két hiteles éttermi toplistát is a világban.

Ifjúsági versenyek

Sok szép eredmény született a közelmúltban, és én számos tehetséges magyar közép- és főiskolás fiatallal találkoztam a versenyek zsűrizése során. Jövőre nálunk rendezik az EuroSkillst, most tehát különösen fontos a legjobbak kiválasztása és az ő jó szereplésük. A szakmai szövetségek részéről az MVI örömmel vállalta magára a támogatói munka oroszlánrészét, de ennél is többet jelent, hogy remek felkészítő csapatok foglalkoznak a versenyzőkkel.

Három nevet mindenképp kiemelnék, akik ezeknek a teameknek a munkáját irányítják: Sándor Dénes, Kozma Kálmán, Lusztigh Mária. A kiválasztás és a felkészítés folyamatát, valamint – munkájuk és főleg költségeik méltányolásaképpen – a felkészítő tanárokat az MKIK is a korábbiaknál jobban dotálja anyagilag.

Kapcsolódó cikkeink