Sötétség délben

Szerző: Dr. Köves András Dátum: 2014. 11. 21. 10:56

Bizonyára sokan ismerik a regényt, amelynek címét a közös monogram és ősök okán az írótól kölcsönöztem. A Business Daysről küldött szubjektív naplómnak, ígérem, a már említett cím lesz az utolsó pesszimista mondata.

dr. Köves András kereskedelmi igazgató

dr. Köves András
kereskedelmi igazgató

Majd félezren voltunk ismét – sportnyelven szólva beállítottuk a tavalyi csúcsot. A „négynapos” szervezésnek mindenki örült, mert anélkül maradt idő „netwörkölni”, hogy a kávészünetekről síppal, dobbal, nádi hegedűvel kellett volna mindenkit visszaterelni az előadóba. A „négynap” arra is jó volt, hogy egy cégtől váltásban is jöhessenek kollégák.

Remélem, a többség egyetért a szerzővel, hogy a némi kötelező „szmájlival” vagy egyenesen néha fanyalgással fogadott szponzori előadások színvonala ezen a konferencián átlépte a többség ingerküszöbét. Ez korántsem véletlen, szponzorok mindig a fejlődő és cybervilágból jönnek: most szerintem nekünk, régi vágású kereskedőknek és iparosoknak is „leesett”, hogy e nélkül nincs a jövőben üzlet. Igazából már ma sincs. Ez látszott a hallgatói létszámon, még a nehéz nap éjszakája utáni napon is.

Érdekes ellentmondások feszültek bizonyos előadók között az általános piaci helyzet megítélését tekintve. Piackutatók és szakmai szövetségek bizony más-más perspektívából láttatták a piacméreteket. Az egész szakmát érdekli, és talán (biztos?) sújtja a reklámadó intézménye: megítélés, értelmezés és alkalmazás egysége még egyelőre bizonytalannak tűnik, és akkor enyhén fogalmaztam.

Abban azonban mindenki egyetértett, hogy kategóriáktól függően ugyan különböző mértékben, de a fogyasztás elmozdult a holtpontról.

Sajátos volt félig kívülállóként végignézni a VIP ágazat „belharcát”. Itt mintha még mindig hiány lenne „a közös felsőszintű” (a helicopter view idétlen fordítása) szemléletben, és az ebből következő szükséges üzlet- és mindenekelőtt árpolitikában.

Választási év volt. Remélem, jövőre a szakhatóságok és a szakmai kamarák illusztris résztvevőivel kiegészülve, jóval túlhaladjuk a félezres vendégszámot. Kölcsönözve az ismert politikai bonmot-t: nemcsak sokan leszünk, de elegen is.

Ebben az esetben a jövő évi összefoglalónak valamilyen, a világosságra utaló allegorikus címet fogok adni. Ha az illusztris tényleg az lesz…