Romlottak a fogyasztói várakozások

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 05. 21. 08:00

Márciusban kissé csökkent a GKI konjunktúraindex szezonális hatásoktól megtisztított értéke. A GKI Gazdaságkutató Zrt. által – az Európai Unió támogatásával – készített felmérés szerint az üzleti várakozások kissé, a fogyasztóiak érzékelhetően romlottak.Az üzleti szférán belül a korábban viszonylag optimista ipar és szolgáltató szektor várakozásai kissé romlottak, a pesszimistább építőipar és kereskedelem várakozásai viszont javultak. Az ipari bizalmi index márciusi csökkenésének fő oka a termelési kilátások romlása volt. Kedvezőtlen irányba változott a rendelésállomány megítélése is, de az exportrendeléseké stagnált. A saját termelésű készletállományokat a februárinál kisebbnek látták a válaszadók.
Az építőipari felmérés viszont az előző hónaphoz képest javuló termelési helyzetre utal. A rendelésállomány megítélése ugyan romlott, de a foglalkoztatási szándék valamelyest élénkült. Végeredményben az építőipari bizalmi index értéke február után márciusban is növekedett kissé.
A kereskedelmi bizalmi index értéke 2008 januárjában jelentősen esett, majd február óta emelkedik. Márciusban az eladási pozíció megítélése és a rendelések várható alakulása javulást jelzett, de a készletek átlagos szintje növekedett.
A szolgáltató szféra bizalmi indexe márciusban csökkent Az elmúlt három hónapban tapasztalható üzletmenet megítélése lényegében nem változott, a foglalkoztatott létszámra és a forgalomra vonatkozó szolgáltatói várakozások viszont romlottak az előző hónaphoz képest.
Az áremelési szándék az iparban, a kereskedelemben és a szolgáltatók körében is mérséklődött, az építőiparban viszont februárhoz képest erősödött, s az egy évvel ezelőttihez hasonló szintű lett. Erősödtek a fogyasztók inflációs várakozásai is. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése az iparban és a kereskedelemben nem változott, az építőiparban javult, a szolgáltató szektorban, és különösen a fogyasztók körében viszont romlott.
A GKI fogyasztói bizalmi indexe 2008 első két hónapjában lényegében stagnált, márciusban azonban érzékelhetően visszaesett. A lakosság saját pénzügyi helyzetére vonatkozó várakozásai romlottak, de kedvezőbbek az egy évvel ezelőttinél. Az emberek rövid távú megtakarítási képessége az előző hónaphoz és az egy évvel korábbihoz képest is gyengült. Februárhoz képest kedvezőtlen irányba változtak a munkanélküliséggel kapcsolatos várakozások is.

Kapcsolódó cikkeink